XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н. Філіпішина Л.М., Тернавський О.В. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. ПЕРВОМАЙСЬКА).

Рубрика: Економіка

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою соціально-економічного розвитку міста. Зовнішньоекономічні відносини підприємств міста розглядаються міською владою в контексті подальшого зростання доходів населення і збільшення надходжень до бюджету, а це - два основних позитивних процеси необхідних кожному місту.

За попередніми розрахунками у 2006 році експорт товарів та послуг з Первомайська становитиме 10,80 млн.дол. США, імпорт - 7,11 млн.дол. Порівняно з 2005 роком експорт зменшиться на 14,5 % за рахунок зменшення експорту продукції машинобудування (на 18,9 %) та швейних виробів (на 18,5 %), імпортна 18,4%.

У загальній сумі торговельного обороту продовжує переважати експорт, питома вага якого становить понад 60 %. Вагому частку товарної структури експорту складають швейні вироби (58,5 % загального обсягу експорту) та продукція машинобудування (32,1 %), частка продукції харчової промисловості незначна і становить 7,5 %.

         За очікуваними даними обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг підприємств міста Первомайська у 2006 році становитиме 17,91 млн.дол. США, що на 16,1 % менше ніж у 2005 році.

    У зовнішній торгівлі товарами та послугами експорт завжди перевищує імпорт, завдяки чому сальдо зовнішньо) торгівлі міста формується позитивним і в 2006 році очікується 3,69 мли. дол. США.    

Основними проблемами зовнішньоекономічної діяльності залишаються:

         - недосконале нормативноправове забезпечення зовншіньоекономічної діяльності;

         - недостатня активність товаровиробників на зовнішніх ринках через нестачу економічно обгрунтованих експортних пропозицій;

- нестабільна ситуація на ринку зовнішньої торгівлі молочною продукцією з Російською Федерацією.

Для вирішення вищезазначених проблем робота у 2007 році буде спрямована на:

         - створення позитивного інвестиційного іміджу міста та його підприємств шляхом запровадження інформаційної взаємодії із потенційними закордонними інвесторами;

         - організацію роботи з дипломатичними та торговельно-економічними місіями України за кордоном та іноземних держав в України щодо поширення комерційних пропозицій підприємств міста, налагодження співробітництва між суб'єктами господарювання в сфері зовнішньої торгівлі;

         - підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств експортерів;

         - відновлення та закріплення позицій на традиційних ринках збуту і освоєння нових ринків збуту;

         - підвищення активності підприємств на зовнішніх ринках за рахунок забезпечення виготовлення інформаційно-рекламних засобів для висвітлення міста і його підприємств серед міжнародних партнерів по зовнішньо-економічній діяльності;

         - підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності за рахунок переходу від разових поставок до довгострокового зовнішньоекономічного співробітництва; щоквартального отримання  від обласного управління зовнішньоекономічної переліку продукції та послуг, які користуються попитом у зарубіжних країнах.

Базою для розвитку зовнішньоекономічної діяльності міста є промисловий комплекс (98,1 % експорту та 97,7 % імпорту), тому зростання зовнішньоторговельного обороту в 2007 році обумовлено темпами виробництва насамперед на підприємствах машинобудування, що дозволить збільшити експорт промислової продукції.

Враховуючи сучасний стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі міста, обсяг зовнішньоторговельного обороту за прогнозами зросте у 2007 році на 9,3 %, у тому числі експорту - на 1,6 %, імпорту - на 21,0 %. Випереджаючі темпи росту імпорту обумовлені значним зростанням імпорту сировини для виробництва шляхових огорож. З цієї ж причини позитивне сальдо зовнішньої торгівлі знизиться на 35,7 % і становитиме 2,37 млк.дод.СЩА

У 2007 році зовнішньоторговельний оборот прогнозується на рівні 19,57 млн.дол. США, при цьому експортна складова становитиме 10,97 млн.дол. США, імпортна - 8,60 млн.дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту зменшиться порівняно з очікуваним показником 2006 року (1,52) і складе 1,28.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>