XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н., Мулик Т.О. Луценко О.С. НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

К.е.н., Мулик Т.О.
Луценко О.С.
Вінницький державний аграрний університет

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Проблема фінансового забезпечення розвитку територій стоїть фактично перед усіма країнами. Її суть у тому, що адміністративно-територіальні утворення, на які поділена кожна держава, мають неоднакові податкову базу і фінансовий потенціал. Як відомо, важлива роль у формуванні місцевих бюджетів і підтриманні функцій місцевих влад належить саме місцевим податкам та зборам.
Практика застосування місцевих податків і зборів засвідчила, що використання їх в Україні поки що вкрай неефективне і вони своїх функцій не виконують. Таким чином, підвищення ролі місцевих податків і збільшення частки доходів за їхній рахунок є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів, розширення їхньої фінансової автономії.
На наш погляд, стан законодавства, що регулює формування доходних частин бюджетів, потребує змістовних перетворень. Вони мають здійснюватися за двома напрямами. По-перше, це розвиток, удосконалення інституційних блоків законодавчих норм, що регулюють надходження до бюджетів. У цьому випадку суттєві зміни повинні відбутися в податковому, бюджетному законодавстві. По-друге, узгодження системи зв'язків між законодавчими актами фінансово-правових інститутів, подолання змістовних протиріч між податковим та бюджетним законодавством.
Назріла потреба також значно розширити перелік місцевих податків та повноваження органів місцевого самоврядування щодо запровадження їх. Основу місцевого оподаткування мають забезпечити майнові податки. Доцільно запровадити місцеві податки на нерухоме майно юридичних осіб, на коштовне нерухоме майно фізичних осіб, на землю і на спадщину. Місцевим органам влади слід отримувати законодавче зафіксовану частку прибуткового податку з громадян, яку потрібно також розглядати як різновид місцевого податку.
Слід передбачити право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві акцизи, наприклад податок на продаж алкогольних напоїв на розлив та інші.
Значного розширення потребує перелік місцевих екологічних податків. Можна запровадити податок на утилізацію побутових відходів або на прибирання сміття, податок на полювання, на рибальство, на використання кар'єрних матеріалів, на ветеринарне обслуговування худоби та інших домашніх тварин. Усі ці податки ефективно використовуються в зарубіжних країнах.
Таким чином, проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність їхніх дохідних джерел останнім часом набула загальнодержавної ваги. Ось чому серйозним чинником стабілізації економічної ситуації в країні має стати ефективне формування місцевих фінансів.
Місцеві податки і збори потребують як теоретичного обґрунтування, так і практичного впровадження. Вони повинні стати надійним інструментом регулювання економічного розвитку територій, як це відбувається в розвинених країнах.
Література:
1. Ославський М.П., Правовий аналіз системи місцевих податків і зборів в Україні// Фінанси, податки, бюджет.- 2007р., №6
2. Назаркевич І.П., Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення// Регіональна економіка.- 2005 р., №2


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>