XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат фіз.-мат. наук, Ашанін В.С., Подоляка А.Є. ДОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РУХЛИВИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

кандидат фіз.-мат. наук Ашанін В.С., Подоляка А.Є.

Харківська державна академія фізичної культури

ДОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РУХЛИВИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

При проведенні рухливих ігор визначити фізичне навантаження набагато важче, ніж під час виконання фізичних вправ, не пов'язаних з ігровими діями. Воно залежить від загального навантаження на занятті з фізичної культури, характеру діяльності дітей на прогулянці, від їхньої активності та інших факторів. Для оптимального дозування фізичного навантаження та підвищення рухової активності потрібно враховувати достатню кількість особливостей проведення рухливих ігор та методичні засоби, які регулюють навантаження [1].

До ігор великої рухливості належать ті, у яких бере участь одночасно вся група дітей. Зміст цих ігор становлять інтенсивні рухи: стрибки, біг у поєднанні з метанням, подоланням перешкод (пролізання в обруч, перестрибування через кубики). Характер гри середньої рухливості відносно спокійніший (метання предметів у ціль, ходьба в поєднанні з іншими рухами: підлізання під дугу, переступання через предмети). Активно рухається лише частина учасників гри, а інші перебувають у статичному положенні і спостерігають за діями тих, хто грає. Рухи, що становлять зміст гри (малої рухливості), виконуються в повільному темпі. Для регулювання фізичного навантаження в грі застосовують різні методичні прийоми: зменшення або збільшення тривалості гри, а також кількості повторень усієї гри або окремих її етапів; зменшення або збільшення площі (залу, майданчика), на якій проводиться гра; скорочення або збільшення дистанції, яку пробігають гравці; ускладнення правил гри (уведення двох або трьох ведучих) і кількості перешкод, які повинні подолати діти; уведення короткочасних пауз для відпочинку або уточнення й аналізу помилок. Тривалість гри залежить від мети, яку ставить вихователь; умов, в яких вона проводиться (заняття, прогулянка); віку дітей та їхньої кількості. Розподіл навантаження ігор (велика, середня і мала рухливість) є доречним і допоможе в правильному підборі ігор до занять [2].

Основні критерії які потрібно враховувати при плануванні рухливих ігор стосовно особливостей проведення та планування навантажень у фізичному вихованні дітей дошкільного віку були покладені в основу спеціальної комп'ютерної програми «Рухливі ігри», яка була доповнена в процесі її апробації. Запропонована програма дозволяє дозування фізичного навантаження підбираючи рухливі ігри. У програмі «Рухливі ігри» активність дітей у грі можливо підібрати розглядаючи декілька критеріїв. Основний у цьому підборі - «Активність». Якщо у процесі гри задіяна і виконує основні рухи практично вся група (100%), рухова активність буде великою. Ігри де обирається «активність 50%», для повної групи, ці ігри будуть середньої рухливості. Якщо ігри обрані за допомогою «активність 50%» проводяться у малій групі (5 - 10 чоловік), рухливість та навантаження гри може варіювати вихователь в залежності від умов проведення цієї гри. Обираючи «активність 1 - 2 дитини» можна отримати перелік ігор малої активності або ігри де основні дії гри виконує одна або дві дитини, всі інші, якщо це гра для повної групи, чекатимуть своєї черги. Таким чином, навантаження також залежить від кількості гравців та умов проведення. Дозування навантаження при проведенні рухливих ігор відповідно до фізичної підготовленості дошкільнят значно спрощується завдяки використанню комп'ютерної програми «Рухливі ігри».

Література:

1. Козлова К. Формування фізичної активності дітей та підлітків як соціально-педагогічна проблема / К. Козлова, М. Ільїн //Фізична культура, спорт та здоров'я нації : Зб.наук.пр. Вип. 5. - Вінниця, 2004. - с.9-14.

2. Рухова активність як необхідна умова здорового способу життя. Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи: Монографія / За заг.ред. М. Лук'янченка, А. Матвєєва, А. Подольски, Ю. Шкребтія. - Дрогобич: Коло, 2007. - с. 221 - 222

e-mail:  podol@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>