XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Караваєв С.С. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

магістр, Караваєв Сергій Сергійович
Миколаївський державний аграрний університет
ПІДВИЩЕННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ
Цукор - стратегічний товар першої необхідності для населення та сировина для багатьох підприємств харчової промисловості.
Разом з реформуванням економічних відносин в цукробуряковому комплексі, напрацюванням основних напрямків підвищення конкурентоспроможності цукрових підприємств необхідно постійно перебудовувати їх виробничий потенціал, проводити системну реструктуризацію цього комплексу.
В ринкових умовах слід виходити з місткості зовнішнього і внутрішнього ринків, а потім формувати адекватну їм структуру основних фондів, технологічну, організаційно-управлінську та збутову структури. Слід збалансувати потужності цукрових заводів та сировинної бази, створивши відповідну інтегровану виробничу інфраструктуру.
Орієнтація на місткість ринку не зменшує, а підвищує роль науково-технічного прогресу, який в цих умовах орієнтується на випуск тієї продукції і в тому обсязі, який необхідний споживачу. Визначивши цю необхідність, можна застосовувати ті напрямки НТП, які принесуть суспільству максимальну вигоду, дозволять уникнути втрат фінансових, сировинних, трудових ресурсів. Цукрова промисловість відчуває велику потребу в іноземних інвестиціях для придбання машин і устаткування, застосування нових прогресивних технологій виробництва цукру розвитку машинобудівних та ремонтних заводів системи цукробурякового комплексу. А це потребує, в свою чергу, застосування діючих засобів із впровадження регульованого ринку цукру, створення і підтримки спільних підприємств, асоціацій, концернів, вдосконалення законодавства щодо діяльності іноземних інвесторів.
Тому передбачається широкомасштабна програма агропромислової інтеграції на місцевому й обласному рівнях. Цей процес в перспективі обумовить необхідність інтеграції й на загальнодержавному рівні. Уявляється, що однією з форм такої інтеграції є всеукраїнська цукрова корпорація, в яку на договірних умовах увійдуть всі партнери цукробурякового комплексу.
Таким чином, дана компанія дозволить:
- мобілізувати матеріальні та фінансові ресурси і попередити стихійне закриття цукрових заводів, здійснити їх спеціалізацію та перепрофілювання;
-  забезпечити накопичення фінансових ресурсів для реструктуризації галузі;
-  стабілізувати господарські зв’язки, призупинити спад виробництва;
-  тісно співпрацювати з державою через регулювання виробництва;
- забезпечити гарантію поставок та збут цукру через формування маркетингових служб та центрів;
- підвищити конкурентоздатності продукції і галузі в цілому на зовнішньому ринку за рахунок зниження виробничих витрат та освоєння ринкових ніш.
Для стимулювання процесу формування даних компаній державі доцільно цукровим заводам та бурякосійним господарствам з моменту вступу їх в компанії:
- пролонгувати заборгованість цукрових заводів;
- бурякосійним господарствам компенсувати з державного бюджету витрати на придбання спеціальної техніки для вирощування, збирання цукрового буряка та насіння, на закупівлю мінеральних добрив, пестицидів;
- цукровим заводам надати пільгові короткострокові кредити для придбання оборотних засобів та довгострокові кредити - для їх реструктуризації;
- протягом перших трьох років звільнити цукрові заводи від податку на додану вартість.
Висновки:
 Для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості необхідний великий обсяг фінансових інвестицій для проведення всебічної реструктуризації виробничих потужностей та впровадження нових, більш прогресивних технологій виробництва цукру.
Література:
1.  Заец А. С. Реструктуризация свеклосахарного комплекса Украины: проблемы теории и практики. - К., 1997.
2. Щорічний звіт Асоціації “Хмельницькцукор” за 2001 рік.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>