XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.б.н., Гончаренко Я.В. РЕЗУЛЬТАТИ ФІТОМОНІТОРИНГУ М. ХАРКОВА У 2010 Р.

к.б.н., Гончаренко Я.В.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

РЕЗУЛЬТАТИ ФІТОМОНІТОРИНГУ М. ХАРКОВА У 2010 Р.

В наш час проводиться інтенсивна розробка принципів біологічного моніторингу, важливим елементом якого являються рослини, що чітко реагують на забруднення навколишнього середовища. Реакція зелених насаджень виявляється в порушенні структури та функцій усіх систем та окремих компонентів. Пил і хімічні речовини осідають на листки рослин і порушують газообмін та інші фізіологічні процеси. Це все призводить до того, що загальний стан рослин погіршується. На вулицях м. Харкова вздовж автошляхів створені захисні насадження. З цією метою найчастіше використовуються: Acer platanoides L., A. saccharinum L., A. platanoides f. 'Globosum', Aesculus hippocastanum L., Betula pendula Roth, Fraxinus americana L., Populus italica (Du Roi) Moench, Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., Tilia cordata Mill. Моніторинг стану рослин, який ми постійно здійснюємо, показує наслідки від хронічного типу забруднення повітря. Це проявляється в тому, що деревні рослини вражені шкідниками, листки мають ознаки хлорозів та некрозів, асиметричні, погіршується тургор. Для досліджень збирались листки за загальноприйнятими методиками [2]. Враховувались некрози, хлорози, наявність ентомошкідників. Вимірювались показники довжини та ширини листків, симетричність листкової пластинки відносно центральної жилки. Отримані дані порівнювались із даними за минулі роки [1]. Умови вегетаційного періоду 2010 року були екстремальними щодо високих температур та малої кількості опадів, що негативно вплинуло на стан більшості видів. У минулому році Acer saccharinum, Fraxinus americana, Robinia pseudoacacia мали до 20% пошкоджень листкової пластинки міжжилковим хлорозом, незначну кількість ентомошкідників та не яскраво проявлену асиметрію. В цьому році хлоротичні ділянки становили до 25% листкової пластинки. Populus italica, Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Betula pendula, Quercus robur за даними спостережень 2009 року були зараховані до ІІІ категорії. В цих видів наявні суховершинність і пошкодженість листків до 2/3 від їх загальної площі. В цьому році асиметрія листкової пластинки складала до 25%, крайовий некроз був у 70% листків, міжжилковий хлороз до 40%. У Aesculus hippocastanum та Betula pendula крапчастий хлороз займав площу біля 45%. До ІІ категорії (з наявністю у послаблених рослин до 1/3 пошкоджених листків) були віднесені раніше Acer platanoides, Acer platanoides f. 'Globosum', Quercus robur. Внаслідок хронічних вражень, що були ними отримані протягом цього року асиметрія листкової пластинки становила біля 15%, плямистий хлороз до 40%. У Quercus robur спостерігався верхівковий хлороз та некроз на 40% поверхні листкової пластинки. Таким чином, несприятливі кліматичні фактори цього року негативно вплинули на санітарний та декоративний стан дерев. Внаслідок малої кількості опадів та високих температур тургор листків був погіршений, що негативно відбилося на якісному протіканні фізіологічний процесів. Тому, концентрація шкідливих речовин, котрі надходили із викидами автотранспорту, постійно збільшувалась в тканинах рослин. Це призвело до того, що некрози та хлорози охопили більшу поверхню листкових пластинок. Послаблений санітарний стан рослин сприяв їх враженню ентомошкідниками. Все це разом призвело до послаблення газостійкості рослин що було виражено й в погіршенні їх декоративності.

Література:

1. Гончаренко Я.В. Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, рекреація, формування насаджень) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. б. н. : спец : 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Я.В. Гончаренко . - К., 2009. - 19 с.

2. Мэнинг У. Дж. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений / У.Дж. Мэнинг, У.А. Федер. - Л. : Гидрометеоиздат, 1985. - 141 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>