XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Карасьова Н.П. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЙОГО ДІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Карасьова Надія Петрівна

Донбаський державний технічний університет

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЙОГО ДІЯ В  СУЧАСНИХ УМОВАХ

Колективний договір як акт соціального партнерства з'явився у сфері правового регулювання трудових правовідносин досить давно. Його появі ми завдячуємо англійцям - подружжю Беатрисі та Сіднею Уебб, які вперше ввели його в обіг у 1891 році в науковій праці «Кооперативний рух у Великобританії». У боротьбі за відстоювання своїх законних прав працівникам було легше захищатись колективно ніж індивідуально, а оскільки колективний договір-це єдиний документ, який регулює соціальні, економічні та трудові права роботодавців та найманих працівників, він і став гарантом прав і законних інтересів останніх. Сьогодні серед нормативних актів які регулюють колективно - договірні правовідносини, чільне місце посідає Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р., (надалі Закон) завдяки прийняттю якого були внесені відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та з'явилася ціла глава присвячена цьому інституту трудового права (Глава ІІ КЗпП). Якщо проаналізувати зміст правових норм, які місяться в Законі та главі ІІ КЗпП, то можна дійти висновку про певну недосконалість нашого  законодавства. По-перше сфера укладання колективного договору відповідно до ст.2 Закону чомусь оминула таких суб'єктів господарювання як фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю. Така на мій погляд не зовсім вдала редакція цієї статті пояснюється законодавцем лише тим, що такі суб'єкти не є юридичними особами, хоча цей факт ніяк не сприяє положенню найманих працівників, які працюють на таких приватних осіб. Відсутність вказівки на «обов'язковість укладення колективного договору», відразу ж викликає питання, хто повинен ініціювати укладення колективного договору ? Звісно, що наймані працівники та їх уповноважені особи більш заінтересовані в укладенні колективного договору ніж роботодавець, оскільки останній не завжди в змозі виконати ті необхідні умови, які як правило містяться в ньому з багатьох причин (постійно зростаюча ринкова економіка, підвищення світових стандартів  в галузі трудових прав, фінансова криза та інше.) Якщо звернути увагу на відповідальність у сфері колективно-договірного регулювання, то ст.ст. 17-18 Закону передбачають відповідальність  осіб, які представляють власників чи профспілок або  іншіх  уповноважених  трудовим  колективом органів за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни  чи доповнення колективного договору, угоди..., у вигляді штрафу до 10  н.м.д.г.[1] Але з іншого боку законодавство не передбачає відповідальність за відсутність колективного договору на підприємстві. У судовій практиці на жаль не часто зустрічаються випадки звернення до судових органів для притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб за такі правопорушення. Хотілось би навести декілька прикладів розгляду судових справ предметом  яких є порушення колективного договору. Так за зверненням інспектора праці територіальної державної інспекції у Луг. обл., було притягнуто до адміністративної відповідальності директора одного з ТОВ «Х» за не вжиті заходи щодо укладення колективного договору, що являється ухиленням від участі в переговорах по укладенню колективного договору. Беручи до уваги той факт, що ТОВ згідно Статуту є юридичною особою і використовує найману працю і протокол загальних трудового колективу товариства про відмову  укладення колдоговору між адміністрацією та трудовим колективом відсутній, то в таких  діях директора є склад правопорушення, передбачений ст. 41-1 КУпАП. Ще один приклад із судової практики: голова профспілкового комітету кооперативно об'єднання був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 41-1 КУпАП за не внесення змін до колективного договору відносно виплати заробітної плати, що  суперечить чинному законодавству і є порушенням статті 5 З.У «Про колективні договори і угоди» щодо співвідношення законодавства та колективного договору.[2] Як бачимо суб'єктами звернення до суду в більшості випадків виступають державних органів і дуже рідко сторони колективно-договірного процесу. Зараз у засобах масової інформації досить жваво серед науковців та практикуючих юристів, представників профспілок обговорюється проект нового Трудового кодексу України. Багато хто сподівається, що прогалини які існують у трудовому законодавстві зараз з прийняттям цього Кодексу будуть усунуті. Але як виявилось в його змісті теж є недоліки. З одного боку не можна заперечувати таку позитивну подію, як згадування законодавцем  у ч.2 ст. 353 проекту ТК України роботодавця-фізичної особи, який теж укладає колективний договір, але з іншого боку викликає велике занепокоєння поява так званих нормативних актів роботодавця. Частина 3 ст.13 проекту ТК.У говорить  про те, якщо колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані відповідно до вимог цього Кодексу, регулюються нормативними актами роботодавця, погодженими з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі їх відсутності роботодавець самостійно приймає такі акти.[3] Очевидно, що роботодавцю вигідніше буде самостійно врегулювати питання пов'язані з трудовим процесом  ніж укладати колективний договір з найманими працівниками. Незважаючи на все хотілось сподіватись, що колективний договір як найбільш ефективна форма соціального партнерства  не втратить з часом свого головного призначення - оптимального  поєднання інтересів власника та найманих працівників у сфер колективно-договірного регулювання найманої праці.

Література:

1. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. №3356-ХІІ.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

2. Інформаційний Інтернет ресурс  http://reyestr.court.gov.ua/.

3. Проект Трудового кодексу України  (Тираж 10.02.2006р.)

Е- mail: maria.sky@list.ru           


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>