XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Красільник Т.В., Красільник О.В. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.

к.е.н., доцент Красільник Тетяна Вікторівна,

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

студент Красільник Олександр Володимирович

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Економічний розвиток є дуже важливим для кожної держави, адже основним завданням його є забезпечення незалежності країни від інших держав у внутрішніх справах і зовнішніх відносинах. Справжній суверенітет можливий тільки на засадах ефективної та конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки. І саме за рівнем ефектності національної економіки визначається місце у світовому господарстві.

Як відомо, ринкова економіка розвивається циклічно: економічне зростання змінюється занепадом виробництва, процвітання - кризою і депресією. Україна також пережила глибоку економічну кризу, яка була однією з найтриваліших та найскладніших у світі. З 1991 по 1999 роки було скорочено ВВП та виробництво товарів народного споживання приблизно у 2,5 рази. Темпи інфляції 1993 р. сягнули понад 10000% - такого знецінення грошових знаків до цього не знала жодна країна світу. Наслідком таких потрясінь стало різке зниження життєвого рівня громадян, знецінення банківських вкладів та заощаджень. Завдяки інфляції практично все населення України опинилося за межею бідності, зросла кількість безробітних. В період глибокої кризи почалося різке розшарування суспільства на багатих і бідних.

Найголовніші причини затяжного характеру економічного спаду в Україні пов'язані з формуванням нераціональної структури промисловості (3/4 виробництва - продукція галузей важкої промисловості), для перебудови якої були потрібні величезні інвестиційні ресурси, які можна було одержати лише на міжнародному кредитному ринку, де до України дуже обережне ставлення. Зношення промислового обладнання підприємств України, низька продуктивність праці, енергоємність продукції. Тривале панування державної власності в економіці, призвело до повної відсутності конкуренції між виробниками. Як результат - більшість промислової продукції не відповідала міжнародним нормам і стандартам, була неконкурентоспроможною на світовому ринку. Експорт держави був обмежений і здійснювався в основному за рахунок сировини та напівфабрикатів. Нераціональна територіальна структура (орієнтація на внутрішні економічні зв'язки в СРСР), незавершеність виробничих циклів національної економіки. А також катастрофічна екологічна ситуація та радіоактивне забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Потрібно визнати і те, що було немало причин економічного спаду, які виникли після проголошення незалежності. Непослідовність проведення економічних реформ та непродумана грошова політика, яка проводилась в перші роки незалежності призвели до нечуваної інфляції. Далекість від ринкової фінансової системи, практично не функціонуючий фондовий ринок, дорогі кредити комерційних банків та повільні темпи розвитку ринку іпотечного кредитування. Розвиток «тіньового» сектору в економіці, збитковість виробництва тисяч державних і приватних підприємств, податкові пільги, що призводили до перекручення умов конкуренції і були потужним стимулом тінізації, як наслідок, зростання корупції, хабарництва та відсутність прозорої приватизації, масові банкрутства, монополізація виробництв, відсутність державної програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.

Проте незважаючи на глобальність проблем розвину економіки у період перших років незалежності Україна досягла значних результатів у формуванні ринкової економіки, і зараз перебуває на стадії завершення перехідного періоду. 1 грудня 2005 року Україна була визнана у світі державою з ринковою економікою.

Створення умов економічного зростання та усунення проблем економічного спаду досягається шляхом впровадження наступних заходів: створення сприятливого інвестиційного середовища, що включає зниження податкових та відсоткових ставок, удосконалення чинного господарського законодавства, легалізація «тіньового» сектору економіки; активізацією малого та середнього бізнесу (упровадження державних програм підтримки, усунення адміністративних бар'єрів і бюрократії, формування позитивної суспільної думки щодо підприємців та їхньої діяльності); удосконалення системи оподаткування; інтеграція національної економіки у світову господарську систему (вступ до СОТ, ЄС). Значна кількість українських підприємств вийшла з кризи, зберігши вагомий конкурентоспроможний потенціал. Про це свідчить динаміка економічного зростання. Упродовж 2000-2002 років ВВП зріс на 20,4%, обсяги промислового виробництва - на 38,4, продукції сільського господарства - на 23,3, роздрібної торгівлі - на 42,2%. У зазначений період спостерігалася відчутна активізація інвестиційного процесу (приріст інвестицій склав 40%). На 39,7% зросла реальна заробітна плата. За цей час продуктивність праці в промисловості зросла на 54,8, у сільському господарстві - на 47,8%. Приріст показників тривав і у послідуючі роки незалежності та продовжується нині. У підсумку за темпами зростання Україна ввійшла до групи країн, які сьогодні лідирують у світі, і в її економіці відбуваються позитивні якісні зрушення. Українська економіка за своїми об'єктивними параметрами стала однією з найбільш відкритих на європейському континенті. Особливу роль у становленні економіки відіграла стабільність національної грошової одиниці (нині гривня є однією з найміцніших валют серед країн з перехідною економікою). Нарешті у світі Україну починають визнавати як державу з вагомим інтелектуальним та високотехнологічним потенціалом.

Література:

•1.     Довгань Г.Д. Наочний довідник. - К.-Харків: Vestae, 2006.

•2.     Доповідь на міжнародній конференції "Словаччина, Польща та Україна: обмін досвідом з європейської інтеграції", Дніпропетровськ, 21 березня 2005 року О. Їжак, старший науковий співробітник Дніпропетровської філії Національного інституту стратегічних досліджень «Шлях України до ЄС».

•3.     Ковальчук Г.О., Мельничук Г.О. Економіка: Навчальний посібник - К.: Навчальна книга, 2005.

•4.     Ніколаєнко Ю.В. Політекономія. Підручник для студентів ВНЗ. - ЦУЛ, 2003.

•5.     Орищак Я. Основи економіки. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>