XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Литовченко О.Ю., Шульга О.А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

к.е.н., доц. Литовченко О.Ю.

Виконала:

студентка 4 курсу,

фінансового факультету, ХНЕУ                                                                                                                                                                       

Шульга О. А.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

Анотація: У статті розглянуто проблеми та перспективи становлення ринку платіжних карток та використання сучасних інформаційних технологій у наданні відповідних фінансових послуг банками. Запропоновано основні напрями роботи банків, які сприятимуть зростанню кредитних ресурсів банків завдяки впровадженню пластикових карток. Представлено статистичні дані основних показників діяльності банків України з 2005 по 2010 роки.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы становления рынка платежных карточек и использования современных информационных технологий, в предоставлении соответствующих финансовых услуг банками. Предложены основные направления работы банков, которые будут способствовать росту кредитных ресурсов банков благодаря внедрению пластиковых карточек. Представлены статистические данные основных показателей деятельности банков Украины с 2005 по 2010 годы.

Annotation: In the article problems and prospects of becoming of market of pay cards and use of modern information technologies, is considered in the grant of the proper financial services by jars. Basic directions are offered works of banks, which will be instrumental in growth of credit resources of banks due to introduction of plastic cards. Statistical information of basic performance of banks of Ukraine indicators is presented after 2005 - 2010.

Ключові слова: платіжні картки, банківські картки, банківські і фінансові послуги.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Економічний розвиток країни багато в чому залежить від розвитку її інфраструктурних елементів, до яких належить банківська сфера. Сучасний стан банківської системи України характеризується значною кількістю банківських продуктів, які класифікуються за різними ознаками. Проте перехід на карткові платежі потребує значних витрат.

Вивченню питань про взаємодію різних фінансових інститутів та банків присвячені праці А. Анапольської [1], А. Святненко [2], Ж.Завальної [3], О. Дубілета [4], В. Корнєєва [5], А. Белопятова [6], Т.Левицької [7], А.Гінзбурга [8] та ін.

Метою дослідження є необхідність більш детального розгляду банківських карток та аналіз подальшого розвитку пластикових продуктів.

Основні результати дослідження. Згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» під платіжною карткою розуміють платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюються інші операції, передбачені відповідним договором. За допомогою спеціальних платіжних засобів формуються документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів або надаються інші послуги держателям спеціальних платіжних засобів [9].

Поява та розповсюдження пластикових платіжних засобів в Україні зумовлені взаємною зацікавленістю в цьому держави і власника пластикових карток. Для держави - це один із засобів зниження потреби в готівковій масі. Організації, які приймають до оплати картки, періодично інформуються емітентами про номери карток, визнаних недійсними, викраденими, загубленими, фальшивими.

Завдяки застосуванню комерційними банками України пластикових карток збільшується залучення коштів, зростають кредитні ресурси банків, підвищується конкурентоспроможність тих банків, які застосовують електронні засоби платежу. Активний розвиток в Україні такого конкурентоспроможного та перспективного банківського продукту, як пластикові картки розпочався порівняно нещодавно. Але Україна має всі умови, щоб пластикова картка перетворилася з привілею забезпечення громадян у повсякденний засіб розрахунків. На шляху до розв'язання цього завдання сьогодні існує багато труднощів: від загального стану економіки до катастрофічних масштабів шахрайства з пластиковими картами. Однак, як переконує досвід інших країн, у тому числі й Росії, за умови координації діяльності банків між собою та з Національним банком України, Верховною Радою України таке завдання може бути вирішене протягом найближчого десятиріччя. Працюючи над маркетинговою стратегією, українські банки повинні це враховувати.

Аналіз використання платіжних карток засвідчує позитивні зрушення. Зараз у практичній площині широко розповсюджені кредитні та зарплатні проекти з використанням карток. Клієнти банків сприймають зручності карткового сервісу в побутових ситуаціях, при закордонних поїздках, відрядженнях та ін. Поза сумнівом можна назвати багато аргументів на користь платіжної картки. Наприклад, для використання пластикових карток існує дуже багато терміналів та відділень банків, де можна отримати свої гроші, тим паче що маленька картка набагато зручніше, аніж купа мілких купюр у гаманці, яку можуть викрасти. Картка у цьому ж випадку блокується і грошу клієнта залишаються у руках банку. Дуже великий плюс платіжних карток - це їх мультивалютність. Можна сказати, що з приходом пластикових карток в Україні гривня без особливих зусиль зі сторони НБУ стала вільно конвертованою валютою, тобто це значно полегшує життя людині, бо тепер не потрібно звертатися в «Обмін валют». Також це дуже зручно розраховуватися в магазинах, супермаркетах, автозаправках кредиткою або якоюсь іншою карткою [6].

З кожним роком охоплення користувачів платіжними картками зростає. Це можна побачити на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк», що цей банк намагається зробити щоб біля 70% пластикових продуктів банку (зарплатні проекти, кредитні картки, депозитні картки, накопичувальні картки та ін.) мала кожна людина, що обслуговується у цьому банку.

Продовжують розвиватися й інтернет-технології. Ще у липні 2003 року ПриватБанк запровадив унікальний для українського і світового ринку проект, у рамках якого власники міжнародних карток VISA та MasterCard, емітованих ПриватБанком, можуть підключитися до системи інтернет-банкінгу «Приват 24» через мережу банкоматів по всій Україні. Можна додати, що з 2009 року реєструватися у системі «Приват 24» стало можливим для всіх клієнтів, не тільки тих, що обслуговуються в ПриватБанку. За допомогою «Приват 24» можна не виходячи з дому сплачувати з картки комунальні послуги, мобільний зв'язок, переводити кошти на іншу картку та багато іншого. Також нещодавно з'явився mobile-banking, за допомогою якого можна перевірити наприклад стан рахунку на карті відправивши лише повідомлення.

Згідно статистичних даних по кредитках банків можна засвідчити, що кількість пластикових карток виданих фізичним особам зросла. У 2005 році їх було видано на 14 599 млн грн., а у 2010 році на 200 410 млн грн., це свідчить про те, що люди почали більше користуватися коштами банків [10].

Висновки та перспективи дослідження. Сучасний світ неможливо уявити без телекомунікацій. На сьогодні всі економічно розвинені країни перейшли до широкого використання нових інформаційних технологій у банківській сфері. Спостерігається також поступове впровадження нових технологій просування банківських продуктів, що означає постійний розвиток як банківської сфери окремо, так і всієї країни вцілому. Тому можна сказати, що такі банківські продукти як пластикові картки будуть удосконалюватися, ставати більш зручними у використанні, більш захищеними від злочинів та будуть мати сучасний вигляд завдяки інформаційним технологіям.

Література:

1. Анапольська А.І. Класифікація типових слідів злочинів, які вчиняють з використанням пластикових платіжних засобів // Криміналістичний вісник. - 2008. - № 1. - С. 127-131.

2. Святненко А. В. Рекордна атака на платіжні системи // Дзеркало тижня. - 2007. - № 27-28.

3. Завальна Ж. О. Визначення поняття платіжних карток // Юридична Україна. - 2007. - № 12. - С. 43-46.

4. Дубілет О. В. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. - 2009. - № 10. - С. 11-13.

5. Корнєєв В. В. Фінансові послуги на ринку платіжних карток // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 97-101.

6. Белопятов А.К. По миру с картой. Платежной // Украинская туристическая газета. - 2010. - № 5. - С. 34.

7. Левицька Т. В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківській системі // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 233-238.

8. Гинзбург А.И.  Пластиковые карты. - СПб.: Питер, 2008.

9. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 27 квітня 2007 року N 997-V.

10. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2010 року // Вісник НБУ. - 2010. - № 8. - С. 33.

 

E-mail: Lorino4ka@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>