XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Мединська Т.І. ПРІОРИТЕТИ У РОЗМІЩЕННІ СВОЇХ ФІЛІАЛІВ АМЕРИКАНСЬКИМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ

к.е.н. Мединська Тетяна Ігорівна

Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету

ПРІОРИТЕТИ У РОЗМІЩЕННІ СВОЇХ ФІЛІАЛІВ АМЕРИКАНСЬКИМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ

Якщо на початку ХХ ст ТНК світу об'єднувалися в союзи монополістів у рамках картелів, трестів і синдикатів з метою створення капіталів в різних країнах, то на сучасному етапі економічних відносин дана тенденція носить "згладжуючий" характер, оскільки ТНК досягли такого розвитку, коли вони здатні контролювати виробництво і ринки збуту одноосібно. Проте інтернаціоналізація виробництва - не тільки американський феномен. Хоча американські транснаціональні корпорації і сьогодні ще займають провідне місце у світі (серед 500 найбільших корпорацій світу більше 300 є американськими).

ТНК своєю політикою впливають як на країни  базування, так і на приймаючі країни. Компанії Сполучених Штатів так само, як і подібні компанії інших країн, серед сукупності всіх інших факторів пріоритетом у розміщенні власних філіалів вбачають ринок збуту своєї продукції.

Так, основний ринок збуту американської ТНК "Nike" - у Південно-Східній Азії, тому саме в країнах даного регіону світу вона розміщує свої заводи: філіали з виробництва спортивного взуття та одягу. З роками спостерігається тенденція переміщення цих філіалів у країни з меншим рівнем оплати праці. Так, з Південної Кореї та Тайваню виробничі потужності компанії "Nike" перемістились у Китай, де сьогодні нараховується найбільша їх кількість (124-ри заводи), Індонезію, а в останні роки і у В'єтнам. Водночас низький рівень заробітної плати є гострою проблемою для робітників цих країн, в першу чергу Індонезії, де переважна більшість населення живе за межею бідності.

Окрім цієї, на заводах "Nike" в Індонезії, включаючи її столицю Джакарту, існують й інші проблеми, які є характерними і для інших філій ТНК Сполучених Штатів у менш розвинутих країнах або країнах, що розвиваються:

•-   понаднормове використання праці;

•-   високий рівень виробничого травматизму;

•-   низький ступінь правової забезпеченості робітників, оскільки професійні спілки є незаконними у даній країні;

•-   використання праці неповнолітніх дітей (хоча керівництво компанії стверджує, що випадки були поодинокими (п'ять несанкціонованих випадків за останні два роки), даний недолік не можна недооцінювати);

•-   недостатній рівень надання медичної допомоги працівникам;

•-   наявність випадків застосування фізичного насильства до працівників, які нерідко носять летальний характер, набуваючи гучного резонансу, якщо не вдається скрити дані злочини (що також нерідко має місце);

•-   застосування у звертаннях до робітників ненормативної лексики.

Окрім вище згаданих, серед відповідних недоліків можна виділити наступні:

•1)                повернення прибутків у країну базування;

•2)                експорт корисних копалин;

•3)                виникнення необхідності імпорту необробленої сировини і матеріалів;

•4)                низька цінність продукції для місцевих жителів;

•5)                незначне врахування потреб країни;

•6)                можливість згортання бізнесу компаніями в будь-який момент.

Близько 620 тис осіб у світі задіяні у виробництві продукції згадуваної ТНК "Nike", більшість з яких - жінки до 25-ти років. Більше 75% з них працюють в Азії, переважно у Китаї, Таїланді, Індонезії, В'єтнамі, Кореї та Малайзії - країнах з низькою оплатою праці, більш терпимих порівняно з іншими країнами навіть даного регіону до різноманітних вимог щодо найму працівників.

Фактором зарубіжного інвестування ТНК часто стає інтерес до природних ресурсів приймаючих країн. За рахунок закордонних інвестицій американських ТНК (99% закордонних інвестицій США припадає саме на їх ТНК) Сполучені Штати одержують всі імпортовані фосфати, мідь, олово, 75% марганцевої та залізної руди. Загалом більше, ніж 50% серед 27-ми галузей промисловості світу, третина провідних виробників ЕОМ, більше половини найкрупніших  фармацевтичних компаній належать Сполученим Штатам, і в першу чергу американським ТНК. Дана країна - найбільший виробник багатьох видів сільськогосподарської продукції. США виробляють близько 12% світового обсягу пшениці, 46% - кукурудзи, 52% - соєвих бобів, 21% - бавовни, 18% - олійного насіння, 17% - м'яса [1]. Також до числа провідних галузей Сполучених Штатів входять автомобілебудування, авіакосмічна, телекомунікаційна, хімічна, електротехнічна й електронна. Вони займають провідні позиції у світі. Ця країна володіє найбільш ємним у світі ринком машин і устаткування. На його частку приходиться понад 40% реалізованої в розвинутих країнах продукції машинобудування.

Сучасні ТНК перетворилися на такі, що вважають вже весь світ (або значну його частину) своїм ринком. У цьому випадку материнські компанії американських корпорацій можуть розміщувати заводи за кордоном ще до того, як ринок на їх продукцію досягне високого рівня розвитку, щоб затвердитися за кордоном раніше своїх конкурентів.

Особливість сучасних ТНК полягає в тому, що ними сповідується в деякому розумінні "подвійний стандарт": з одного боку, ТНК зацікавлені в подальшій лібералізації і демократизації світового економічного простору, з іншого - закони вільного ринку, діючі в глобальному масштабі, не працюють усередині ТНК, де фактично реалізується планове господарство, встановлюються внутрішні (трансфертні) ціни, які визначаються стратегією корпорації, а не ринком.

Діяльність американських ТНК в приймаючій країні широко проявляється і у політичній сфері. Основними напрямами тут виявляються взаємодія і підтримка контактів з керівництвом центральних і регіональних органів трьох гілок влади держави, провідних політичних партій і громадських організацій, засобів масової інформації. Це досягається шляхом ротації кадрів між ТНК Сполучених Штатів і найвпливовішими державними органами країни перебування, активної участі корпорацій у виборчому процесі, лобіювання інтересів компаній. Спостерігається побічний вплив і на політичний курс країни перебування. При цьому представники американських крупних корпорацій уникають прямої взаємодії із зарубіжними політиками, натомість активно вступаючи у національні асоціації промисловців, де вони отримують можливість виходу на керівників місцевих органів влади.

Загалом можна стверджувати, що наслідки транснаціоналізації світової економіки неоднозначні. Модель поведінки ТНК в кожному конкретному політико-економічному контексті може по-різному впливати на динаміку і якість економічного і соціального розвитку держави. Водночас, поряд із впливом законодавства, а також неформальних норм і традицій в приймаючих філіали американських ТНК країнах на господарську діяльність даних корпорацій, сьогодні залишається тенденція до того, що саме ТНК фактично вирішують питання нового економічного і політичного переділу світу, стоять на межі створення світового наднаціонального уряду.

Таким чином, вище названі аспекти розміщення американських транснаціональних компаній, а також масштаби діяльності великої їх кількості, спричинили до того, що сьогодні крупні ТНК розвинутих країн розміщують свої філіали здебільшого у менш розвинутих країнах, чому сприяє ціла сукупність сприятливих для даних компаній факторів. Розвинуті країни, і в першу чергу країни "золотого мільярду", також залишаються привабливими для розміщення даних філіалів, і, в першу чергу, заради наразі ще масштабних ринків збуту високотехнологічної американської продукції.

Література:

1. World Development Indicators 2009, World Bank development gateway. - .

e-mail: medins@list.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>