XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.юрид.н. Кофанов А.В. СУЧАСНІ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ

кандидат юридичних наук, Кофанов Андрій Віталійович,
Київський національний університет внутрішніх справ

СУЧАСНІ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ

В обліках, що ведуться в органах внутрішніх справ, реєструють обвинувачених, затриманих, засуджених, осіб, які відбувають покарання, та злочинців, які зникли з місця події і переховуються. Майже кожний вид обліку, крім останнього, містить повні соціально-демографічні та анатомо-фізіологічні дані, а також інформацію щодо події злочину, способу та засобів його вчинення;данні про покарання та місце його виконання, а також інші відомості стосовно злочинця і злочину. Конкретно види інформації, які містяться в обліках і автоматизованому банку даних, зазначенні в картках збирання інформації та картках конкретного виду обліку [1, С.252]. Відомості щодо злочинця, який зник з місця події і переховується, в картках обліку і єдиному автоматизованому банку даних (АБД) є обмеженими – це тільки інформація здобута з матеріальних слідів, виявлених на місці події, та відомостей очевидців (потерпілих, свідків). Обвинувачені, засуджені та затримані злочинці підлягають алфавітному та дактилоскопічному обліку, а злочинці, які зникли з місць події і переховуються, реєструються за способом вчинення злочину, прикметами зовнішності та іншими ознаками, відображеними в матеріалах та ідеальних слідах. Алфавітний облік злочинців має давню історію і досить простий. Суть його полягає у заповненні алфавітної картки на особу, яка вчинила злочин. Алфавітна картка на особу (форма № 1) заповнюється слідчим при прийнятті рішень у кримінальній справі і направляється до УОІ УМВС області. У випадку обрання до особи запобіжного заходу у виді утримання під вартою алфавітна картка заповнюється працівниками слідчого ізолятора, де утримується особа, при цьому знизу на картці роблять фарбовий відбиток вказівного пальця правої руки особи. До алфавітної картки заносять такі відомості: персонографічні, демографічні дані; наявність судимості; кваліфікацію злочину; відомості про застосування амністії; місце відбування покарання; час арешту, суду; період відбутті покарання тощо. До картки заносять також дактилоскопічну формулу, яка служить кодом на звернення в дактилоскопічну картотеку. Картки в картотеці складають за прізвищами в алфавітному порядку. Через це і картотека, і обліки звуться алфавітними або прізвищними. З метою аналізу кількісно-якісної характеристики осіб, що вчинили злочини, при закінченні впровадження у справі слідчим також заповнюється статистична картка на особу, яка вчинила злочин (Форми № 2), у якій зазначається більш повний обсяг інформації про особу, яка вчинила злочин: дані персонографічного та демографічного характеру; характеристика за місцем проживання – місцевий житель, мігрант, житель іншої області, держави; освіта; предмет посягання; вчинення злочину у складі групи; організованого злочинного угрупування; мотиви злочину; ступінь співучасті тощо. Дактилоскопічному обліку підлягають особи, що були затриманні по підозрі у вчиненні злочину, заарештовані. Засудженні до позбавлення волі, а також затриманні за бродяжництво та жеребкування. Дактилоскопічний облік полягає у тому, що на спеціальному бланку – дактилокарті розміщують зафарбовані десять відбитків правої та лівої рук у певному порядку. Потім виводять дактилоскопічну формулу – її головну та додаткові частини [2, С.252]. Існує кілька видів дактилоскопічного обліку. Якщо для обліку відбирають всі десять відбитків пальців, то облік зветься десятипальцевим. У ньому розкладка (систематизація карток) проводиться за дактилоскопічною формулою, яка служить спеціальним кодом. Дактилоскопічний облік у якому використовуються тільки п’ять відбитків пальців, називається п’ятипальцевою. Систематизація карток у картотеці ведеться спочатку згідно з належністю відбитків до правої і лівої руки, а всередині кожної групи – за спеціальною формулою. Якщо систематизація карток здійснюється за одним відбитком пальця, то картотеку звуть однопальцевою. Існують також картотеки слідів поверхонь долонь, однак у МВС України вони не ведуться. Можливі картотеки відбитків окремих частин обличчя – губів, кінчиків носа, вушної раковини, лоба. Дактилоскопічна формула має дві частини: головну та додаткову. Головна частина формули дозволяє класифікувати картки за наявністю завиткових узорів. Для виведення основної частини формули всі десять пальців поділяють на п’ять груп за їх розташуванням на картці і кожній групі привласнюють умовні позначки: 16, 8, 4, 2, 1. Потім значення завитків на парних пальцях записують у чисельник, а непарних – у знаменник. Числа в знаменнику та чисельнику сумують і одержують формулу у вигляді дробу, наприклад, 17/15 (це – не дріб у його математичному розумінні, тому його перетворення робити не можна). На пальцях існують три типи узорів: дуги, петлі та завитки. У основній частині формули використовуються тільки завиткові узори, у додатковій – всі типи узорів. Для виведення додаткової частини формули всім типам узорів надають особливу ідентифікацію залежно від їх будови та розташування дельт і ніжок петель. Зокрема дуги позначаються цифрою „1”; петлі – цифрами „2”, „3”, „4”. „5” і „6”; завитки – „7”, „8”, „9”, а відсутність пальця на руці або неможливість визначити тип узору – цифрою „0”. Потім умовні цифрові позначки пальців правої руки заносять у чисельник, в лівої – у знаменник; вперед виноситься значення основної формули і отримуємо повну дактилоскопічну формулу. Якщо на всіх пальцях нема жодного завиткового узору, то до основної формули додають по одному (1). Це правило зберігається і за інших значень основної формули. Дактилоскопічна картотека слідів пальців рук з місць нерозкритих злочинів централізована, вона – однопальцева. Систематизація карток здійснюється за спеціальною формулою або цифрами-кодами на картках, на яких наклеєний відбиток. Для пошуку карток використовують технічні системи, в тому числі й ЕОМ. Картотека формується таким чином: виявлений на місці події слід (один або декілька) фотографують у натуральну величину і друкують знімки (у чотирьох примірниках). Один знімок заноситься у місцеву картотеку, а інші направляють до області (НДЕКЦ ГУ МВС України у області) та центру (ДНДЕКЦ МВС України). Дактилоскопічна картотека осіб, поставлених ОВС на облік, формується на основі Положення про адміністративний нагляд за особами, які звільнились з місць позбавлення волі. Такі особи дактилоскопіюються та фотографуються. Картки вносять у місцеву картотеку РВ (МВ) внутрішніх справ та області, а фотознімки наклеюють в альбоми, які зберігаються в РВ (МВ) внутрішніх справ, лінійних відділах міліції на залізничному транспорті. Картки систематизують звичайним способом – за формулою або прізвищем. Облік осіб, що безвісно пропали, централізований і побудований на використанні ознак зовнішності та одягу. Картка на особу, що пропала безвісно, включає персонографічні, соціально-побутові та виробничі відомості, які слідчий одержує із заяви родичів і близьких, а також за місцем роботи такої особи. Фотознімки (якщо вони є у близьких чи у відділі кадрів) приєднують до картки, а також до альбому осіб, що безвісно пропали. Картку направляють до картотеки області, а альбоми зберігають тільки на місцях. У разі виявлення трупа особи, яку встановити немає можливості, його реєструють у картотеці невпізнаних трупів, для занесення до обліку слідчий заповнює картку невпізнаних трупів у трьох примірниках. До картки заносять ознаки зовнішності та одягу, які збереглися. Труп фотографують у фас, профіль (правий, лівий), а фотознімки вклеюють в картку. Якщо збереглися пальці, то труп дактилоскопують (на картці передбачено місце для відбитків). Для дактилоскопіюванням ушкоджених та мацерованих пальців трупа необхідно запрошувати спеціаліста – судового медика. Картотеки невпізнаних трупів існують в УМВС області та в Управлінні оперативної інформації МВС України. Облік крадених, загублених і вилучених номерних речей та виробів (годинники, фото, кіно, відеотека, автотранспорт тощо) здійснюється шляхом опису ознак і номера об’єкта, його особливих прикмет, матеріалу кольору, ступеню експлуатації тощо. У картотеці картки класифікуються за видом об’єкта, його моделлю, номерами, іншими ознаками. Облік вогнепальної зброї – краденої, загубленої або зданої – ведеться у вигляді карток або колекції зброї. У картки заносять таку інформацію: модель, номер, місце виявлення, час занесення до обліку, хто здав, у кого вилучено, окремі характерні ознаки зброї. Із зброї, що поставлена на облік, здійснюють експериментальні постріли, а кулі та гільзи поміщають у картотеку, перевіривши їх по картотеці куль, гільз та патронів з місць нерозкритих злочинів. Облік куль, гільз та патронів зі слідами зброї ведеться у вигляді колекції об’єктів або їх фотознімків. Облік централізований: ДНДЕКЦ МВС – центр НДЕКЦ область. Всі кулі та гільзи, виявлені на місці здійснення злочину, підлягають перевірці по цій картотеці на предмет встановлення єдиного джерела їх походження. До обліку заносять тільки об’єкти в справах про нерозкриті злочини, або розкритті, у яких зброя знаходиться в розшуку. Для постановки на облік куль, гільз та патронів фотографують їх загальний вигляд, а також сліди наявних на них великомасштабним способом, фотознімки заносять у картку. Цю роботу виконують експерти ДНДЕКЦ УМВС області. Кулі та гільзи зберігаються в кулегільзотеках. А їх фотознімки – в центральній картотеці ДНДЕКЦ МВС України. Облік грошових знаків (паперових підроблених грошей) ведеться в картотеці обліку документів, виконаних поліграфічним способом. Облік підроблених металевих грошей ведеться криміналістичними підрозділами у вигляді колекцій монет або їх фотознімків. Для постановки на облік підробленої монети її направляють в НДЕКЦ УМВС області, де експерти монету фотографують, описують її ознаки на картці. Монету поміщають у колекцію яка називається монотекою, а її фотознімки направляються у ДНДЕКЦ МВС. Облік підроблених документів, виконаних поліграфічним способом є централізованими та ведеться криміналістичними підрозділами у вигляді колекцій підроблених документів або їх фотознімків. Для постановки на облік підроблених документів необхідно сфотографувати, занести його ознаки в картку і наклеїти на неї фотознімок документа. Сам документ направляють в Центральну картотеку, фотознімки направляють в НДЕКЦ УМВС області. Паперові підроблені гроші в цьому обліку складають окремий розділ, також окремо ведеться облік паспортів, дипломів, посвідчень, прав та інших документів, підроблених із застосуванням поліграфічних методів та засобів [3, С.250-253]. Облік адміністративно-правових порушень й осіб, які їх вчинили, ведуть органи міліції, а вся інформація концентрується в АБД – область та АБД – цент. Для формування єдиного банку введено стандартну картку збирання адміністративної інформації – інформаційно-пошукова картка на особу, яка вчинила адміністративне порушення. Зміст інформації картки: відомості про правопорушника, персонографічні дані, відомості про характер, місце і час вчинення правопорушень. Реєстрація способів вчинення злочинів здійснюється в інформаційно-пошукових картках, які заповнюються як на нерозкритий, так і розкритий злочини. У картці описуються спосіб дії злочинця та сліди, що залишені при цьому. Спосіб вчинення злочину або адміністративного правопорушення передбаченій у кожній інформаційно-пошуковій картці збирання інформації для формування єдиного банку даних (ЄБД). Знання способу вчинення злочину дозволяє робити припущення щодо професійних навиків та окремих ознак зовнішності злочинця з метою його пошуку [2, С.253-255].
Література:
1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Курс криминалистики. - Минск: Высшая шк., 2000. – 335 с.
2. Біленчук П.Д., Лисиченко В.А., Клименко Н.І. Криміналістика: Підручник./за ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001.
3. Воробей О.В. Проблеми ефективного використання криміналістичних обліків підроблених паперових грошей України // Науковий вісник НАВС України. – К., 2000. №3.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>