XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Губанова Л.І., Лисунець О.В. ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

К.е.н. Губанова Л.І., Лисунець О.В.

Вінницький торговельно-економічний  інститут КНТЕУ

ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНІВ  У СФЕРІ ОБІГУ  ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

Останнім часом в Україні все більшого розвитку набуває електронна комерція та використання пластикових банківських карток, що є досить зручним як для платників-клієнтів так і для банківських структур. Електронні платежі з використанням пластикових банкових карт різноманітних видів - достатньо гнучкий та універсальний механізм розрахунків, виникнення якого пов'язують з появою у 1956 р. карток Bankamericard (тепер Visa), а слідом - Master Charge (сьогодні - MasterCard).

Проте універсальність цих платіжних інструментів робить їх особливо привабливим об'єктом для шахрайства, у тому числі для організованих злочинних формувань. З огляду на це, ця проблема є актуальною у наш час, так як, злочини у сфері обігу пластикових карток завдають, крім безпосередніх фінансових збитків, значної соціальної шкоди, яка полягає у втраті довіри до карткових розрахунків та призводить до зниження рівня туризму. Крім цього, слід відмітити значну латентність зазначених правопорушень, що пояснюється декількома обставинами. Серед них:

- власник картки не завжди помічає збитки;

- власник не упевнений, що операції здійснені не ним;

- дрібні суми грошових переказів (небажання гаяти час на процедури, пов'язані з відшкодуванням збитків);

- випадки шахрайств підривають авторитет банків;

- карткові операції мають міжнародний характер і т.ін.

Розробленням шляхів протидії злочинів  у сфері обігу пластикових карт займалися такі вчені: Міщенко В.І., Кетечков В.М., Роїна О.М. та ін. У роботах цих авторів розглянуто сучасний стан ринку пластикових карток в Україні та його динаміку і проблеми, які виникають внаслідок розвитку шахрайства. Метою даної роботи є дослідження сутності і закономірності розвитку злочинів у сфері пластикових карток та  визначення основних напрямів протидії шахрайству, а також внесення пропозицій щодо їх вирішення.

Слід відзначити, що карткові злочинці - це, як правило, чітко організовані злочинні угруповання, які складаються з досвідчених фахівців вузької спеціалізації. Тому для протидії цим видам злочинів необхідна чітка організація та взаємодія правоохоронних органів [1].

Найбільшу загрозу для системи платежів з використанням пластикових карток становить їх підробка. Ця форма шахрайства найдинамічніше розвивається і створює великі труднощі як при розслідуванні, так і при підрахунку збитків. Шахраї використовують номери справжніх карток, причому власники карток навіть не здогадується про це.

Шахрайське використання викрадених або загублених кредитних карток залишається найрозповсюдженішим злочином. Але існують деякі інші різновиди: надання анкетних даних при одержанні кредитної картки, які не відповідають дійсності; повна або часткова її підробка. В разі стрімкого зростання суми збитків компанії вживають термінові зусилля з введення нових заходів безпеки. Спроби протидії крадіжкам і шахрайському використанню пластикових карток як засобу платежу удосконалюються з роками, але це складні та дорогі заходи.

Рівень законодавчого регулювання відповідальності за незаконне використання платіжних карток у різних країнах неоднаковий.  Більшість країн знаходиться на етапі внесення відповідних доповнень до чинного кримінального законодавства з метою створення законодавчої бази для протидії цим злочинам. В Україні кримінальну відповідальність передбачено ст. 190 та 200 КК України.

Компанії, що випускають картки, як правило, мають цілодобово працюючу службу для повідомлення про втрату картки. При одержанні такого повідомлення рахунок клієнта блокується і будь-яке подальше використання його картки викличе проведення розслідування. Інколи незвична кількість трансакцій може спричинити спрацювання комп'ютерної системи сигналізації ще до того, як буде відомо про викрадення картки.

Реальну загрозу банківській індустрії становлять хакери. Вони можуть за допомогою спеціального програмного забезпечення здобувати, а потім продавати номери діючих рахунків кредитних карток, а також розповсюджувати паролі, ідентифікаційні номери, кредитну та іншу персональну інформацію через комп'ютерні мережі, чим допомагають злочинцям отримувати незаконний доступ до кредитних бюро та комп'ютерних систем фінансових установ [2].

Незважаючи на те, що в Україні останнім роком за оперативними даними мали місце сотні шахрайств з використанням кредитних карток, правоохоронцями по цих фактах було порушено лише 30 справ. У першу чергу через те, що банківські структури та комерційні заклади до правоохоронних органів із заявами не завжди звертаються через причини, зазначені раніше[3].

Таким чином, можна зробити висновок, що всі схеми шахрайств з використанням платіжних карток, які використовуються у Західноєвропейських країнах, рано чи пізно з'являться у країнах Східної Європи.

Для протидії шахрайству можна запропонувати такі заходи:

•-          вивчення позитивного досвіду інших країн;

•-          розробка відповідного законодавства;

•-         поліпшення системи навчання та тренування співробітників правоохоронних органів та банківського персоналу.

Література:

•1.      В.І. Міщенко, Г.В. Юрчук. - К.: Знання, 2003. 304с.-Бібліогр.:с.299.-ISBN 966-8327-71-3.

•2.     В.М. Кочетков.- К.: Тов. "Кондор" - 2007.-281с.- Бібліогр.: с.60,78,98,217,255.- ISBN 966-553-342-8.

•3.     О.М. Роїна. К.: Знання, 2007.-234с.-Бібліогр.: с.231-234.-3000 прим.-ISBN 966-7938-69-7.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>