XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат юридичних наук, Старушкевич А.В. МЕТОД ПОШУКУ ЗЛОЧИНЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРЕДМЕТИ Й ОБ’ЄКТИ ЗЛОЧИННОГО ЗАМАХУ

кандидат юридичних наук, доцент

Старушкевич Анатолій Володимирович

докторант кафедри криміналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕТОД ПОШУКУ ЗЛОЧИНЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРЕДМЕТИ Й ОБ'ЄКТИ ЗЛОЧИННОГО ЗАМАХУ

1. Криміналістика, як прикладна наука, призвана озброїти суб'єктів діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів дієвим арсеналом боротьби, вона розробляла та розробляє наукові методи розслідування злочинів на основі все більш глибокого проникнення в сутність причинно-наслідкових зв'язків, які об'єктивно існують у структурі злочинної діяльності і діяльності по виявленню розкриттю і розслідуванню злочинів.

Сучасна криміналістика має розвернуту систему наукових методів практичної діяльності з розслідування злочинної діяльності. Такими є системи методів криміналістичної техніки і тактики. В той же час методика розслідування злочинів ще недостатньо оснащена системою науково розроблених методів, що призвело до її відставання від інших розділів криміналістичної науки. Розробка методик розслідування злочинів ведеться за шаблоном, тоді як їх основою повинні бути саме методи розслідування злочинів, які розробляються на основі загальних принципів використання методів розслідування з урахуванням особливостей окремих категорій кримінальних справ.

Окремі методи розслідування злочинів вже досить ретельно розроблені науковцями, зокрема програмно-цільовий метод, метод криміналістичного моделювання, метод матрицювання, метод криміналістичного портретування, криміналістичний аналіз злочинів, криміналістичний аналіз оперативної обстановки та інші.

2. Серед поширених на практиці, однак недостатньо розроблених в теорії криміналістики є метод «пошуку злочинця з використанням відомостей про предмети й об'єкти злочинного замаху». Відомості про предмети й об'єкти злочинного замаху мають значення не тільки для організації розшуку викраденого майна, відшкодування матеріальних збитків, усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів, але головне для встановлення осіб, які вчинили злочин, а відповідно й розкриття таких правопорушень.

Вивчення й аналіз вихідної інформації про предмети злочинного замаху, сприяючих об'єктах (технічний паспорт на виріб, товарний ярлик, упакування та інше), а також їх характерних ознаках нерідко дозволяють одержати додаткову інформацію про особу невідомого злочинця. Відомості про предмети й об'єкти злочинного замаху можуть мати значення в таких випадках: а) коли викрадені предмети свідчать про вікові особливості злочинця; б) коли викрадене свідчить про психофізіологічні особливості злочинця; в) коли предмети злочинного замаху свідчать про мотиви, мету й захоплення невідомого злочинця; г) коли викрадене свідчить про знання злочинцем особливих властивостей цих предметів, деталей і можливе їх використання; д) коли викрадене майно (предмети, об'єкти) дозволяють прогнозувати можливі наслідки злочинних дій; є) коли викрадені предмети (або сукупність цих предметів, товарів) свідчить про окремі характерні соціальні властивості злочинця; ж) коли до предметів злочинного замаху має доступ суворо обмежене коло осіб; з) коли викрадені предмети залишають на злочинці характерні сліди; і) коли викрадене з урахуванням ваги, обсягу й інших особливостей дозволяє припустити про кількість злочинців, їх фізичну силу, використані транспортні засоби або інші механізми; й) коли викрадене майно свідчить про можливі місця збуту цього майна; к) коли предмети злочинного замаху можуть свідчити про можливий зв'язок злочинця з потерпілою (жертвою) або зацікавленість в злочині близьких родичів, знайомих; л) в інших випадках.

Однак, слід також зазначити, що іноді про особу злочинця, його мотиви, мету можуть свідчити предмети, цінності, які злочинці залишили недоторканими.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>