XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Мараховська Т.М., Слаблюк Л.І. АКЦИЗНИЙ ЗБІР: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ З ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Мараховська Т.М., к.е.н., доцент; Слаблюк Л.І.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АКЦИЗНИЙ ЗБІР: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ З ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Сучасна система акцизного оподаткування тютюнових виробів у державах – членах Європейського Союзу сформувалася у період переходу до утворення Європейського Союзу на засадах єдиного внутрішнього ринку.
В Україні склалася дуже небезпечна ситуація щодо тютюнокуріння. Поширеність паління серед чоловіків в Україні є найвищою в Європейському регіоні ВООЗ, це 67%. Поширеність паління серед жінок останніми роками стрімко зростає, досягнувши у 2005 році рівня 20%, що є найвищим показником в країнах СНД. Загальна кількість пов`язаних з тютюном смертей в Україні складає майже 100 тисяч, або 13% від загальної смертності, причому 70% пов`язаних з тютюном смертей відбувається у віці 35 - 69 років, і людина, яка вмирає від куріння в такому віці, у середньому втрачає 19 років життя. Крім втрати людських життів, тютюнокуріння завдає суттєвих економічних збитків через зменшення працездатності, пожежі, витрати на лікування тощо. Загальний баланс зовнішньої торгівлі тютюном та тютюновими виробами в Україні є негативними, через що протягом останніх дванадцяти років (1996-2007) Україна втратила майже 2 мільярди доларів.
Міжнародний досвід свідчить, що одним з найефективніших інструментів зменшення рівня тютюнокуріння є підвищення податків і цін на тютюнові вироби. За даними нещодавнього звіту ВООЗ, 70% збільшення цін на тютюнові вироби в світі здатно попередити одну чверть з тютюнових смертей.
В Україні зростання доходів державного бюджету традиційно розглядається як головна, якщо не єдина мета політики оподаткування. Проте
існують три інші серйозні проблеми політики оподаткування тютюнових
встановлюється вимогами Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну
та чинного національного законодавства; 2) проголошення інтеграції до ЄС,
що вимагає виконання директив ЄС щодо оподаткування тютюнових виробів, а також зменшення стимулів для контрабанди сигарет до країн ЄС; 3) координація політики оподаткування із сусідніми країнами, які не входять до ЄС (Росія, Молдова та Білорусь).
Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну у 2006 році. Згідно із Статтею 6 РКБТ Україна має запроваджувати заходи, що включають здійснення податкової цінової політики стосовно тютюнових виробів для того, щоб сприяти досягненню цілей охорони здоров`я, які передбачають скорочення споживання тютюну. Останнього можна досягти методами оподаткування, тільки якщо отримане в результаті підвищення цін на тютюнові вироби буде перевищувати рівня інфляції. Фактично з 1999 року всі підвищення ставки акцизу на тютюнові вироби в Україні не перевищували рівень інфляції. Згідно із Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров`я населення» Кабінет Міністрів України має розробляти пропозиції щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров`я населення. На жаль, з часу ухвалення цього Закону такі пропозиції не було розроблено.
Політика щодо оподаткування тютюнових виробів в Європейському Союзі встановлена Директивами ЄС 92/79, 95/59 та 2002/10. Згідно цих Директив, кожна держава – член ЄС має ввести загальну мінімальну ставку акцизного податку, чий рівень має становити не менше 57% роздрібної ціни (включаючи всі податки) чи 70% (разом з ПДВ).
У 2008 році рівень акцизного податку в максимальній роздрібній ціні
сигарет складав в Україні від 13 до 34%, що в 2-4 рази менше, ніж в ЄС.
Величина акцизного податку для сигарет середньої ціни (2,5 гривні за пачку) складає всього 0,064 євро за пачку, тоді як в ЄС мінімальна величина дорівнює 1,28 євро за пачку, тобто щоб досягти рівня ЄС, ставку акцизу в Україні треба підвищити в 20 разів.
Для країн, які приєдналися до ЄС в травні 2004 року, дозволено поступово підійти до виконання вимог вищезазначених Директив, але цей процес вони мають завершити до 31 грудня 2009 року. Станом на 1 липня 2007 року в нових країнах ЄС частка акцизу в роздрібній ціні сигарет перевищувала 50%, але Латвія, Естонія, Литва та Румунія ще не подолали встановлений рівень в 57%. Суттєво підвищилось податкове навантаження і в грошовій формі, і станом на 1 липня 2007 року акциз на 1000 сигарет становив від 26 євро в Латвії до 58 євро в Чехії. Темпи зростання податкового навантаження були досить суттєвими. В Україні за цей же період податкове навантаження на 1000 сигарет з фільтром зросло лише на 0,28 євро, або на 11%, що набагато менше рівня інфляції. Податкове навантаження на сигарети без фільтру фактично не змінилося.
Процес підвищення податків продовжується. З 1 січня 2008 року в Словаччині акцизний податок зріс на 12 євро, в Чехії – на 17%, Естонії – 5,4 євро, в Болгарії – на 34%, Польщі – на 23%, в Латвії – на 11євро.
Мінімальний акцизний збір в Росії в 2008 році для 1000 сигарет з фільтром становить 142 рублі (28 гривень), а в Україні – 18 гривень. Отже, мінімальна податкова ставка на пачку вище в Росії на 0,2 гривні. Акцизний податок на пачку сигарет з фільтром середньої ціни (4 гривні = 12 рублів) в Росії більше на 0,14 гривень за пачку. З урахуванням того, що в Росії ПДВ складає 18%, а в Україні – 20%, податкове навантаження на пачку в Україні на 0,11 гривень нижче. Ситуація з сигаретами без фільтру аналогічна. Такі відмінності ставок податку та цін на сигарети є стимулами для контрабанди українських сигарет до Росії.
У Білорусії ставки акцизу на сигарети становлять від 51 до 159 білоруських рублів на пачку з 20 сигарет, що відповідає 0,12 – 0,37 гривні. В Україні ставки коливаються від 0,16 до 0,90 гривень, так що стимули для контрабанди невеликі.
У Молдові з 2008 року ставка акцизу становить 6 лей (2,6 гривні) на 1000 сигарет плюс 3% максимальної роздрібної ціни. Це менше, ніж в Україні, тому
контрабанда має місце.
Тривалий час найпопулярнішими аргументами проти зростання акцизного податку на тютюн в Україні була загроза контрабанди сигарет з Росії і Молдови. Проте в даний час основною проблемою є не контрабанда сигарет до України, а з України.
Величезна контрабанда сигарет з України разом з приростом споживання сигарет в Україні були головними причинами того, що виробництво сигарет в Україні в 2000-2005 роках збільшилось удвічі.
Прийняті в Україні наприкінці 2007 року зміни ставок акцизу на сигарети не дають відповіді на жодну з головних причин оподаткування тютюнових виробів: політика оподаткування не сприяє досягненню цілей охорони здоров`я, які передбачають скорочення споживання тютюну; процес гармонізації ставок акцизу з ЄС загальмований; ціни на сигарети в Росії залишаються більш високими, ніж в Україні.
Теперішні ставки акцизного збору на тютюнові вироби в Україні мають бути підвищені, а потім щорічно підвищуватися на величину, що перевищує рівень інфляції. Нова система оподаткування повинна сприяти процесу зменшення поширеності куріння та встановити ставки, не менші, ніж в Росії. Все це забезпечить суттєве зростання доходів державного бюджету. Як перший крок Україна має підвищити ставки акцизу таким чином, щоб вони перевищували рівень ставок податку у Росії. Як другий крок Україна має підвищувати ставки акцизу щорічно, щоб виконати умови Директив ЄС. Для визначення оптимальної ставки акцизу необхідно урахувати: цілі громадського здоров`я; доходи державного бюджету та попередження контрабанди сигарет.
Література:
1. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну.//Офіційний вісник України від 12.04.2006 -2006р. №13
2. Сдерживание эпидемии. Правительства и экономическая подоплека борьбы против табака. Публикация Европейского регионального бюро
Всемирной организации здавоохранения для Всемирного банка. 2000


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>