XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Чечетова Н.Ф. РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Чечетова Н.Ф., к.е.н., доцент

Завідувач відділу з питань бюджету, оподаткування та банківської діяльності

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України

РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Можна сформулювати дві основні вимоги до визначення функцій і повноважень рівнів управління регіональним комплексом.

По-перше, з точки зору ефективності використання ресурсів для управлінських цілей необхідною умовою є повна підконтрольність об'єкта управління суб'єкту. Об'єктом управління відповідного рівня управління в регіональному комплексі є відтворювальні цикли, що характеризуються певною просторовою локалізацією. Якщо керовані рівнем управління відтворювальні цикли локалізовані в територіальному масштабі, який перевищує контрольовану одиницею цього рівня територію, то об'єкт управління фактично виходить з-під контролю; якщо ж цикл локалізований на території меншій, ніж територіальна сфера відповідальності одиниці відповідного рівня управління, то ефективність це управлінській діяльності буде нижчою. Таким чином з точки зору ефективності використання ресурсів закріплення відповідних повноважень повинне регіонального менеджменту, в економічному полі якого замикаються відповідні відтворювальні цикли [1. С. 42].

По-друге, з точки зору цільової ефективності управління регіональним комплексом принциповим є питання про узгодження критеріїв реалізації управлінської діяльності. На нашу думку, цілі державного і регіонального рівня управління регіональним комплексом якісно відрізняються. Так, основною метою державного рівня управління регіональним розвитком є вирівнювання асиметрії регіонів, на регіональному рівні - нарощування і підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіону, тобто конкурентний розвиток по відношенню до інших регіонів.

Якісна відмінність цілей різних рівнів управління може бути зведено до кількісного вимірника за допомогою параметру часу. Так, державний центр, який здійснює вирівнювання регіонального розвитку, вирішує це у тривалих тимчасових інтервалах; керівництво суб'єктами України, орієнтоване на активізацію процесу регіонального розвитку - на середніх тимчасових інтервалах; органи влади міських і сільських поселень, які безпосередньо займаються питаннями організації життєдіяльності громадян, вирішують поточні завдання [2, С. 17].

Тобто з точки зору цільової ефективності розподіл повноважень між рівнями управління регіональних систем повинен здійснюватися на основі визначення тимчасових характеристик завдань, що ними вирішуються.

Основна мета цілеспрямованого і ефективного управління розвитком регіональних систем - забезпечення реального підвищення якості і рівня життя населення [3, С. 20]. Виходячи з поставленої мети, рішення про віднесення функції до ведення відповідного рівня управління повинне прийматися на основі зіставлення двох вимог з врахуванням максимальної інформації про ситуацію..

Література:

•1.     Мамонова В.В. Методологія управління територіальним розвитком: [Монографія] / В.В. Мамонова. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. - 196 с.

•2.     Буряченко А.Є. Міжбюджетне фінансування в Україні // Матеріали Першої всеукраїнської науково - практичної конференції "Україна наукова, 2001". Том 2. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 15-17.

•3.     Теоретико-методологічні основи управління розвитком регіону: [Монографія] / Н. С. Миколайчук, А.Г. Ахламов, М.М. Миколайчук та ін.; за ред. Н.С. Миколайчук. - Херсон: Стар, 2007. - 273 c.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>