XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кандидат психологічних наук, Переверзєва В.М. ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ З ПІДЛІТКАМИ ПРИ СПРИЙМАННІ МУЗИКИ ТА ЇХ МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Кандидат психологічних наук, Переверзєва В.М.

Слов'янський державний педагогічний університет

ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ З ПІДЛІТКАМИ ПРИ СПРИЙМАННІ МУЗИКИ ТА ЇХ МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості впливу діалогічного спілкування з підлітками на сприймання ними музики та їх моральний розвиток в процесі цієї дії. Як відомо, що підліткам притаманна висока емоційність, досить глибокі емоційні переживання, що супроводжують не тільки їх повсякденне життя, але й процес прослуховування музики, сприймання картин мистецтва, особлива чутливість до поезії. Відомо, що музика зачаровує підлітка, є потужним засобом впливу на особистість, емоціонально-психічну сферу, характер, морально-естетичні якості. Слухаючи музику підліток врівноважується, зосереджується на звуках, розслаблюється, поринає в світ чарівних звуків, ось чому необхідно використовувати музичні твори з метою морально-естетичного розвитку особистості підлітка. Але потужним засобом впливу на особистість стає музика не сама по собі, оскільки деякі підлітки ще повинні навчитись слухати і розуміти музику, а саме діалогічне спілкування психолога чи вихователя з підлітком при прослуховуванні музикального твору, щоб показати дитині глибину музичного твору, його мелодійність, тональність, багатогранність звучання тощо, тобто звернути увагу підлітка на зміст і звучання музикального твору, а також підготувати підлітка психологічно та естетично до сприймання музики та її розуміння. Якщо цей процес підготовки не буде вихований в підлітковому віці, то навіть вже будучи  дорослою людиною не зможе сприйняти, зрозуміти та відчути всю красу музичного твору і так і залишитись байдужим до класичної музики, глухою до музики та її чарівних звуків, або втішатись лише дикими ритмами поп-музики типу «хеві-металл».

Як показують дослідження Апраксіної О.А., Драгунової Т.В., Кабалевського Д.Б., Теплова Б.М., Чудновського В.Е. та інших, що головною задачею музичного виховання підлітків є вивчення особливостей впливу музики на духовний, морально-естетичний розвиток особистості, розвиток звукового спілкування з людьми через сприйняття музичних творів, розуміння своєї особистості і особистості інших, переживання глибоких почуттів.

Як відмічають вказані автори, що музика організує поведінку підлітка, справляє дію на психічні та фізіологічні функції особистості, викликає глибокі почуття, особливо при сприйманні класичної, народної чи сучасної музики.

Як відмічав знаменитий математик Піфагор, що змішуючи різні мелодії можна легко повернути у людині до протилежного стану її пристрасть, ревнощі, роздратованість, змінивши ці недоліки на кращі переживання. 

Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб визначити особливості психологічного впливу класичної та сучасної музики на емоційні стани, поведінку підлітка, його характерологічні особливості, розвиток позитивних якостей, показати особливий вплив діалогічного спілкування з підлітком на його психологічну готовність до сприйняття музичного твору, його змісту, звучання, розвиток дружніх стосунків, товариськості, гуманності, милосердя. З цією метою застосовувались стандартизовані методики по визначенню рівнів особистісної самооцінки своїх якостей, особистісної тривожності, емоційно-психічного стану при прослуховуванні музикального твору, бесіди з метою діалогічного спілкування, написання творів по темі музикального твору, розповіді учнів тощо.

Проаналізуємо отримані результати: були виділені три рівня сприймання музики підлітками - високий, середній, низький. До високого рівня було віднесено 50% учнів 7-го, 8-го класу, до середнього 30% і до низького рівня 20% підлітків. Так, підлітки з високим рівнем сприймання класичної музики характеризувались музикальністю, вмінням зосереджено і вдумливо сприймати музику, вмінням виявляти музичні інтереси і нахили, знанням багатьох музичних творів, деякі з цих учнів навчались в музичній школі і могли грати на музичних інструментах, цікавляться творами композиторів В. Моцарта, С. Прокоф'єва, Д. Шостаковича.

Підлітки, що були віднесені до середнього рівня сприймання музики характеризувались меншими музикальними здібностями, недостатньо глибоким її сприйманням, поверховим розумінням музичного твору, невмінням створити яскравий музичний образ чи еталонним, стереотипним сприйманням музичного твору. Підлітки, що були віднесені до низького рівня сприймання музичного твору характеризувались поверховим її сприйманням чи навіть могли виявити негативні емоції до класичної музики, неврівноваженістю, відсутністю зосередженості на музикальному творі, часто мали слабкий музикальний слух, почуття музичного ритму та слабкої музичної пам'яті, не запам'ятовували назви музичних творів та їх авторів.

Спираючись на тезу Б.М. Теплова про те, що ядром музичних здібностей є розвиток у особистості і емоційної чуттєвості на музику, вміння створювати і переживати музичні образи, вслуховуватись і розуміти звучання музичного твору нами була проведена з підлітками психокорекційна тренінгова робота, яка включала психологічну підготовку підлітків до сприймання музичного твору. Важливу роль на цьому етапі психологічної роботи з підлітками виконувало саме діалогічне спілкування по проблемам музики.

Так, діалогічне спілкування з метою психологічної підготовки до сприймання музики проводилось з підлітками індивідуально чи з підгрупами. Так, на питання в діалозі, яка вам більше подобається музика класична чи сучасна, то 40% підлітків відповідали сучасна, 50% відповідали класична, лише 10% відчували труднощі в відповіді. На питания, як ви вважаєте для чого потрібна музика, то 29% відповіли, щоб розслабитись, 25% відповіли, щоб отримати задоволення, 16% підлітків відповіли, щоб отримати заряд енергії бадьорості, лише 25% відповіли - для розваги, 13% відповіли - не знаю. Яку музику ви слухаєте щодня? То 22% підлітків сказали, що слухають класичну, 38% слухають сучасну, 16% слухають вибірково, залежно від настрою, 6% відповіли, що не слухають музику щодня. На питання в діалозі, як ви думаєте чи потрібні нам в житті симфонії, то 46% підлітків відповіли не потрібні, лише 18%  відповіли, що симфонічна музика допомагає в житті, в поведінці, 14% взагалі відповіли не знаю. На питання в діалозі кого слід навчати музиці 15% підлітків відповіли, що треба навчати всіх слухати музику, розуміти її зміст. В той час, як 51% підлітків заявили, що навчати слухати і розуміти музику треба тих, у кого є музикальні здібності, 12% підлітків заявили, що не знають кого слід вчити розуміти і слухати музичні твори. На питання чи можливо водночас любити і класичну, і народну, і сучасну музику то 33% підлітків відповіли негативно, не можна, що треба якусь вибрати одну. 25% підлітків в діалозі висказали думку про те, що це можливо і навіть необхідно для всебічного розвитку особистості і лише 15% підлітків заявили, що не знають чи можливо водночас любити різні види і спрямування музики.

Психологічна підготовка підлітків до сприймання музики сприяла підвищенню рівнів музичного їх виховання, зняття емоційної напруженості, особистісної тривожності, сприяла підвищенню емоційної чутливості, розвитку бажання слухати та насолоджуватись глибиною музичного звучання, виявляти захопленість, радість та естетичне задоволення, підвищились міжособистісні зв'язки підлітків, їх емоційність. Але треба сказати, що залишилась ще частина підлітків, які в своїх творах написали люблю старомодний рок, «Біттлз», «Секрет», коли в них все для мене зрозуміле, а «металл» не переварюю, бо я його не розумію, що стосується уроків музики, то це втрата часу, всі ці Бахи та Бетховини жахлива скука, якщо навчати нотної премудрості, то тільки тих, у кого музичний талант, іншим це ні до чого. Але були і інші думки в творах підлітків 7,8 класів. Так, Олег І. (8 клас): «Мені подобаються пісні з мультфільмів, взагалі музика - це клас! Але коли мене віддали в музикальну школу, то в мене пропав весь інтерес до музики. Дають одну п'єсу і вчиш її безкінечно, далі я вчитись не хотів, без кінця сварився з батьками, поки відчепились. А от іноді з друзями слухаємо музику, яка мені подобається, там є складний підтекст, хороші слова, особливо «ДДТ», самі послухайте і зрозумієте». Таким чином, можна заключити, що підлітки більше люблять слухати і більше розуміють сучасну музику. Класична музика менше їм зрозуміла і менше приділяється уваги на її сприймання і розуміння, оскільки підлітки в периферійних містах чи селах не можуть систематично відвідувати концерти музичні, театри, щоб можна було прослуховувати такі класичні твори, то в них і не розвинені музичні інтереси і потреба в сприйманні музичних творів класичного жанру. Це, звичайно, соціальна проблема і треба її нагально вирішувати, наближати учнів до класичної музики, до закладів культури і мистецтва, а в процесі спілкування психологічного готувати підлітків до сприймання дійсно глибокої жанрової класичної музики.

 Література:

•1.     Апраксіна О.А. З історії музичного виховання. М. 1990.

•2.     Драгунова Т.В. Виховання підлітка в родині. М 1985.

•3.     Кабалевський Д.Б. Прекрасне пробуджує добре. К.1978.

•4.     Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М. 1966.

•5.     Чудновський В.Є. Моральна стійкість особистості. М. 1981.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>