XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е. н., Гречина І.В., Задорожна Я.Є. АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

к.е. н., доц. Гречина І.В., Задорожна Я.Є.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розвиток банківського кредитування в сучасних умовах є необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи та забезпечення економічного зростання. Українські банки опинилися в умовах жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так і вітчизняних банків. Швидка зміна умов функціонування, гостра потреба в нарощуванні капіталу за рахунок власних доходів, відкритість зовнішньому середовищу спонукають банки до постійного розширення сфери і вдосконалення механізмів кредитування, в тому числі споживчого кредиту. Споживче кредитування є одним з основних видів діяльності банків, що забезпечує їх стабільну прибутковість. Кредитування юридичних осіб є надто ризикованим. Проте різкий ухил банків у бік споживчого кредитування не знімає проблеми кредитних ризиків.

Актуальність даної теми обумовлює те, що розвиток споживчого кредитування є важливою умовою забезпечення стійкого зростання не тільки банківської системи, а й економіки України в цілому. Від нього залежить розвиток багатьох галузей виробництва та реалізація їх кінцевої продукції. Разом з тим це загострює проблему збалансованості товарних ринків, оскільки попит формується не тільки за рахунок поточних доходів, а й заощаджень населення.

Аналізу проблем розвитку споживчого кредитування приділяється належна увага в економічній літературі. Теоретичну базу дослідження в Україні становлять праці провідних вітчизняних науковців: М. Алексеєнка, А. Демківського, А. Ковальчука, В. Лагутіна, А. Мороза, М. Пуховкіної, М. Савлука та інші [1].

Споживче кредитування відіграє значну роль у забезпеченні соціальних потреб населення, формуванні платоспроможного попиту, який, у свою чергу, впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації продукції, прискорюючи отримання прибутку і доходів Державного бюджету.

Саме тому в статті проаналізовано роботу банків на початок кризи за різними видами споживчих кредитів. Так, «УкрСиббанк» зайняв лідируючі позиції з кредитування житла на первинному ринку нерухомості, кредитування земельних ділянок та нових автомобілів іноземного виробництва, при цьому пропонуючи не  тільки низькі відсоткові ставки, а й найменші розміри переплати серед інших банків. Банком лідером у кредитуванні житла на вторинному ринку є «Приватбанк», у свою чергу банк «Фінанси та Кредит» замикає п'ятірку в цьому виді кредитуванні і посідає перше місце з кредитування автомобілів, що вже були в користуванні [2]. Поряд із цим, були проведені дослідження щодо організації споживчого кредитування в умовах кризи та сьогодні, які показали, що банки змінили як відсоткові ставки, так і підвищили вимоги щодо першого внеску.

Криза змусила банків шукати додаткові джерела доходів. Виходом для них стало підвищення процентних ставок за отриманими позичальниками кредитам, що робилось, як правило, в односторонньому порядку. За даними НБУ, наприкінці 2008 року ставки за раніше отриманими позиками в іноземній валюті виросли на 3%, до 16-18%, а в гривні на 5%, до 22-24%. Така політика викликала масове невдоволення клієнтів банку, що призвело до прийняття Верховною радою закону №666-VI, що забороняє банкам в односторонньому прядку змінювати умови укладання з клієнтами договорів, зокрема збільшувати розмір процентної ставки за кредитами або зменшувати його по депозитах (крім вкладань до запитань). Відповідні поправки були внесені до ст. 55 Закону «Про банки і банківську діяльність» та ст. 1056-1 і 1061 Цивільного кодексу. З часом заборона була поширена і на кредитні спілки а ломбарди (закон №3524-1 від 21 січня 2010 року) [3].

Необхідна передумова надання будь - якого кредиту - аналіз кредитоспроможності позичальника, і споживче кредитування не виняток. Проведення цієї процедури - досить важливий етап у прийнятті рішення кредитним комітетом АКБ щодо надання кредиту. Як свідчить практика минулих років, більшість банківських установ не приділяли належної уваги цьому питанню, видаючи кредити за наявності лише паспорта або взагалі розміщаючи машину з грошима у людних місцях і роздаючи їх кожному бажаючому. Ось чому це питання особливо актуальне. Сьогодні більшість банків автоматизувала процес аналізу кредитоспроможності позичальника. Скорингові системи вже є в таких банківських установах: «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ЮніКредит Банк», «Родовід Банк», «Universal Bank», «Альфа Банк» (Україна), «OTP Bank», «Home Credit Bank», «VAB Банк», банк «Фінанси та Кредит», «УкрСиббанк» [4].

Отже, надання позик фізичним особам без належного аналізу їхньої кредитоспроможності - одна з причин, що призвела до ризикованої діяльності банків, а отже, і до слабкості банківської системи загалом. Впровадження таких заходів, як розробка планів екстреного фінансування, внесення змін в існуючу систему гарантування - основні заходи для налагодження справ у банківському секторі, в тому числі і для відновлення системи споживчого кредитування.

Література:

•1.     Круглик С. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи / С. Круглик, О. Єременко // Вісник НБУ. - 2009. - № 2. - С. 50-54.

•2.     Харламов П. Как и у кого оформить кредитку во время кризиса / П. Харламов // Журн. «Деньги». - 2009. - № 1. - С. 17-19.

•3.     Губарь О. Кредитні ставки ідуть у вільне плавання / О.Губарь // Коммерсант. - 2010р. - №3 . - С.18

•4.     Дубницький В. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні / В.Дубницький, Р.Лісна, К.Кузьміна //Коммерсант - 2009. - № 10. С. 10


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>