XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат технічних наук Коркушко Н.М., Поясник П.Г. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Кандидат технічних наук Коркушко Н.М.,

студент 4 курсу факультету управління та бізнесу Поясник П.Г.

Харківський Національний автомобільно-дорожній університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

         Фінансова діяльність дорожніх підприємств відбувається в умовах нестабільного економічного розвитку країни, за факторами зовнішнього та внутрішнього середовища, які постійно змінюються, що підвищує імовірність періодичного виникнення кризи підприємства, особливо фінансової. Фінансова криза підприємства залишається одним із найбільш серйозних форм порушення його фінансової рівноваги між фактичним станом його фінансового потенціалу та необхідним обсягом фінансових ресурсів, які несуть погрозу функціонування підприємства.

         Управління фінансами повинно запобігати фінансовій кризі підприємства, ефективно її перемагати, ліквідувати негативні наслідки, нейтралізувати ризик його банкрутства.

         Фінансові менеджери, керівники підприємства повинні проводити постійний моніторинг порушення фінансової рівноваги на кожному етапі економічного розвитку зі зміною зовнішнього та внутрішнього середовища. Останні відграють двояку роль: одні підвищують конкурентну позицію підприємства та ранкову вартість підприємства, другі, навпаки, викликають кризові явища у фінансовому розвитку підприємства.

         При можливості фінансової кризи необхідно проводити діагностику фінансового стану за допомогою так званих «індикаторів» кризового розвитку. Ці «індикатори» повинні фіксувати різні аспекти фінансової діяльності підприємства та дозволяють ранжувати кризові явища по рівню їх безпеки. Чим раніше будуть задіяні антикризові механізми, тим більші можливості будуть в наявності підприємства для відновлення фінансової рівноваги.

         У боротьбі з банкрутством, особливо на ранніх стадіях його діагностики, дорожні підприємства повинні розраховувати на внутрішні фінансові можливості. Коли погроза банкрутства діагностовано на пізній стадії  носить катастрофічний характер, механізм внутрішньої нейтралізації не дасть потрібного ефекту для досягнення фінансової рівноваги і тоді підприємство ініціює свою санацію.

         Таким чином, мета антикризового фінансового управління - це поновлення фінансової рівноваги дорожнього підприємства, мінімізація зниження його ринкової вартості, які були зумовлені фінансовою кризою.

         В першу чергу, необхідно поновити платоспроможність підприємства, фінансову стійкість, змінити фінансову стратегію з метою забезпечення стійкого економічного зростання у довгостроковому розвитку.

         Заключним етапом в політиці формування та реалізації антикризового фінансового управління повинен бути контроль за результатами розроблених заходів по виходу з фінансової кризи.

         Основним об'єктом, що входить в систему моніторинга, повинна бути поточна фінансова діяльність. Це чистий грошовий потік, ринкова вартість підприємства, структура капіталу, склад активів підприємства, склад поточних затрат, рівень фінансових операцій в зоні підвищеного ризику и т.і..

         Показники-«індикатори» поділяють на об'ємні, які виявляються абсолютною сумою і структурні, які виявляють відносними показниками.

         Внутрішні фактори кризового фінансового розвитку, в першу чергу, пов'язані з операційною діяльністю дорожніх підприємств. Це відсутність ефективного маркетингу, завищена доля постійних затрат, низький рівень використання основних засобів, великий розмір страхових та сезонних запасів, ріст дебіторської заборгованості.

         Фінансові менеджери повинні розробляти оперативний механізм фінансової стабілізації, який дає уявлення про розмір поточних витрат та зменшення фінансових обов'язків при рості суми грошових засобів.

         Тактичний механізм фінансової стабілізації уявляє собою систему мір, які направлені на досягнення фінансової рівноваги підприємства у довгострокову періоді.

         Стратегічний механізм фінансової стабілізації уявляє систему мі, які направлені на підтримку досягнутої рівноваги дорожнього підприємства у довгостроковому періоді.

         Аналіз показників-«індикаторів» кризового поля для одного з представників дорожніх підприємств Харьковської області виявив, що реальну загрозу для підприємства виконує такий показник як маневреність власних оборотних засобів, показник абсолютної ліквідності. Розрахунки показника нижче рекомендуємих міжнародними стандартами. Для підприємства це погано, особливо коли розмова йде про інвестування в дорожню галузь.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>