XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Баюра В.І., Титаренко М.С. Маркетингові дослідження нової продукції ВАТ „Кременчуцький колісний завод”.

Рубрика: Економіка

к.е.н. Баюра В.І.

Титаренко М.С.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Маркетингові дослідження нової продукції ВАТ „Кременчуцький колісний завод"

Для заводів машинобудівного комплексу України, які прикладають великі зусилля в цілях завоювання зарубіжних ринків для своєї продукції, проблема конкурентоспроможності особливо актуальна. Ця проблема стоїть також і перед ВАТ „Кременчуцький колісний завод" єдиним підприємством, яке випускає автотракторні колеса в Україні. Для вирішення цієї проблеми потрібно розробляти нову продукцію і впроваджувати її на ринок.

З позиції цільової ринкової діяльності впровадження на ринок нової продукції являє собою складний, багато аспектний і послідовний процес, у якому варто виділити дві основні стадії. Перша стадія - це комплекс робіт, пов'язаний зі створенням продукції і підготовкою ринку до її сприйняття. Друга стадія - власне впровадження нової продукції на ринок.

Під колесами нової модифікації розуміють:

•-         колеса, що не мають аналогів;

•-         колеса, вперше освоювані на ВАТ „Кременчуцький колісний завод";

•-         колеса, що містять будь-яку прогресивну зміну, що відрізняє їх від раніше відомих.

          Для проведення маркетингових досліджень нових коліс потрібно застосувати ряд заходів.

          Заходи щодо проведення маркетингових досліджень нових коліс розробляються начальником конструкторського бюро (далі КБ) за вказівкою начальника спеціального конструкторського бюро (далі СКБ) - головного конструктора.

            Забезпечення успішної діяльності по розробці нових коліс ґрунтується на постійному надходженні і дослідженні нових ідей, джерелом яких служать опитування існуючих і потенційних споживачів, дослідження ринку, дослідження продукції конкурентів. Для проведення маркетингових досліджень по нових колесах і дослідження продукції конкурентів фахівців СКБ та маркетологів направляють у відрядження на підприємства й організації, що є споживачами продукції ВАТ „Кременчуцький колісний завод" (ЗАТ „АвтоЗАЗ" КрАЗ) чи можуть стати ними в майбутньому.

Важливим етапом у пошуку ідей нових коліс є участь фахівців СКБ і маркетологів у спеціалізованих виставках автомобільної і сільськогосподарської техніки, тому що такі заходи забезпечують безпосередній контакт із великим числом представників заводів і організацій, що є споживачами колісної продукції, а також дозволяють ознайомитися з новою технікою і застосовуваними в її складі колесами.

           Рішення про відряджання фахівця СКБ для проведення маркетингових досліджень приймається начальником СКБ - головним конструктором за узгодженням з головним інженером.

Результати проведених маркетингових досліджень фахівець СКБ оформляє звітом, що підписується начальником СКБ - головним конструктором. Звіт затверджується головним інженером.

На підставі звіту головним інженером намічається подальший напрямок робіт шляхом постановки резолюції на звіті.

         Вихідні вимоги замовника на нову продукцію оформляються  відповідно до вимог діючих МТП і направляються листом на ім'я головного інженера.

           Вихідні вимоги так само можуть бути представлені зразком продукції, призначеним для відтворення.

         Після розгляду вищим керівництвом лист, що містить вихідні вимоги замовника, направляється на пророблення начальнику СКБ - головному конструктору.

         Установлені вимоги до нової продукції піддаються аналізу на предмет можливості їхнього виконання в умовах існуючого виробництва. Аналіз вимог робить СКБ. При необхідності, до проведення аналізу залучаються представники технологічних служб заводу (головний технолог, керівник технологічної групи цеху, начальник бюро відділу головного технолога). Результати аналізу  і наступні дії заносяться в журнал реєстрації.

Аналіз можливостей підприємства виробництва нової продукції виконується за наступними основними напрямками:

•-         за технологічним устаткуванням і його можливостями;

•-         за можливостями використання заготівель, що серійно випускаються;

•-         за споживачами.

           Виготовлення дослідних зразків коліс здійснюється на тому ж самому устаткуванні і з тих же матеріалів, що будуть застосовуватися при серійному виробництві.

            З метою забезпечення виконання вимог замовника до нової продукції і виконання програми дослідного зразка „точно в термін" головний конструктор  здійснює постійний контроль за ходом виготовлення дослідних зразків. За вимогою замовника СКБ інформує останнього про хід виконання замовлення.

  Дослідні зразки коліс відвантажуються замовнику для проведення випробувань.

Після їх завершення замовник повинен представити висновок за результатами випробувань дослідних зразків. При виявленні невідповідностей замовник направляє розроблювачу зауваження чи пропозиції по конструкції виробу.

Відділ маркетингу та головний конструктор повинні постійно аналізувати існуючу концепцію маркетингу нових коліс для порівняння з прогресом щодо цілей в області якості з даними конкурентів. У результаті аналізу повинні бути виявлені пріоритети для термінового вирішення проблем, що стосуються споживача, а також ключові тенденції на ринку колісної продукції.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>