XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., доц., Хачатрян В.В., Новаківська Ю.А. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІННИЧЧИНИ

к.е.н., доц.. Хачатрян В.В., Новаківська Ю.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (м.Вінниця)

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІННИЧЧИНИ

    В сучасний період необхідною умовою сталого соціально-економічного розвитку України та її регіонів є установлення та поглиблення стійких виробничих зв'язків між національними підприємствами та підприємствами різних країн, забезпечення інтеграції України у світове господарство. Виходячи із міжнародного досвіду, курс на інтеграцію у світі спричинений багатьма економічними проблемами, які не могли вирішитися країнами ні самостійно, ні на основі старої системи міжнародного поділу праці [3, с.309].

Як свідчать вітчизняні публікації, об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство безпосередньо випливає з потреб використання міжнародного поділу праці для розвитку національної економіки, формування її ефективної структури. Зовнішньоекономічні зв'язки в процесі інтеграції України у світове господарство охоплюють і комплекс глобальних, насамперед економічних, і проблем, що розв'язуються спільними зусиллями людства. Розвиток зовнішньоекономічних відносин України та її регіонів відкриває додаткові можливості у створенні належних умов для задоволення життєвих потреб народу [1, с.28; 2, с.1].

Метою дослідження є проведення аналізу потенціалу економіки Вінниччини та її участі у зовнішньоекономічній діяльності і інтеграції у світове господарство.

    Серед регіонів України важливу роль відіграє господарська діяльність Вінницької області, в яку входять 27 районів, 18 міст, 29 селищ міського типу і 1466 сільських населених пунктів. В агропромисловому комплексі функціонує 717 агроформувань на основі приватної власності на землю. Крім цього діють 1403 селянських (фермерських) господарств та 653,3 тис. особистих селянських господарств.  Площа сільськогосподарських угідь складає 2016,6 тис. га, в т.ч. ріллі 1728,1 тис. га. Родючість ґрунтів в середньому по області складає 60-65 одиниць. По обсягу валової продукції сільського господарства область займає провідне місце в Україні. В 2009 році було вироблено 6,4% валової продукції сільського господарства України, в т.ч. 7,5% валової продукції рослинництва та 4,8% валової продукції тваринництва.

  За 2009 рік область зайняла в Україні перше місце по обсягах виробництва валової продукції рослинництва. Питома вага рослинництва в загальному виробництві - 70,5%, тваринництва - 29,5%.  У структурі посівних площ зернові культури займають 56%, технічні культури - 24%, картопля і овочі - 7,3%, кормові культури - 12,5%. В 2009 році, попри всі економічні та погодні негаразди, другий рік підряд сільськогосподарські товаровиробники Вінниччини виростили рекордні врожаї зернових культур, біля 3,1 млн. тонн .

[ 4, с.39].

Завдяки плідній співпраці керівництва Вінницької області та структурних підрозділів вдалося налагодити ділові і партнерські стосунки не лише з найближчими сусідами, але й з багатьма іншими державами світу. Про зростання інтересу до Вінниччини з боку дипломатичних представників країн світу свідчить те, що за останні роки область відвідала величезна кількість іноземних делегацій з вигідними для нашого регіону пропозиціями та інвестиціями. В 2008 р. в області побували Надзвичайні і Повноважні посли Словаччини, Польщі, Швейцарії, Білорусі, Молдови, Чехії, Литви. Значущою подією 2008 року було спільне відзначення 50-річчя партнерських зв'язків між Вінницькою областю і Свентокшиським (колишнім Келецьким) воєводством. Такої довготривалої дружби не мають жоден інший регіон України та польське воєводство. Важливою подією 2008 року стало рішення про відкриття Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці. З цією країною Вінниччину пов'язує плідна співпраця у сфері економіки, освіти, культури, туризму, а також передача досвіду у проведенні адмінреформи та взаємообміну студентами.

Нині триває реалізація десяти партнерських угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво територіальних громад Вінницької області з Свєнтокшинським, Лодзинським воєводствами Республіки Польща, Вітебською, Гродненською, Мінською областями Республіки Білорусь, Бєлгородською та Нижньогородською областями Російської Федерації, повітом Сороки Республіки Молдова, Ясським повітом Румунії та Придністровським регіоном республіки Молдова. Вінниччина бере участь і у реалізації ряду міжнародних проектів. Зокрема щодо транскордонного співробітництва з Румунією та щодо децентралізації в Україні - зі Швейцарією [2, с.1].

   За попередніми даними зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-липень 2010 року  склав 473,0 млн.дол. США (збільшився, проти січня-липня 2009 року, на 100,9 млн.дол.США або на 27,1%). При цьому, обсяги експорту товарів  становили 295,2 млн.дол. США і збільшились, порівняно з січнем-липнем 2009 року, на 30,6%;обсяги імпорту склали 177,7  млн.дол. і збільшились на 21,7%. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 117,5 млн.дол. (у січні-липні 2009 року позитивне сальдо досягало 80,0 млн.дол.), що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових відносин Вінниччини з іншими країнами світу. 
   Зовнішньоторговельні операції суб'єкти господарювання області здійснювали з партнерами 92 країн світу.

   Про стан зовнішньої торгівлі товарами яскраво свідчить коефіцієнт покриття імпорту експортом. За січень-липень 2010 року  коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 1,66, тобто, суб'єктами господарювання області експортовано товарів в 1,7 рази більше, ніж імпортовано (за січень-липень 2009 року експорт перевищував імпорт в 1,5 рази). 

   Останнім часом активізується розвиток співробітництва з країнами СНД. Їх частка в сукупному обсязі міжнародних комерційних угод становить 44,8% зовнішньоторговельного обороту (у січні-липні 2009 року їх частка становила 42,6%). [4,с. 289; с. 293].

   Вінницька область є привабливим регіоном для інвесторів. За 2009 рік  в підприємства малого бізнесу області внасено іноземних інвестицій на суму  майже 10,5 млн. дол. США, із них у вигляді майна 9,8 млн. дол. США, що складає 93,7 % від загальної суми іноземних інвестицій. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року іноземних інвестицій надійшло на підприємства області більш як на 8 млн. дол. США, обсяг інвестицій зріс в 5 разів [4,c.307]. Інтереси інвесторів розповсюджуються на підприємства харчової промисловості і переробку сільськогосподарської продукції. Крім того, зацікавленість інвесторів викликають хімічна і нафтохімічна промисловість, гуртова і роздрібна торгівля, сільське господарство.

У розвитку інтеграційних процесів необхідно нарощувати експортний потенціал Вінницької області на основі технічного переозброєння переробних підприємств і господарств, що виробляють сировину.

У нових умовах актуальним стає завдання підвищення привабливості української економіки і її регіонів для іноземних інвестицій.

Література:

•1. Бержана І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 3 (38).

•2. Кобильченко О. Розвиваємось, інтегруємось // Вінниччина. - 2009, 11 лютого.

•3. Семенов К.А. Международньїе зкономические отношения: Курс лекций. -М.: Гардарика, 1998.

•4.  Статистичний щорічник Вінниччини за 2009 рік. - Вінниця, 2010.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>