XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Герасименко О.В., Моржин Ю.Ю. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

к.е.н., Герасименко О.В.

Моржин Ю.Ю.

Львівська державна фінансова академія

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Всеохоплююча фінансово-економічна криза продовжує розгортатись в Україні. Вона набула стійкого структурного й системного негативного характеру як на макрорівні, так і в національному масштабі. Розпочинались кризові процеси в 2008 році у грошово-банківській сфері, потім фінансова криза поступово перекинулася на такі галузі, як будівництво і виробництво будівельних матеріалів, металургія, хімічна промисловість, машинобудування. У 2009 році процеси падіння охопили торгівлю, як внутрішню, так і зовнішню, інвестиційну галузь, сферу послуг, відпочинок та туризм, готельний і ресторанний бізнес. В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств, обмеження можливостей впливу їх керівництва на фінансові відносини. Для безболісного, швидкого та ефективного подолання кризи на підприємствах необхідна допомога з боку антикризового управління. За таких умов гостро постає потреба детального дослідження особливостей антикризового управління підприємницькими структурами та його вдосконалення відповідно до особливостей економіки нашої країни. Розробка теоретичних засад та практичного інструментарію антикризового управління діяльністю підприємств є необхідною передумовою їх фінансового оздоровлення та протидії кризовим явищам.

Мета і завдання роботи полягають в тому, щоб на основі глибокого критичного аналізу процесу управління персоналом підприємства в умовах фінансової кризи розробити конкретні висновки та пропозиції щодо стабілізації ситуації, а також щодо вдосконалення управління. Задля вирішення поставленої проблеми слід застосувати системний підхід до діагностики, попередження кризи та подолання її наслідків, розробки стратегії реструктуризації підприємства і застосування нестандартних методів  управління персоналом.

За статистикою у банкрутстві суб'єктів господарювання у 90% випадків винні некомпетентні менеджери. Таким чином, потрібно в першу чергу знизити соціально-психологічну напругу в колективі і провести організаційно-кадровий аудит (оцінку наявного кадрового потенціалу підприємства та його реструктуризацію). Проаналізувавши кадрову політику свого підприємства, можна зробити висновок про те, як далеко від кризи воно перебуває.

Скорочення штату - найбільш передбачувані дії керівників в період кризи. При цьому не слід забувати про збереження ядра кадрового потенціалу підприємства (найефективніших, найкваліфікованіших, найважливіших для організації працівників, здатних забезпечити "виживання" підприємства в умовах кризи та відновити його життєздатність). Тотальні скорочення персоналу можуть позбавити підприємство того ресурсу, який може забезпечити в майбутньому його зростання та розвиток. Якщо плинність кадрів послідовно набуває масового характеру (працівників вивільняють цехами або цілими бригадами), підприємство стає практично паралізованим і несе значні збитки. В умовах кризи, в першу чергу, варто змінити порядок використання персоналу і зменшити необґрунтовано високі зарплати окремих категорій працівників, позбавитись від малоефективних працівників і найменш кваліфікованих кадрів, а також оптимізувати кадрову структуру у відповідності до ситуації. Доцільним є також залучення спеціальних рекрутингових агентств зі звільнення та підбору необхідних спеціалістів для підприємств-замовників, послугами яких користуються на сьогодні підприємства усіх високорозвинених країн світу [1]. Зокрема, за кризових умов варто продовжувати набір висококваліфікованого персоналу, підтримувати його професійне зростання.

В кризовій ситуації дуже важливо, щоб бізнесом управляли по-справжньому зацікавлені люди, тобто ті, які здатні не лише командувати, але і залучати інших фахівців до вирішення складних ситуацій. Потрібно формувати команду адаптивних менеджерів, здатних розробити та реалізувати антикризову програму підприємства, а також легко адаптуватися до змін та нововведень, брати на себе додаткову відповідальність та повноваження мобілізації колективу з метою розв'язання завдань антикризового та інноваційного характеру. Ефективними діями можуть стати також мобілізація кадрового потенціалу на розв'язання завдань реалізації антикризової програми підприємства, подолання опору нововведенням та змінам, передбаченим програмою [2].. В період кризи слід запровадити підвищений контроль ефективності праці та встановити жорсткий зв'язок між результатами роботи  та індивідуальною винагородою.

Задля ефективного управління персоналом підприємства в умовах кризи необхідно:

•-  збільшити ефективність комунікаційного процесу, особливо використання зворотного зв'язку від рядових робітників до керівництва;

•-  реформувати структуру кадрового забезпечення підприємства, зосередивши увагу на підборі висококваліфікованих адаптивних менеджерів;

•-  з метою матеріального стимулювання збільшити заробітну плату за рахунок підвищення ефективності праці в результаті впровадження нової техніки і поліпшення організації праці.

Фінансова криза завдає втрат всім, від представників малого бізнесу до урядів багатьох країн. Але навіть активні спроби вирішити дану ситуацію на макрорівні не гарантують швидкого завершення кризи. Отже менеджерам слід мобілізувати всі сили задля ефективного маневрування і забезпечення життєдіяльності підприємства.

Література:

1.  Сардак О. В.  Кадрові аспекти антикризового управління підприємствами/ О. В. Сардак // Механізм регулювання економіки. - 2010. - № 3. -с. 141-148.

2. Скібітський О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009 - 568 с.

e-mail: sontse_ya@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>