XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Климик Г.В. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

к.е.н. КЛИМИК Г.В.
Уманський державний аграрний університет

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах переходу до ринкової економіки актуальною є проблема мотивації і ефективності праці в галузі молочного скотарства, виявлення і оцінка мотивів високопродуктивної праці при виробництві молока. На сьогодні досить важливими є питання визначення кількісного впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність праці, наукового обгрунтування нормативів затрат часу та удосконалення організації праці в молочному скотарстві.
Підвищення ефективності суспільної праці в молокопродуктовому комплексі та деякі аспекти поліпшення умов праці відображено в наукових працях П. С. Березівського, О. А. Богуцького, М. В. Зубця, М. Й. Маліка, Л. В. Молдавана, О. М. Шпичака.
Мотивація праці є історично закономірним соціально-економічним та морально-психологічним явищем, що характеризується комплексом економічних, організаційних, соціологічних та психологічних умов, які спонукають людину до дії [1].
Ефективність праці, як будь-яке економічне явище, проявляє себе в кількості та якості живої праці. Іншими словами, кожна матеріальна річ, що є продуктом праці, наприклад, молоко, є результатом кількості та якості праці, затраченої на її виробництво.
Молоко та молочна продукція займають вагоме місце у світових ресурсах продовольчої продукції. Одним з показників ефективності праці в молочному скотарстві є обсяг виробництва молока. Загальний обсяг цього показника у світі в 2007 році становив 629 млн. тонн., або збільшився на 15,9 % проти 1990 року. Найбільшу частку становить коров’яче молоко – 84,2 %. Зазначимо, що абсолютним лідером щодо обсягу виробленого молока залишаються США, які в 2006 році виробили 80,3 млн. тонн молока, на другому місці знаходиться Індія – 38,3 млн. т, а на третьому – Росія – 30,6 млн. т. Виробництво молока в Україні у 2006 році становило 13,5 млн. т [2].
Кількість виробленого молока залежить від умов розвитку молочного скотарства. У Черкаській області поголів`я корів в 2007 році становило 137,1 тис.гол. Поголів’я ВРХ в Україні на 2007 рік дорівнює 6,5 млн. гол., що складає 0,5 % від поголів’я ВРХ у світі. Зокрема, у Китаї цей показник становить 115,2 млн. гол., в США – 95,8 млн. гол., в Німеччині – 13 млн. гол., а в Росії – 23 млн. гол. Причиною великої кількості поголів’я у країнах світу є наявність в їхньому законодавстві сприятливого механізму дотування сільськогосподарських виробників. Так, у США розмір дотацій становить 1,5 % від обсягу валового внутрішнього продукту, у країнах ЄС – 1,7 %, у Росії – 0,8 %, а в Україні – 0,86%. При порівнянні рівнів бюджетної підтримки сільського господарства в розрахунку на душу населення, у США цей показник складає 350 USD, у країнах ЄС – 336 USD, у Росії – 60 USD, а в Україні – лише 10 USD [3].
Важливо зазначити, що за ціною молочна продукція вітчизняного виробництва конкурентоспроможніша, ніж аналогічна імпортна. Така ситуація сприяє зростанню експорту молочної продукції в Україні, частка якого в 2006 році становила 10 % від внутрішнього попиту на молокопродукти, що дорівнював 13446 тис. тонн, а імпорт становив близько 1% від пропозиції.
Мотивація має прямий зв’язок з продуктивністю праці. Залежність тут взаємна – незначна, навіть порівняно з іншими галузями вітчизняної економіки оплата праці в сільському господарстві пояснюється надто низькою продуктивністю праці. Важливим елементом ефективного використання трудових ресурсів виступає підвищення продуктивності праці й на цій умові зниження собівартості продукції молочного скотарства, що має важливе економічне і політичне значення. В Україні протягом 2002 – 2007 років рівень продуктивності праці знизився на 3,5 %. Зокрема, прямі затрати на виробництво 1 ц молока у 2007 році становили 11,9 люд – год. по Україні та 14,8 люд. – год. в Черкаській області. У той же час оплата праці зростала відповідно до росту мінімального її розміру. Проте мінімальність оплати, в свою чергу, не сприяє високому рівню мотивації праці , і як наслідок – досягненню високих її результатів.
Водночас рівень оплати в Україні невиправдано низький: виробіток з розрахунку на долар оплати у розвинутих економіках набагато менший. Для працівників молокопродуктового комплексу Черкаської області домінуючий характер мають переважно матеріальні фактори мотивації. Вагомий вплив на відношення до праці робітників молокопродуктового комплексу відіграють: бажання спокійно працювати без неприємностей, гарне відношення з боку колективу, прагнення проявити себе, та прагнення досягти максимальної самостійності в роботі.
Отже, неухильне стимулювання мотивації праці має надзвичайно важливе значення у розвитку молочної промисловості в ринкових умовах та розв’язанні завдання щодо забезпечення населення необхідними продуктами харчування. В умовах формування ринкових відносин саме за рахунок мотивації праці досягається приріст обсягу виробництва продукції, що є головним джерелом збільшення прибутку підприємств молокопродуктового комплексу Черкаської області та України в цілому як у внутрішній, так і в зовнішній діяльності .
Література:
1. Юрчишин В.В. Деякі соціальні та психологічні проблеми сільського господарства // Економіка АПК. – 2005. - №3. – С. 13 – 20;
2. Набок В. В. Молокопродукти: вгору чи вниз? // Агро Перспектива. – 2007. - № 11. – С.28 – 29;
3. Козак О. А. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції // Економіка АПК. – 2007. - № 3. – С. 149 - 153.
e-mail: gklimik@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>