XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат філологічних наук, Соїна І.Ю., Петрусенко Н.Ю. ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЇ ТА РОЗВИТКУ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

Кандидат філологічних наук, Соїна І.Ю.

доцент кафедри української та іноземних мов ХДАФК

Петрусенко Н.Ю.

доцент кафедри української та іноземних мов ХДАФК

ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЇ ТА РОЗВИТКУ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

Проблема втрати духовного зв'язку людини з природою набула сьогодні в нашій державі катастрофічного характеру і потребує негайного вирішення, тому вона є актуальною. Об'єктом нашого дослідження є взаємозв'язок ритма, пропорції, симетрії та порядоку з гармонією. Метою нашої роботи є вивчення і показ дисгармонії суспільства, її прояв та дослідження причин цього явища.

Описуючи суть процесів і явищ, людина висуває перед собою деякі орієнтири, ідеали. Вони дозволяють їй усвідомлювати протиріччя між реальним і бажаним. Ідея гармонії в свідомості людини стала зароджуватися на основі інтересів соціальної практики і проявлялася в диференційованому підході до навколишнього світу. Поняття гармонії набувало різного змісту на різних етапах розвитку суспільства. Найдавніші свідчення про гармонію відносяться до античної культури, де народилось уявлення про те, що основою прекрасного є гармонія. Вивчення прекрасного стало частиною вивчення гармонії природи, її основних законів організації. В зв'язку із змінами соціокультурної ситуації  поняття гармонії і її пошуків набуває нової актуальності. Існувало два види ставлення до гармонії: заперечення її, протиставлення її дисгармонії, хаосу - головних принципів розвитку художньої культури та спроби реставрації історично збутих себе типів гармонії.

Поняття гармонії в повному об'ємі описується системою категорій: внутрішня впорядкованість, міра, пропорційність, цілісність, ритмічність, рівновага, симетричність тощо. Золота пропорція - це формула краси і відображення гармонії. Предмети і явища, побудовані за цим принципом, сприймаються людиною найбільш гармонічно. В пропорціях різних споруд використані цілі числові співвідношення. Закономірності золотого перерізу поширені в природі і виявляються на різних рівнях від атомних сполучень до будови тіл вищих тварин. Ці закономірності не тільки відображають основні особливості розвитку різних систем, але і є критеріями їх гармонічної організації. Кроком роботи було соціологічне опитування, метою якого було встановити, як люди розуміють, що таке гармонія і її необхідність в житті кожного. Результати не дуже оптимістичні: достатньо велика кількість опитуваних вважають, що ніколи в світі не настане повна гармонія. Це наштовхнуло на створення тесту, який складає систему питань для виявлення ступеня гармонічності окремої людини через її сприйняття хаосу, симетрії, кольорів, художніх форм, різних життєвих ситуацій. Результати соціологічного опитування і тесту підтвердили нашу думку про переважання дисгармонії в суспільстві.

Таким чином, гармонія - це узгодженість природи, суспільства, людини, що передбачає взаємне співвідношення, розміреність, рівновагу, порядок, пропорційність різних предметів та явищ. Прагнення людини до досконалого світу, стійкості, стрункості, відповідності буття. Гармонія - це впорядковуючий тип відносин, для котрого характерні: оптимальне взаємне співвідношення різних елементів в складі цілого, їх домірність, симетричність, ритмічність, взаємне доповнення.

Ми виявили, що створювання вчення про співвідповідність сили людини і його чесноти, розуму, краси має велике значення у справі гармонізації взаємовідносин людей у формуванні більш досконалої людини, для цього суспільство шукає «золоте правило», еталони, приклади і стиль життя.

Література:

•1.     Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / В.И. Вернадский. - М., 1988. - 260 с.

•2.     Горелов А.А. Человек - гармония - природа / А.А. Горелов. - М.: Наука, 1990. - 192 с.

e-mail: soina2003@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>