XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат пед наук, Ковальчук О.С. ЕФЕКТИВНІ СТИЛІ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ШКОЛОЮ

 кандидат пед наук, доцент кафедр іноземних мов, Ковальчук Олена Сергіївна

Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ЕФЕКТИВНІ СТИЛІ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ШКОЛОЮ

Аналізуючи практику сучасного управління освітою, стає очевидним, що нашим закладам освіти досить часто бракує грамотного менеджменту, прагнення здобувати нові знання, уміння реагувати на інформацію та зміни. І мова йде не тільки про управлінську діяльність керівника окремого навчального закладу (директора школи, професійно-технічного училища, ректора вищого навчального закладу та ін.),   у полі зору сучасних науковців і практиків мають знаходитися керівники районних, міських, регіональних і загальнодержавних органів управління освітою.

Європейська школа зазнала суттєвих, подекуди радикальних змін, спричинених низкою освітніх реформ кінця ХХ - початку ХХІ століття. Це охарактеризувалося модернізацією змісту освіти, форм і методів, розробкою та апробацією нових освітньо-психологічних технологій, появою нових типів навчальних закладів, наданням їм автономії.

Європейська школа накопичила значний досвід у процесі становлення автономії загальноосвітнього навчального закладу. Тенденція реформування освіти шляхом надання самостійності навчальній установі проявилася через зміни:

•   фінансування школи;

•   змісту освіти та контролю його якості;

•    управління школою і шкільною системою.

Управління як процес, пов'язаний із людьми, суспільством та процесом ефективного виконання виробничих завдань, вимагає від лідера вмінь (технічних, концептуальних і гуманітарних (пов'язаних із людськими ресурсами) за П. Херсі та К. Бланшард) та виконання певних ролей (виробник, направляючий, посередник, помічник, координатор, контролер, наставник).


Проте, з точки зору результатів, ефективність організації залежить від того, як організована робота і як люди працюють у співпраці або один проти одного. Спосіб, в який люди співпрацюють один з одним, з керівництвом і з громадою, навіть розмір їх обов'язків в організації, залежить від стилю управління.

У дослідницьких роботах з організації управління організаціями науковці визначають основні стилі керівництва як автократичний, демократичний, бюрократичний., або ліберальний, авторитарний і демократичний за К.Левіним. Проте, сьогодні вже розрізняють й інші стилі: харизматичний, транзакційний, трансформаційний (ситуаційний), інтерактивний, цілеспрямований, орієнтований на людей, прислуговуючий.

Сучасний директор автономної європейської школи (head teacher, school principal, headmaster, heedie, headmistress or the head) повинен володіти певним набором вмінь та бути здатним виконувати  значний перелік обов'язків. Але попри все керівник школи повинен мати навички і завдатки лідера.

Аналізуючи досвід роботи європейських шкіл в галузі автономії, ми виявили, що в навчальних закладах з високим рівнем самостійності, в умовах швидкоплинних змін керівник - менеджер не є дуже ефективним, тут на першій посаді краще мати лідера, а менеджером - завуча. Такому директору-лідеру для управління автономним закладом освіти необхідні професійні знання щодо сучасних теорій та моделей освітнього менеджменту, інноваційних технологій і передусім стилів управління та методів підвищення ефективності керівництва.

У нашому дослідженні ми шукали формулу чи модель ефективного стилю керівництва європейською школою, яка б змогла задовольнити потреби та вимоги автономних начальних закладів.

Безперечно, важко вибрати один ефективний стиль керівництва школою для ряду європейських країн, адже кожну школу очолює індивід з певним набором особистих навичок, знань і здібностей. Він / вона несе відповідальність за діяльність школи.

"Не існує єдиної моделі керівництва, яку можна було б легко застосувати для всіх шкільних рівнів та змісту роботи шкіл. Зміна контексту роботи школи може обмежити простір лідера для маневрування або надати можливості для використання різних типів керівництва."(OECD, 2005). Директори шкіл повинні мати знання і вміння, щоб застосувати якомога більше різноманітних стилі і моделей керівництва. Для забезпечення ефективного управління, шкільні лідери повинні зробити "коктейль" з найкращий моделей та стилів керівництва.

Така заява була схвалена на проекті LISA (Lеadership improvement for student achievement (2007- 2009) - Покращення керівництва школою для підвищення досягнень учнів) проект був здійснений, щоб знайти відповіді на запитання: Які ефективні дії керівників шкіл для створення сприятливого клімату в школі та підвищення якості школі? Представники ряду країн  Європи (Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Італія, Угорщина) провели якісне дослідження,  щоб з'ясувати який стиль керівництва є ефективним і в якій ситуації.

У ході дослідження було виділено п'ять стилів керівництва через фрейм ефективності за Пашіадісом і Браукманом: підприємницький, парсипативний, інструктивний, розвиваючий (спрямований на розвиток працівників) та структурний. Результати дослідження визначили інструктивний стиль найбільш поширеним і найбільш ефективним у роботі директорів шкіл, країн-учасниць проекту.

Проте кожному конкретному керівникові не може бути властивий тільки який-небудь один стиль. У залежності від конкретної ситуації, що складається, найчастіше спостерігається поєднання рис різних стилів із домінуванням якогось одного. Якийсь із пяти стилів знаходить своє реальне втілення в індивідуальному стилі управління. Індивідуальний стиль виражається у практичному застосуванні керівником сучасних принципів управління, основних положень теорій управління, використанні стандартів управління.

Література:

1. Басина А. Лідер в освіті// Освітній менеджмент. Навчальний посібник. - Київ: „Шкільний світ". - 2003. - 395 с.

2. Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. and Hopkins, D. (2006) Seven Strong Claims about Successful School Leadership. Nottingham: NCSL.

3. OECD (2005) Improving School Leadership: Draft Comparative report. Paris.

4. http://www.lisa-project.eu/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>