XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Дзюба О.М., Фірсова Л.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

К.е.н. Дзюба О.М., Фірсова Л.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

Соціальна політика є найбільш значимою для інтересів сучасного суспільства і найважливішою частиною діяльності будь - якої країни. В залежності від пріоритетів розвитку економіки формується бюджетна і відповідна соціальна політика держави. В період трансформаційних процесів в економіці змінюється система соціального страхування. З огляду на значення соціальної сфери та соціального страхування, питання стосовно їх фінансового забезпечення знаходяться у центрі уваги багатьох вчених, економістів.

Теоретичні та практичні аспекти соціального страхування відображені у працях В. Внукової, Н. Кузьминчук, У. Садової, Ю. Конопліної, В. Гейця, В. Дем'янишина, Д. Полозенка, В. Скуратівського та багатьох інших. Значний внесок у становлення та розвиток державного соціального страхування зробили іноземні вчені, зокрема К. Еспін-Андерсен і Дж. Е. Кольберг, однак ці питання залишаються не дослідженими до кінця .

Метою написання даної статті є визначення суті єдиного соціального внеску, доцільність впровадження його в страхову систему країни.

У зв'язку з проведенням податкової реформи в Україні виникла необхідність проведення реформи у системі соціального страхування.

З 2011р. проводяться відповідні заходи щодо формування системи внесків на державне пенсійне страхування та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які не входять до складу податкової системи, але суттєво впливають на загальний рівень податкового коефіцієнта, податкове навантаження на працю й масштаби заробітної плати, що в свою чергу впливає на обсяг надходжень податку з доходів фізичних осіб в місцеві бюджети.

Реформування системи внесків на державне пенсійне страхування та загальнообов'язкове соціальне страхування полягає в тому, що запроваджено єдиний соціальний внесок, який утримується із зарплати найманих працівників і нараховується на фонд оплати праці та сплачується роботодавцями.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за даними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування [1].

Питання реєстрації та обліку платників єдиного внеску урегульовано Пенсійним фондом України в постановах правління ПФУ «Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного страхування» [2,3].

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування та перераховується на рахунки Пенсійного фонду, які відкриті в органах Державного казначейства.

Єдиний соціальний внесок перераховується на рахунки Пенсійного фонду, які відкриті в органах Державного казначейства. Він нараховується в національній валюті (у гривнях) у межах максимальної суми заробітку (доходу) - 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Мінімальний розмір внеску обчислюється, виходячи з мінімальної зарплати, що діє в місяці, на який нараховують зарплату, дохід [4].

Єдиний соціальний внесок утримується із зарплати ( виплат, які входять до фонду оплати праці) в розмірі 3,6%; з винагород за договорами за виконані роботи, надані послуги - 2,6% ; з допомоги по тимчасовій втраті працездатності - 2%; із заробітної плати держслужбовців і науковців утримується 6,1%. Нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців становлять від 36,76% до 49,7% залежно від класу професійного ризику виробництва. Для допомоги з тимчасової втрати працездатності нарахування єдиного соціального внеску становлять 33,2%. Бюджетні установи і організації сплачують єдиний внесок у розмірі 36,3% від фонду оплати праці.

Введення  єдиного соціального внеску полегшило подання звітності до державних цільових фондів - всі ці відрахування зводяться в один єдиний соціальний внесок, який сплачується однією сумою. Замість звітування в 4 різні інстанції підприємець буде сплачувати і звітуватися лише до Пенсійного фонду - адже саме Пенсійний фонд буде адмініструвати цей внесок. У зв'язку з цим покращився документообіг.

Для визначення страхового стажу використовується категорія мінімального страхового внеску, яка передбачає використання не лише періоду сплати внесків, а й їхнього розміру. Проблематичним питанням є механізм визначення мінімального страхового внеску і яку інформацію про стаж конкретного працівника отримуватиме роботодавець [5, с.26].

Для України введення ЄСВ - це перший за багато років зроблений крок у системі реформування державного соціального страхування, поки що роботодавці та працівники повністю не оцінили всі за і проти нововведення [5, с.25].

Введення єдиного соціального внеску значно полегшує життя роботодавцям та підприємцям у частині адміністрування нарахування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування, але все ж  проблемою залишається механізм  визначення мінімального страхового внеску і яку інформацію про стаж конкретного працівника отримуватиме роботодавець.

У зв'язку з цим для  покращення системи соціального страхування необхідно:

- удосконалити механізм розподілу єдиного соціального внеску;

- ефективно управляти системою соціального страхування у відповідності з діючою нормативною базою і наявними фінансовими ресурсами.

Література:

•1.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 року № 2464 -VI.

•2.  Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова правління ПФУ № 27.09.2010р. - №21 - 6. зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.Х.2010 р.№ 995/18290.

•3.  Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного страхування : Постанова Правління ПФУ затверджена від 08.10.2010 р. № 22 - 1.

•4.  Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова правління ПФУ затверджена від 27.09.2010р. № 21 - 5.

•5.  Ковалевич Д.А. Єдиний соціальний внесок  в системі  соціального страхування./ Д.А. Ковалевич //Хмельницький . - 2011. - №2. - С.25-27

 

e-mail: lili4ka_91@inbox.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>