XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат психологічних наук, Переверзєва В.М., Ширніна Д. СПІЛКУВАННЯ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА

Кандидат психологічних наук Переверзєва В.М., Ширніна Д.

Слов'янський державний педагогічний університет

СПІЛКУВАННЯ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості становлення особистості професіонала в трудовому колективі. Як вважають сучасні вітчизняні психологи Амінов Н.А., Артем'єва Т.І., Балл Г.О., Гусейнов В.В., Коростильова Л.А., Чепелєва Н.В. та інші, що важливим чинником становлення особистості професіонала може виступити діалогічне спілкування в трудовому колективі. Умови сучасного життя потребують від молодого фахівця в трудовому колективі вміння самостійно приймати рішення, виявлення ініціативності, вміння гнучко адаптуватись до вимог колективу і виробництва, вміння міжособистісного діалогічного спілкування, кваліфіковано вирішувати проблему - від всього цього залежить становлення молодого фахівця як особистості професіонала, його особистісна самореалізація та адаптація в трудовому колективі. В нашому дослідженні були поставлені завдання вивчити особливості самооцінки, рівень особистісної тривожності, адаптації у молодих фахівців віком 24-25 років та фахівців зі стажем роботи 3 роки з економічних професій в трудовому колективі. Застосовувались стандартизовані методики, що сприяли виявленню соціально - психологічної адаптованості, прийняття власного рішення, комфортність в трудовому колективі, інтернальність, прагнення до домінування, очікування ставлення інших, рівень тривожності та адекватність „Я - образу" з метою конкретизації ставлення молодих фахівців до теперішнього їх соціального статусу і до майбутнього, а тим самим ставлення до рівня професіоналу.  З метою покращання подальших умов та особливостей становлення особистості фахівця як професіонала була проведена психокорекційна тренінгова робота психолога, яка мала на меті підвищення адаптації особистості молодого фахівця в трудовому колективі, розвиток у них комунікативних вмінь, поліпшення взаємин, створення сприятливого психологічного клімату в трудовому колективі, зняття внутрішнього напруження, скутості, забезпечення самовираження, оптимізації діалогічного спілкування, підвищення відкритості, товариськості, гнучкості в діяльності, соціальної адаптованості. Проаналізуємо отримані результати: за показником особистісної тривожності виявлено, що молоді фахівці виявляють високу особистісну тривожність у 15% випадках, в той час як фахівці зі стажем роботи 3 роки у 8% випадків, середню тривожність відповідно 34% і 32%, низьку особистісну тривожність виявили 51% молодих фахівців після ВНЗ і 57% фахівців зі стажем роботи 3 роки. Страх самовираження виявили низький рівень майже однаково 33% фахівців, а ось високий рівень страху самовираження у молодих фахівців виявився у 34%, в той час як у фахівців зі стажем 3 роки у 17%. Переживання соціального стресу у молодих фахівців високого рівня виявлено у 13%, у фахівців зі стажем роботи в трудовому колективі 3 роки лише у 5%.

Загальну адаптацію особистості фахівців в трудовому колективі виявлено високого рівня у 15%, в той час як у фахівців зі стажем 3 роки у 57%, середній рівень 34% і 33% відповідно, низький рівень адаптації у молодих фахівців у 51%, у фахівців зі стажем 3 роки у 8% випадків. Емоційний дискомфорт у стосунках в трудовому колективі високого рівня у молодих фахівців виявлено у 56%, в той час як фахівці зі стажем 3 роки виявили у 20%, середній рівень відповідно у 18% та 26%. Низький рівень емоційного дискомфорту у молодих фахівців виявлено у 26%, у фахівців зі стажем 3 роки роботи у 53%.

Таким чином, рівень адаптованості  у фахівців зі стажем 3 роки, у них вище рівень емоційного комфорту. У молодих фахівців, що тільки закінчили ВНЗ, вище рівень соціальної адаптованості та емоційного дискомфорту. У фахівців зі стажем критична самооцінка виявлена у 45%, у молодих фахівців лише 30%, в той час як завищена самооцінка у молодих фахівців у 35%, у фахівців зі стажем у 20%. Занижена самооцінка в тих і в інших у 35% випадків. Всі ці результати говорять про те, що молоді фахівці після ВНЗ теж мають всі можливості до соціальної адаптації, емоційного комфорту в трудовому колективі, самовираження своєї особистості як професіонала та саморозвитку. Серед термінальних цінностей у молодих фахівців домінують потреба в творчості, особисте щастя та щастя інших, свобода, розваги, саморозвиток, самопізнання; у фахівців з стажем роботи 3 роки домінують наступні термінальні цінності такі як активне професійне життя, життєва мудрість, мистецтво, суспільне визнання, продуктивне життя, щасливе родинне життя. Серед інструментальних цінностей у молодих фахівців домінують високі соціальні запити, непримиренність до недоліків в собі і у інших людей, раціоналізм, сміливість у відстоюванні своєї думки і поглядів, чуттєвість. У фахівців зі стажем в 3 роки домінують незалежність, раціоналізм, самоконтроль, тверда воля, терпимість, широта поглядів, ефективність у справах. Психотренінгова робота проводилась психологом на запрошення керівництва виробничої установи з молодими фахівцями, які  щойно закінчили ВНЗ. Основні завдання полягали в тому, щоб на основі позитивного емоційного фону в процесі діалогічного спілкування сприяти підвищенню тонусу організму, зняття астенічних та депресивних станів, внутрішньої напруженості, розвитку комунікативних вмінь і навичок, сприяння саморозвитку. Психологічні заняття проводились ввечері в будні дні по 30-40 хв., коли молоді фахівці закінчували роботу і відчували втому і виснаженість. Заняття починались з релаксаційних вправ фізичного та психічного напрямку, робота з почуттями, прослуховування спокійної музики в розслабленому стані, спілкування на теми мистецтва, культури, літератури, поезії, розповіді про свої ідеали, риси особистості, що заважають в роботі і трудовому колективі, бесіди на теми: що я хочу відчути в процесі свого спілкування, мої бажання, мої відносини з людьми, клієнтами, умиротворіння на фоні позитивного діалогічного спілкування. Результати проведеного тренінгу по діалогічному спілкуванню молодих фахівців сприяли покращенню емоційного психічного стану, адаптованості в трудовому колективі, зняття емоційного стресу та напруженості, а тим самим становлення особистості молодого фахівця як професіонала.

Література:

1. Аминов Н.А., Молоканов М.В. Социально - психологические    предпосылки способностей школьного психолога. //Вопросы психологии// 1992, №2.

2. Артемьева Т.И. Взаимосвязь потенциального и актуального в развитии личности. //Психология развития личности // М.1981.

3. Балл Г.А. Виды научной деятельности и предмет практической психологии // Практична психологія: теорія, методи, технології//. Київ 1997.

4. Гусейнов В.В. Практика использования психолога на предприятии. //Вестник МГУ Психология// № 4, 1989.

5. Коростыльова Л.А. Самореализация личности в професиональной сфере: генезис затруднений. //Психологические проблемы самореализации личности //. Выпуск 5. СПб. 2001.

6. Чепелєва Н.В. Внутрішньо смислові конфлікти як фактор становлення професійної компетентності майбутнього психолога. ЗБ. «Конфлікти в пед. системах» Вінниця. 1997.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>