XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н. Філіпішина Л.М., Заболотна І. М. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ(НА ПРИКЛАДІ М. ПЕРВОМАЙСЬКА).

Рубрика: Економіка

Сфера торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль, як у формуванні загального економічного потенціалу міста, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.

У сфері торгівлі в 2006 році відбувалися процеси розвитку і формування сучасної інфраструктури споживчого ринку, впровадження нових технологій обліку товарного руху та продажів, підвищення якості торговельного обслуговування населення, посилення захисту внутрішнього ринку від незаконно ввезених, виготовлених та фальсифікованих товарів, активізації діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

Економічний аналіз функціонування внутрішнього споживчого ринку міста показав, що й надалі спостерігається позитивна тенденція щодо зростання обсягів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. На кінець 2006 року роздрібний товарооборот очікується в обсязі 46,3 млн.грн., а річний темп його росту становитиме 2,9%. Оборот ресторанного господарства збільшиться на 2,7 % і становитиме 3,75 млн.грн.

Зростанню товарообороту ресторанного господарства сприяло розширення мережі приватного сектору, відкриття закладів швидкого обслуговування, які користуються попитом у споживачів із середнім достатком, відновлення роботи закладів харчування на підприємствах та установах, збільшення обсягів продажу власної продукції через роздрібну торговельну мережу, виносну і виїзну торгівлю.

Зростання роздрібного товарообороту супроводжувалось розвитком мережі сучасних торговельних підприємств за рахунок реконструкцій, капітальних ремонтів та нового будівництва, реалізації складно-побутових товарів, меблів, автомобілів та інше в кредит. Підприємствами роздрібної торгівлі широко засюсовусться сезонний розпродаж товарів, продаж за зниженими цінами, зі скидками.

За рахунок впровадження сучасних технічних засобів і індустріальних технологій відбуваються якісні зміні в роботі підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту, розвиваються передові форми організації торгівлі, створюються приватні підприємства громадського харчування.

На кінець 2006 року в місті буде діяти 546 об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які належать 118 юридичним особам та 428 (або 78,  4%) фізичним особам [1].

В значній мірі на цей процес впливає недосконалість правовідносин та податкової системи, які стимулюють, у першу чергу, створення дрібних об'єктів торгівлі, що належать переважно фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування, і стримують розвиток сучасних, організаційно-правових форм підприємницької діяльності у сфері торгівлі.

З метою запобігання надходження на споживчий ринок міста неякісних, фальсифікованих товарів, та контролю за дотриманням суб'єктами господарювання правил торгівлі протягом 2006 року інспектором прав споживачів буде проведено 18 рейдів на ринках міста та перевірено 98 об'єктів торгівлі та громадського харчування.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 9 господарюючих суб'єктів, завдяки яким населення міста в достатній кількості забезпечене хлібом.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам, яких в місті налічується 5 (з кількісно торгових місць 5019) та комплексам торгових павільйонів, яких в місті 3.

Реальні зміни на. краще відбуваються у побутовому обслуговуванні населення. Темпи зростання обсягів реалізованих послуг в 2006 році становитимуть 106,7%, а їх обсяг- 18,5 млн. грн.

В структурі реалізованих послуг домінують транспортні послуги, послуги пошти та зв'язку. Серед індивідуальних послуг очікується зростання обсягів перукарських послуг та послуг салонів краси.

Мережа побутового обслуговування на кінець 2006 року становитиме 88 об'єктів з числом робочих місць на них 352. Розширюється асортимент побутових послуг, вдосконалюється мережа побутових підприємств.

Основними проблемними питаннями в розвитку споживчого ринку міста залишаються:

         - недостатність обігових коштів у підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг;

         - недостатність інвестицій та інновацій у розвиток галузі;

         - відсутність    системи    мікрокредитуваннх    для    найбільш    дрібних    суб'єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі та громадського харчування, особливо для підприємців-фізичних осіб;

         - низький рівень обслуговування покупців на речових та продовольчих ринках.

Основні завдання в сфері споживчого ринку та послуг на 2007 рік:

         - значне розширення ринку споживчих товарів за рахунок збільшення   обсягів їх виробництва;

         - створення торговельних центрів та універсальних магазинів з високими технологіями торговельних процесів;

         - вдосконалення роботи закладів громадського харчування;

         - збереження позитивних тенденцій зростання обсягів у сфері послуг та підвищення рівня їх якості;

         - активізація роботи щодо запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку неякісної, фальсифікованої та небезпечної для здоровая та життя людей продукції (товарів) шляхом її виявлення у виробника, постачальника, підприємствах сфери торгівлі та ресторанного господарства;

         - впровадження нових методів контролю з метою попередження порушень суб'єктами підприємницької діяльності чинного законодавства про захист прав споживачів на підприємствах торгівлі, ресторанного господарства та недопущення на споживчий ринок міста неякісної продукції;

         - здійснення комплексу заходів, які забезпечать розвиток та перетворення продовольчих та непродовольчих ринків у сучасні торговельні комплекси, створення необхідних умов для продажу продукції, посилення контролю за якістю та безпекою товарів.

У 2007 році очікується зростання роздрібного товарообороту до 50,5 млн. грн., що на 1,6 % більше, ніж у 2006 році, у тому числі оборот ресторанного господарства зросте на 3,5 %; обсяги реалізації побутових послуг збільшаться на 6,7%,

Планується розширення мережі об'єктів торгівлі на 15 одиниць за рахунок будівництва нових об'єктів, громадського харчування на 2 одиниці, підприємств побутового обслуговування - на 2 одиниці.

На кінець 2007 року мережа підприємств роздрібної торгівлі та громадського господарства становитиме 567 одиниць, з яких 357 магазинів та павільйонів, 118 кіосків, 88 закладів ресторанного господарства. Торгова площа об'єктів торгівлі становитиме 19,7 тис кв.м, кількість посадкових місць в громадському харчуванні - 4250.

Мережа  побутового обслуговування становитиме 88 підприємств з  числом робочих місць на них - 90.

В цілому діяльність підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту в 2007 році буде спрямована на досягнення нормативів соціально гарантованого рівня обслуговування населення збільшення частки нових , модернізованих підприємств, пожвавлення конкурентних відшсин між ними.

Література:

1. Програма економічного і соціального розвитку м. Первомайська на 2007 рік, затверджена від 05.01 2007року Первомайською міською радою


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>