XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кандидат юридичних наук, Бугера О.І. ІНТЕРНЕТ ТА НЕПОВНОЛІТНІ – КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Кандидат юридичних наук, Бугера Олена Іванівна

Київський національний лінгвістичний університет

ІНТЕРНЕТ ТА НЕПОВНОЛІТНІ - КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 Злочинність неповнолітніх залишається проблемою, що вимагає постійної  уваги. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ,  неповнолітніми або за їх участю скоєно у 2009 році - 15445 злочинів, у 2010 році - 17342 злочинів, тобто  динаміка, щодо цієї категорії становить  12, 3 %.  Серед чинників, які обумовлюють злочинну поведінку неповнолітніх можна виділити негативний вплив засобів масової інформації і зокрема Інтернету. Сучасний світ неможливо уявити без досягнень інформаційних технологій. Безперечно Інтернет- технології також мають певні переваги і зокрема щодо можливості доступу до значних масивів інформації, швидкості її опрацювання та ін. Разом з тим, виникає проблема щодо уникнення негативного впливу Інтернету, йдеться передусім про інформації з елементами насильства, жорстокості та порнографії,  на неповнолітніх.

Необхідно зазначити, що останнім часом в Інтернеті все частіше з'являються відеоролики  з проявами жорстокості  з боку підлітків. При цьому самі неповнолітні є їх авторами.  Зокрема, з'явився  відеоролик на якому відзнято жорсто­ке побиття дівчинки. Ав­тор відео - учень 6 класу, герої - дівчата 13-16 років. Серед білого дня підліт­ки влаштували розбірки біля школи. Дівчина 13 років, впавши на коліна, приймала численні удари дев'ятиклас­ниці. Дівчинка, немов заг­наний звір, терпіла образи та стусани колишніх подруг, а її однокласники та старшоклас­ники байдуже спостерігали за всім, знімаючи криваве дій­ство на мобільні телефони. Жертву насилля привезли до лікарні у тяжкому стані. Поставлений лікарями діагноз - зак­рита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та пере­лом кісток носа [1, с. 13].

             Тобто, все частіше  вільний доступ до Інтернету використовується неповнолітніми, як можливість похизуватися своєю фізичною силою та жорстокістю. При цьому наявність значного масиву негативної Інтернет-інформації спонукає їх до копіювання «героїчних» вчинків таких персонажів.

Зважаючи на важливість зазначеної проблеми до  Верховної Ради України подано нова редакція закону України «Про захист суспільної моралі» (законопроект № 7132). Автори закону вважають, що  чинний Закон «Про захист сус­пільної моралі» сьогодні в зв'язку зі стрімким розвитком інформа­ційних технологій став малоефек­тивним інструментом захисту сус­пільної моралі. Насамперед у новій версії Закону «Про захист суспільної моралі» розширено перелік явищ, які можуть становити небезпеку для морального стану людини і, особ­ливо, підлітка. Зокрема, особливої уваги приділено одержанню неповнолітніми інформації через Інтернет.  Тексти, відео та фото, на які підліток може натрапити у всесвітній мережі, є більш руйнів­ними, ніж найбрутальніший ТВ-контент. У мережі немає заборон і табу. Немає обмежень. І якщо дорослий може обмежувати себе сам, то дитина навряд чи. В біль­шості цивілізованих країн уже давно працює кібер-поліція, яка має дуже широкі повноваження.

Відповідно до законопроекту, оператори та провайдери телекомунікацій зобов'язані обме­жувати вільний доступ до ресур­сів, які своїм змістом загрожують суспільній моралі. За наявності рішення суду провайдер має ви­далити шкідливий контент чи заблокувати доступ до нього, як­що цей контент перебуває поза межами національного інформа­ційного простору. На запит пра­воохоронних органів провайдер має надавати інформацію про ко­ристувача послуг та про те, що він переглядає чи розміщує в ме­режі. Окрім прямих заборон, планується також заохочувати операторів та провайдерів до співпраці. Зок­рема, щодо розміщення державного замовлення на розроб­ку та поширення спеціалізованих комп'ютерних програм, які обмежують доступ дітей до шкідливої інформації, а також інформації еротичного характеру в телекомунікаційних мережах [2, с. 8]. 

           На думку В. Малахова, голов­ного наукового співробітника Інституту фі­лософії імені Г. Сковороди НАН України, сучасна молодь живе за нав'язаними рек­ламою стереотипами, уявленнями, які не є результатом внутрішньої роботи. Вона краще поінформована, але не має власних суджень. Більше налаштована на те, що підкажуть Інтернет, ЗМІ, а сама втрачає здатність до самостійного відповідального мислення [3, с. 4].

            Отже, необхідним є вдосконалення правового регулювання доступу молоді до інформації негативного характеру, яку вони можуть отримати через Інтернет. Зокрема, доцільним є прийняття окремого законодавчого акту, правові норми якого, докладно б регламентували ці питання. Необхідно також проведення відповідної виховної роботи на рівні сім'ї та школи щодо правил користування інформаційними Інтернет-ресурсами для неповнолітніх.       

            Позитивні кроки в цьому напрямку вже зроблено, зокрема, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі на своєму сайті опри­люднила попередній перелік 50 безпечних сайтів для дітей віком від трьох років. До каталогу «білих сайтів» увійшли безпечні Інтернет-ресурси, які рекомендова­ні для перегляду дітьми. На думку експертів, створення «білого списку» буде більш дієвим, ніж постійне поповнення «чорного спис­ку» небезпечних сайтів, які з'являються в мережі щохвилини. Цей проект став першою соціальною прог­рамою в Україні, метою якої є протидія поширенню че­рез Інтернет-мережу шкідливої інформації для дітей та підлітків [4, с. 7].

Література:

1. Квітка А.  Із-за парти на лаву //  Голос України.-  5 листопада  2010. - № 208.- с. 13.

2. Унгурян П. Як треба захищати суспільну мораль //  Голос України.- 2 листопада.- 2010.- № 205.- с. 8.

3. Опанасенко Л. Правила життя для підростаючого покоління // Голос України.- 3 листопада.- 2010. - № 206.- с. 4 .

4. Нацкомісія з моралі створила перелік дозволених сайтів // Урядовий кур′єр.- 5 листопада 2010.- № 207.- с. 7.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>