XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., доц. Кучин С.П., Шевченко В.І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАСОВИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

к.е.н., доц. Кучин Сергій Павлович,

Шевченко Віктор Ігорович,

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАСОВИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Бібліотеки України були і залишаються символом української культури та духовності. Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення  інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки [1]. Як і будь який заклад, бібліотеки є складовою частиною народногосподарського комплексу держави.

Економічні та соціально-політичні перетворення, які відбулися в Україні починаючи з 1991 р., сформували несприятливу ситуацію для стабільного розвитку бібліотек. На початку 1990-х років Україна мала 25 тисяч масових універсальних бібліотек [2]. Їх фонди було укомплектовано здебільш виданнями радянських часів, але вже в перші роки багато українських книжок, виданих за кордоном, було передано великим українським бібліотекам українською діаспорою. Незважаючи на всі перетворення в суспільстві, викликані переходом до економіки ринкового типу, знайшли пряме відображення в діяльності бібліотек і зумовили значні її зрушення. Нові суспільно значущі функції, яких сьогодні набуває бібліотека, гуманітарні й технічні новації сприяють підвищенню якості й оперативності задоволення інформаційних запитів читачів, появі нових форм роботи, при яких враховуються інтереси різних груп суспільства.

Діяльність бібліотеки, особливо за часи незалежності, виходить за межі суто культурної сфери. Досвід багатьох економічно і демократично розвинутих країн засвідчує важливу роль бібліотек у становленні й розвитку демократії; формуванні і плідному функціонуванні місцевого самоврядування. Продовж 1990-х і початку 2000-х років важливим для бібліотек залишаються питання  з: оновлення фондів бібліотек, впровадження сучасних автоматизованих інформаційних технологій: реальний доступ до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів, зокрема через мережу Інтернет, а також запровадження автоматизованої бібліотечної системи. Кількісна характеристика розвитку масових універсальних бібліотек та їх бібліотечного фонду представлена в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Кількісна характеристика розвитку універсальних масових бібліотек України та їх бібліотечного фонду у 1990-2009 рр. [2]

Рік Кількість масових універсальних бібліотек, тис. Бібліотечний фонд, млн. примірників
1990 25,6 419
1991 25,3 410
1992 25,3 401
1993 24,4 388
1994 24,2 379
1995 23,8 370
1996 23,3 364
1997 21,5 356
1998 21,1 350
1999 20,9 347
2000 20,7 343
2001 20,4 338
2002 20,4 339
2003 20,3 336
2004 20,0 333
2005 19,8 330
2006 19,8 324
2007 20,8 345
2008 20,6 352
2009 20,1 338

Як бачимо, за роки незалежності кількість масових універсальних бібліотек знизилась більше ніж на 21%, а їх бібліотечний фонд скоротився більш ніж на 19%. Питання поповнення бібліотечного фонду є достатньо актуальним з точки зору обмежених фінансових можливостей бібліотек, а також у зв'язку із різким скороченням числа примірників книжок (скорочення майже у 3,5 рази). Значно краща ситуація спостерігається з підвищенням кількості примірників періодичних видань та газет, що відображено у таблиці №2. Але це не є свідченням того, що бібліотечні фонди мають змогу закуповувати відповідну періодику у видавця або розповсюджувача.

Таблиця № 2

Кількість та тираж випуску книжок, журналів, газет та інших періодичних видань в Україні у 1990-2009 рр. [2]

Рік Випуск книжок (друкованих одиниць) Випуск журналів та інших періодичних видань Кількість газет (видань)
 всього тираж, млн. примірників  всього річний тираж, млн. прим.  всього разовий тираж, млн. прим.
1990 7046 170 185 166 1787 25
1991 5857 136 194 95 1891 27
1992 6389 130 321 16 1695 24
1993 5002 88 522 33 1757 40
1994 4752 52 461 19 1705 20
1995 6109 68 604 24 1877 21
1996 6084 52 717 20 2206 23
1997 6308 51 817 20 2520 34
1998 7065 44 1009 57 2659 48
1999 6282 22 1374 40 2551 39
2000 7749 44 1242 52 2667 48
2001 10614 50 1653 60 2727 53
2002 12444 48 1923 84 3045* 87
2003 13805 39 2246 130 2891* 75
2004 14790 53 2385 124 3014* 88
2005 15720 54 2182 132 2974* 80
2006 15867 54 2301 138 2918* 90
2007 17987 56 2420 237 2885* 61
2008 24040 58 2422 270 2647* 59
2009 22491 49 2515 256 2499* 55

* За методологією ЮНЕСКО

У 2008 р. Міністерство культури і мистецтв України, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Українська бібліотечна асоціація (УБА) стали партнерами для впровадження програми «Бібліоміст». Програма покликана перетворити бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві. «Бібліоміст» - це чотирирічна програма, серед основних завдань якої - покращення доступу населення до інформації шляхом обладнання публічних бібліотек технікою; навчання бібліотекарів з метою підвищити якість послуг для відвідувачів; розвиток спроможності бібліотек представляти свої інтереси та отримувати необхідні громаді ресурси; а також формування у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і необхідності їх підтримувати. Після успішної модернізації більше ніж 200 публічних бібліотек протягом 2010 року, 18 лютого 2011 р. під час спільної прес-конференції за участю партнерів у Національному інформаційному агентстві «Укрінформ» програма «Бібліоміст» оголосила назви ще 730 бібліотек, які пройшли конкурсний відбір та які буде обладнано впродовж літа та осені 2011 р. [3].

Для досягнення відповідного рівня розвитку сучасним Українським бібліотекам потрібно одночасно встигати за новими носіями інформації і забезпечувати їх зберігання і доступ до них користувачів. Слід технічно і технологічно переобладнувати бібліотеки відповідно до вимог інформатизації сучасного суспільства. Необхідно створювати комфортне інформаційне середовище для задоволення зростаючих потреб суспільного й особистого розвитку громадян. Але, щоб втілити всі ці потреби суспільства, потрібно згадати в яких умовах знаходяться більшість сучасних бібліотек: самовиживання, самофінансування, саморозвиток. На шляху свого еволюційного розвитку і трансформаційних змін в інформаційну епоху, бібліотеки набули нових ознак, що свідчать про становлення нової соціально-комунікаційної форми з новим розподілом соціальних функцій і ролей. Бібліотеки мають необхідний рівень системної організації документально-інформаційних ресурсів, зберігання і розповсюдження інформації та знань; організаційно-технологічну базу забезпечення будь-яких суспільних інформаційних потреб. Порозуміння у відносинах "бібліотека і держава", зокрема у питаннях розвитку фінансування, пов'язане з менеджментом бібліотечних систем, професійним світоглядом кадрів, якістю свідомості бібліотечних колективів. Рухомою силою саморозвитку є професійна свідомість бібліотекарів, той психологічний фактор, який долає перешкоди в суспільному існуванні і проявах діяльності бібліотек.

На нашу думку, на державному рівні потрібно розробляти і впроваджувати в життя проекти з удосконалення процесу фінансування бібліотек, шукати шляхи подальшого втілення інноваційний механізмів в обслуговуванні читачів, розвивати тезу про надання бібліотекою пересічному громадянину додаткових платних послуг, будувати ефективну систему поповнення бібліотечних фондів сучасною літературою та інформаційними масивами на електронних носіях.

Література:

•1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 / Відомості Верховної Ради. - 1995. - №7 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart46/inx46378.htm

•2. Культура [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

•3. Все більше сучасно обладнаних бібліотек в Україні запрошують кожного скористатися новими можливостями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fundraising.org.ua/news/vse-bilshe-suchasno-obladnanikh-bibliotek-v-ukraini-zaproshuyut-kozhnogo-skoristatisya-novimi-m

  

e-mail: kspukr@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>