XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кандидат економічних наук Гринчишин Я.М. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»

Кандидат економічних наук Гринчишин Ярослав Миколайович
Львівський національний аграрний університет

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»

Специфіка сільськогосподарської діяльності полягає в управлінні з боку підприємства процесом біологічної трансформації живих рослин або тварин у сільськогосподарську продукцію чи в додаткові біологічні активи. Враховуючи зазначені особливості галузі та існування міжнародного стандарту 41 „Сільське господарство”, Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України розроблене Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (далі П(С)БО 30), яке затверджене 18 листопада 2005 року та введене в дію з 1 січня 2007 року [1].
Враховуючи вимоги даного стандарту Міністерством фінансів України розроблений проект Методичних рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, який був опублікований в шостому номері журналу „Облік і аудит в АПК” за 2006 рік.
Проблема застосування П(С)БО 30 "Біологічні активи" стала ключовим питанням обговорення на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи" організованій Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України на базі Інституту аграрної економіки УААН 19-20 жовтня 2006 року. Резолюції конференції, а також інші пропозиції були враховані при подальшому вдосконаленні Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1315 від 29 грудня 2006 року [3].
Впровадження П(С)БО 30 зумовило зміни у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, формах звітності підприємств, що було враховано в Наказі Міністерства фінансів України № 1176 від 11 грудня 2006 року [2].
Наказом Міністерства фінансів України від 21 лютого 2008 року № 73 затверджені Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 року № 73, тобто більше ніж через рік після введення в дію П(С)БО 30 [4].
Враховуючи відсутність конкретної методики, яка б регламентувала порядок оцінки біологічних активів, Міністерство аграрної політики 23 травня 2008 року опубліковано проект Методичних рекомендацій щодо оцінки сільськогосподарської діяльності [5].
Таким чином, П(С)БО 30 при введенні в дію не було достатньо забезпечене відповідними нормативно-методичними актами, які б деталізували порядок його практичного застосування.
Література:
1. Біологічні активи: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30. Затверджене наказом Мінфіну України № 790 від 18.11.2005 р. // Облік і фінанси АПК. 2006, № 6, с. 4-8.
2. Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку. Затверджені наказом Мінфіну України № 1176 від 11.12.2006 р. // www. nau. kiev.ua.
3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. Затверджені наказом Мінфіну України № 1315 від 29.12.2006 р. // www. nau. kiev.ua.
4. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах. Затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73. // www/ search.liga.net.
5. Проект Методичних рекомендацій щодо оцінки сільськогосподарської діяльності // www.minagro.kiev.ua.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>