XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Гончаренко І.Г. ВИОКРЕМЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МЕЖ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

Гончаренко І.Г., к.е.н., доцент

Черкаський державний технологічний університет

ВИОКРЕМЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МЕЖ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

У зарубіжних країнах немає загальноприйнятих методик виділення кластерів. Оскільки в Україні тема кластерів набула розповсюдження досить недавно, в науковій літературі нашої держави такі методики поки не отримали широкого висвітлення. В зв'язку з цим необхідним є розробка методики ідентифікації наявних у регіоні економічних кластерів і визначення їх меж.

Кластера має певну, властиву йому будову. Ядро кластера зазвичай становлять декілька могутніх компаній, що виробляють однотипну продукцію, при цьому між ними можуть зберігатися конкурентні відносини. Це компанії, що здійснюють експорт своїх товарів та послуг за межі регіону (в т.ч. й на національний ринок країни), тому що саме попит на товари і послуги з боку позарегіональних споживачів означає визнання їх високої конкурентоспроможності [1, С. 31]. Ці компанії і визначають "обличчя" кластера, його спеціалізацію. На наш погляд, виявлення "ядра" кластера дає змогу здійснити його ідентифікацію.

Наступний компонент кластера - спеціалізовані постачальники виробничих ресурсів. Це фірми-постачальники сировини, компонентів, устаткування тощо.

Третій компонент кластера становлять сполучені галузі: сектор послуг для бізнесу (банківські, правові, консалтингові та ін.), сектор транспортно-логістичних послуг, торгові компанії і т. д.

Четвертим компонентом є підтримуючі галузі: дослідні наукові організації, освітні заклади, різні асоціації та організації зі співпраці, інститути інфраструктури (бізнес-інкубатори, технопарки, технологічні центри та ін.) [2, С. 14].

П'ятий компонент кластера складається з органів державної влади регіону.

Отже, початковим пунктом у методології виділення кластерів є визначення "ядра" кластера. Для його визначення потрібно розрахувати регіональний індекс виявлених порівняльних переваг (ВПП). Існують різні підходи до визначення типів кластерів: 1) кластери, що виокремлюються на рівні високої агрегації відповідно до товарних груп; 2) кластери, що виокремлюються відповідно до деяких товарів. Використаємо обидва підходи.

Спочатку виокремимо кластери на рівні високої агрегації відповідно до товарних груп. Для цього проведемо розрахунки регіонального індексу ВПП регіону стосовно експорту товарних груп на національний ринок країни - стосовно міжрегіональної торгівлі.

Для виокремлення кластерів відповідно до товарів проведемо розрахунки регіонального індексу ВПП регіону стосовно експорту товарів на національний ринок країни - стосовно міжрегіональної торгівлі.

Встановлення в товарній структурі регіонального експорту найбільш вагомих видів продукції дасть можливість визначити роль цих кластерів в економіці регіону [3, С. 99].

Наступним етапом пропонованої нами методології є визначення складу учасників виявлених кластерів, а також рівня взаємодії між ними, що дасть нам можливість класифікувати кластери відповідно до стадій життєвого циклу кластера.

Література:

•1.     Соколенко С.І. Проблеми і перспективи конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст.-2008.- №10. - С. 31- 34.

•2.     Каніщенко Н.Г. Кластери в системі національної конкурентоспроможності / Н.Г. Каніщенко // Вісник КНУ. Серія Економіка. - 2006. - Вип. 85. - С. 14-16

•3.     Мингалева Ж., Ткачева О Кластери и формирование структури региона // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - №5. - С.97-102.


Один комментарий к “к.е.н., Гончаренко І.Г. ВИОКРЕМЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МЕЖ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ”

  1. alex:

    важливе наукове значення до проблеми визначення економічних кластерів на регіонаьному рівні.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>