XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Худа В.В., Король Я.Ю., Рум’янцева Ю.В. СИНТЕЗ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

к.е.н., доцент Худа В.В., студент Король Я.Ю., студент Рум’янцева Ю.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИНТЕЗ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

Актуальність даної теми полягає у підвищенні ефективності управління товарними запасами за рахунок збільшення їх оборотності, створення оптимальної кількості складів та організація системи доставки товарних запасів, також вдосконалення основних логістичних систем для раціонального управління товарними запасами. Завдяки урегульованості дії даних показників торгівельне підприємство забезпечить безперервність процесу реалізації товарів та обслуговування споживачів.
Для підвищення ефективності логістичної діяльності необхідно раціонально управляти товарними запасами. Торговельному підприємству необхідно організувати складську систему: запобігти втратам товарів під час їх зберігання, вибрати оптимальну цінову політику на зберігання товарів, вантажно-розвантажувальні, експедиційні і транспортні роботи.[4, c.56]
В сучасному веденні господарства найбільш ефективним є планування запасів за логістичною концепцією «just in time» («точно в час»), яка полягає у доставленні потрібного товару в потрібне місце, в потрібній кількості та за певний проміжок часу. Дана концепція чітко узгоджується з новими тенденціями у філософії запасів: 90% товару має знаходитись на складі товаровиробника. Це забезпечує зменшення витрат на зберігання продукції на складах посередників, дозволяє виробнику контролювати ціну на свій товар, а також вільно обирати партнерів (оптових та роздрібних посередників).[2, с.12]
Прикладом вдалого втілення даної концепції в організації управління запасами є німецька транснаціональна мережева компанія «METRO», яка не має складських приміщень, товар поступає відразу на полиці в торговельну залу. Це значно зменшує витрати на зберігання запасів, транспортування та вантажно-розвантажувальні роботи і дозволяє встановити відносно низькі ціни на товари. До того ж дана компанія застосовує автоматизовану систему управління запасами EDI.
Торговельному підприємству необхідно збалансувати розміри з об’ємами складів. Необхідно раціонально підійти до вирішення даного питання, щоб обраний об’єм складу точно відповідав розмірам товарних запасів (це необхідно для уникнення зайвої складської площі). Наступним етапом буде визначення оптимальної кількості складів, потрібної для зберігання товарних запасів. Чим більше складів буде у підприємства і вони будуть географічно віддалені (розпилена концентрація), тим раціональніше буде організована мобільна доставка товарів споживачам. Але дана послуга буде дорого коштувати для підприємства. Одним із варіантів вирішення даної проблеми є підписання довгострокових контрактів зі складськими підприємствами, з урахуванням можливих сезонних знижок. При цьому необхідно вибирати найоптимальніші типи складів з автоматизованою системою управління та найвищими умовами зберігання.
Визначення кількості товарних запасів також впливає на задоволення потреб споживачів. Отже, торговельному підприємству потрібна така кількість товарних запасів, щоб негайно виконати всі замовлення споживачів. Але зберігання такої великої кількості товарних запасів є нерентабельним для підприємства. Тому підприємству доцільно визначити оптимальну кількість запасів і тільки після цього можна приймати рішення щодо додаткової поставки товарних запасів.[4, c.57]
Для ефективного управління товарними запасами потрібно також враховувати такий етап, як доставка товарних запасів споживачам. Тому необхідно розробити стратегію управління товарними запасами в мережі поставок. В основу даної стратегії необхідно покласти управління замовленнями і поставками, які мають фіксовані і випадкові параметри. До фіксованих можуть належати: фіксована величина замовлення, фіксований інтервал між доставками. До випадкових можна віднести час, протягом якого виконується замовлення і величина поставок. При раціональній розробці даної стратегії і її виконанню, підприємство має можливість вийти на новий рівень і досягнути поставлених перед собою цілей.[1, c.18]
Управління запасами постійно має погоджуватись з дослідженнями відділу маркетингу стосовно кон’юнктури споживчого ринку. За таких умов буде враховуватись можливість реагування на коливання попиту на товарні запаси. При цьому необхідність у додаткових замовленнях з’являється у випадках зміни планового обсягу споживання запасу.[3, с.56]
Отже, можна зробити висновок, що управління запасами вимагає ефективного контролю, оскільки правильний вибір логістичної системи управління товарними запасами дає можливість значно скоротити витрати на замовлення матеріалів і обсяг непотрібних витрат. Для раціонального використання товарних запасів необхідно враховувати такі фактори, як умови зберігання товарних запасів на складах та якість системи доставки товарів. Пропонуємо організувати систему управління запасами з урахуванням новітніх логістичних концепцій, найоптимальнішою з яких є концепція «just in time».

Література:
1. Лукинский В. О развитии концепции управления запасами в целях поставок//Логистика. – 2007. – №4. - С.17-18;
2. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.
3. Тимошенко А. Система управління запасами//Справочник экономиста. – 2008. - №6. – С.53-58;
4. Черепов В. Оптимизация товарных запасов//Логистика: Проблемы и решения. – 2007. - №5. – С.56-60


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>