XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Чухліб А.В. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНАРСТВА В УКРАЇНІ

Чухліб Алла Василівна

к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНАРСТВА В  УКРАЇНІ

Льон - довгунець є традиційною і основною технічною культурою , що має комплексне використання. В стеблах льону міститься до 28% волокна, а в насінні - 35 - 40 % олії і 25% білкових речовин, завдяки чому культура має широкий спектр застосування та насичення ринку сировиною і товарами народного споживання. Насіння льону багате на вміст незамінних жирних кислот омега-3 та омега-6 , які ефективно впливають на лікування  серцевих захворювань, а фітоестроген лігнан використовується для профілактики та лікування ракових захворювань. Крім того, з лляної олії виготовляють високоякісні лаки, фарби. З відходів первинної переробки льоносировини - костриці, що містить близько 64 % целюлози, виробляють костроплити, костроблоки, папір, віскозу та ін [2;3].

Світовий досвід свідчить, що продукція з льону - довгунця  завдяки унікальним властивостям (гігроскопічності, екологічності, гігієнічності) та багатогранності використання і надалі буде користуватися попитом.

 Сировинними зонами підприємств з виробництва і первинної переробки льону є Полісся і Прикарпаття України. Ще на початку  90 - х років минулого століття Україна посідала друге місце за посівами льону - довгунця серед країн Європи і Азії. Валовий збір льоноволокна становив понад 100 тис. т, або 13 - 14% від світового. Галузь льонарства була високорентабельною. Частка льонарства в загальному розмірі прибутку від реалізації продукції рослинництва становила 30 - 70%. Експорт вітчизняного льоноволокна становив 60%, з них 20% -у країни Західної Європи.

Останніми роками галузь льонарства знаходиться в катастрофічному становищі. Спад виробництва і реалізації продукції з льону - довгунця протягом 2005 - 2010 років супроводжувалися різким скороченням посівних площ під льон - довгунець, зменшенням виробництва і реалізації продукції льонарства. 

Дослідженням даної проблеми присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, серед яких слід відзначити Т.С. Аниськова,   Т.П. Єсипчук, П.А. Голобородька,  О.М. Головню, І.П. Карпця, В.Б. Ковальова, Н.І. Кравчук, Ю.Я. Лузана, А.С. Малиновського, В.А. Москаленка, А.В.Назарову, В.М. Нелепа, Т.Ю. Примайчука, В.С. Простиченка, А.Ф. Скорченка, Л.А. Чурсіну, М.К.Циганка, О.М. Шпичака та інших.    

Оскільки спад виробництва не зупинено, а й далі посилюється, важливе значення має аналіз причин зменшення обсягів виробництва льонопродукції,  оцінка ефективності її використання та розробка практичних рекомендацій щодо відродження галузі льонарства.

Полісся і Прикарпаття України мають сприятливі погодні і грунтово - кліматичні умови  для вирощування льону - довгунця.

На сьогодні в Україні посіви льону майже зведені нанівець ( табл.1).  

       Таблиця 1

Динаміка посівних площ, урожайності і валового збору льону - довгунця в Україні

      

 

Показник

Роки

2010р.  

 

до 2005р.,

%

   

 

2005

   

 

2006

   

 

2007

   

 

2008

   

 

2009

   

 

2010

Посівна площа, тис. га

25

14

13

7

2

1

4,00

Урожайність льоноволокна, ц/га

5,4

5,1

3,3

5,1

6,5

4,0

78,43

Валовий збір льоноволовкна, тис. т

12,7

5,3

3,8

3,0

1,2

0,4

3,15

Посівна площа  льону - довгунця в 2010 р. проти  2005 р. зменшилась на 96%  і становила 1 тис. га,  урожайність льоноволокна  знизилась на 21,57 %, що призвело до зменшення валового збіру льоноволокна, відповідно, з 12,7 тис. т до 0,4 тис. т, або на 96,85% . 

Аналіз статистичних даних виробництва  льонопродукції свідчить про  довготривалість та масштабність кризи льонарства.     

Обвальний спад виробництва льонопродукції обумовлений негативним впливом загальноекономічних проблем, відсутністю ринків збуту, диспаритетом цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, розбалансованістю економічних відносин між сільськогосподарськими виробниками і підприємствами з первинної переробки льону, трудомісткістю продукції, високим ступенем зносу техніки, відсутністю фінансових ресурсів для розробки та впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки льонопродукції. Негативним аспектом льоновиробництва в Україні є вузькість сфери використання продукції льонарства в народному господарстві.

В той час як в Україні виробництво і первинна переробка льонопродукції зведені нанівець, в усьому світі відбувається підвищення попиту на натуральні волокна та зацікавленість у використання продукції льонарства за різними напрямами.  Могутніми світовими лідерами з виробництва льонопродукції є Китай і Франція [3].

Для об'єктивної та комплексної  оцінки виробництва продукції льонарства необхідно врахувати її якість, яка впливає на конкурентоспроможність продукції, визначає рівень ціни її реалізації.

Льонарство - специфічна галузь рослинництва, в якій процес виробництва можна розділити на два виробничі цикли: вирощування і збирання льону та переробка льоносировини. Параметри якості льонопродукції визначаються на кожній стадії  виробництва. Особливістю продукції льонарства є те, що в міру зберігання, навіть при сприятливих умов, суспільна корисність її поступово знижується. Сучасні сорти льону - довгунця дають змогу отримувати підприємствам льонотресту номером 1,5 - 2,0, однак в процесі післязбиральної доробки якість сировини погіршується до номера 1,0 і нижче [3]. Впровадження високоврожайних сортів льону та інноваційних технологій виробництва і первинної переробки льонопродукції сприятиме підвищенню її якості, що дозволить повніше задовольнити потребу в сировині для переробної галузі.

Відродження галузі льонарства та підприємств первинної переробки льоносировини потребує комплексного підходу до поетапного впровадження заходів, спрямованих на  реформування діючих організаційних форм господарювання та розвиток інтеграційних процесів та кооперації структур, що сприятимуть ефективній взаємодії всіх учасників технологічного ланцюгу - від вирощування до виробництва кінцевої продукції з льону для задоволення потреб споживачів; техніко - технологічне переоснащення підприємств з виробництва і первинної переробки льону; вирішення проблеми ефективної державної підтримки товаровиробників льону.

 Література:   

1.     Галузева програма розвитку льонарства в Україні на 2006-2010 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www/minagro.gov.ua/page/7203

•2.   Головня О. М. Значення та перспективи відродження льонарства в підприємствах льонопродуктового підкомплексу / О. М. Головня // Збірник науковий праць Таврійського державного агротехнічного університету (економічні науки) / За ред. В.А. Рульєва. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. - №2 (10). - С.139-144

•3.     Інформаційні матеріали до Міжнародної науково - практичної конференції « Проблеми і перспективи розвитку галузі льонарства та коноплярства» м. Глухів 10-12 лютого 2009 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www/minagro.gov.ua/page/7625

•4.     Криза льонарства та шляхи її подолання / Ю.Я. Лузан, В.М. Нелеп, О.М. головня// Економіка АПК. - 2008. - №3. - С.38 - 45   

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>