XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Казьміришена-Файденко О. С. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ, ЩО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Казьміришена-Файденко Олеся Станіславівна, викладач психології

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

 ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ  ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ, ЩО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Соціально-економічна та політична нестабільність українського суспільства призводить до падіння моралі, росту злочинності та насильства.

Сексуальне насильство завжди є сильним психотравмуючим фактором, а особливо, якщо воно мало місце у підлітковому віці.

В.Кеплер та А.Грін описав важливість психологічної допомоги неповнолітнім жертвам сексуального насильства. Вони потребують допомоги в посиленні контролю над їх імпульсивністю, в покращенні можливостей до самовираження, в подоланні гострих станів страху і депресивних реакцій. [1, 4]

На думку І.С.Кона, Р.Розенвельда, Дж.Евері, М.Кле, З Холла та ін. найефективнішим напрямом психологічного консультування неповнолітніх жертв сексуального насильства є клієнтцентрована терапія. [2, 3]

Оскільки стан підлітків, що пережили сексуальне насильство супроводжується зниженням самооцінки, страхами, підвищеною тривожністю, ізольованістю, втратою контактів з сім'єю, друзями, почуттям провини, приниженою і неврівноваженою поведінкою, суїцидними намірами, психологічними захистами, пов'язаними з травмуючою подією, основне завдання психолога-консультанта полягає у встановленні консультативного контакту між ним і потерпілими.

Для встановлення довіри між консультантом і жертвою необхідні такі якості як щирість, здатність до емпатії та безумовна повага до постраждалого. Ввійшовши у світ жертви, консультанту важливо залишатися автономним від них. Тому співпереживання психолога неповнолітнім клієнтам ніколи не повинно бути тотальним, а лише частковим, тимчасовим і дуже обережним.

    В клієнтцентцентрованій терапії найбільш використовуваним серед методів психологічного консультування підлітків-жертв є інтерв'ю. За допомогою спеціальних питань і завдань психолог просувається по взаємодії з жертвою від досягнення прийняття особистості консультанта і ситуації інтерв'ю до збору інформації про тему взаємодії, від досягнення взаєморозуміння до спільного рішення про можливі альтернативні шляхи і способи вирішення проблеми.

Під час інтерв'ю з жертвою  використовуються методи активного слухання, які сприяють зміні почуттів і переживань та демонструють  підлітку безоцінкове відношення до його проблеми. Серед них найбільш використовуваними є: пасивне слухання, яке  допомагає  жертвам сексуального насильства відчути увагу до своїх проблеми. Підлітки при цьому мають можливість висловити все наболіле самостійно, так, як вони це відчувають. Також можна використовувати реакцію підтвердження, яка здійснюється з допомогою вербальних реплік і невербальних прийомів (кивання головою, нахил вперед, посмішка, нахмурення і ін.).  Досить ефективним є варіант слухання "відчинення дверей"  - це спеціальні запитання чи зауваження, які дозволяють     жертвам бути більш відкритими. Психолог по можливості повинен заохочувати їхні вислови, допомагати, підтримувати. Не слід обминати увагою і активне слухання, в ході якого за допомогою перефразування почутого уточнюються гіпотези жертв. Недопустимо розпитувати потерпілих про деталі насильницьких дій.

Слід після розповідей підлітків-жертв сексуального насильства поговорити про їх почуття. Психолог має дозволити їм вербально вилити свою озлобленість і ненависть до насильника. Можна користуватися і методом "відображення почуттів"- це передача співпереживання і розуміння. Важливою є й інтерпретація - це метод впливу, в результаті якого підлітки отримують нове бачення ситуації на основі теорії чи особистого досвіду психолога. Жертви відкривають для себе альтернативне бачення реальності, яке відрізняється від картини, яку вони самі уявили після пережитого. Зміна цієї картини сприяє зміні поведінки і настрою жертв. Ефективним є і саморозкриття, при якому психолог показує, що здатен розділити нинішні почуття жертв. Його висловлювання побудовані на "Я-реченнях", використання яких дає можливість жертвам побачити, що психолог дійсно ввійшов у ситуацію сексуального насильства, почуттів потерпілих і намагається допомогти подолати труднощі пов'язані з цим. Важливим є і зворотний зв'язок - він має особливе значення для підлітків у зв'язку з наявністю у них численних проблем і комплексів, що з,явилися після насильства. На завершальному етапі консультативної роботи жертв сексуального насильства не варто забувати про метод, який має назву резюме. Ним користуються в кінці консультативної бесіди для підсумовування суджень психолога і висновків жертв сексуального насильства. Метод сприяє поясненню результатів бесіди і допомагає перенести результати інтерв'ю в життя.

Отже, для того, щоб вдало провести консультативну роботу з жертвами сексуального насильства, психологу потрібно володіти цілим арсеналом методів психологічного впливу. Беручи до уваги те, що проблеми, які виникають у підлітків після пережитого сексуального насильства є надзвичайно болючими, психолог повинен зуміти знайти індивідуальний підхід до кожного, хто звернувся по допомогу. Така робота є дуже складною, оскільки у ній не існує стандартів, штампів і саме це вимагає від психолога високого рівня обізнаності та професійної майстерності.

Література:

•1.     Ворник Б.М. Сексуальное насилие по отношению к детям и молодёжи в Украине. - К.: Киевский центр семейного консультирования, 1997.

•2.     Іващенко В.С. Сексуальні зловживання щодо дітей та підлітків в Україні. // Практична психологія та соціальна робота. - №4, 1998, -с. 43-45.

•3.     Ильина В.С. Влияние насилия, пережитого в детстве, на формирование личностных расстройств. // Вопросы психологии. - №6, 1998, -с. 65-78.

•4.     Кеплер В. Одна дитина з чотирьох або що потрібно знати професіоналу у роботі з дітьми - жертвами сексуального насильства. - К., 1997.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>