XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н., Мулик Т.О., Тичко Т. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СТИМУЛ ДО ЕФЕКТИВНІШОГО ВИРОБНИЦТВА

К.е.н., Мулик Т.О., Тичко Т.
Вінницький державний аграрний університет

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СТИМУЛ ДО ЕФЕКТИВНІШОГО ВИРОБНИЦТВА

На сучасному етапі розвитку державного регулювання економіки країни, важливими питаннями є створення умов для покращання стану справ у реальному секторі економіки, активізації інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства. Реалізація поставлених цілей, на наш погляд, можлива через застосування інструментів податкового регулювання, зокрема, податкових пільг.
З економічної точки зору надання пільг є формою державного регулювання економічного і соціального розвитку. За своєю економічною суттю такі пільги – це система внутрішнього перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами господарювання.
У цілому чинне законодавство передбачає більше 300 різновидів пільг зі сплати податків та інших обов'язкових платежів, до того ж в Україні визначено 73 вільні економічні зони з пільговим режимом оподаткування. Наявність такої кількості пільг призводить до податкового тиску на всі інші суб'єкти господарювання, які їх позбавлені, природно спричиняючи негатив.
В економічному житті держави нерідко трапляються випадки, коли для підтримки окремих виробництв доцільніше знизити розмір сплачуваних податків, ніж покривати збитки і здійснювати виплати із бюджету на соціальні цілі. Можна стверджувати, що виплати допомоги з безробіття, а також дотацій збитковим підприємствам можуть бути значно більшими, ніж втрати бюджету у зв’язку з наданням податкових пільг. До позитивних сторін пільгового оподаткування слід віднести ще й те, що господарські структури, одержавши пільги, можуть зміцнювати своє фінансове становище, оновлювати виробництво, підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції.
Негативною стороною пільгового оподаткування є порушення принципу нейтральності оподаткування і, що найважливіше, його справедливості. Надання значних пільг окремим групам платників зумовлює неможливість зниження податкового навантаження в цілому. Крім того, надання пільг сприяє зростанню тіньового сектору економіки, бо породжує бажання платників податків, які не мають пільг, уникнути оподаткування. У цілому ж надання пільг є порушення ринкового механізму розподілу ресурсів і, як свідчить аналіз, пільги суттєво зменшують надходження до бюджету.
Тому, особливої уваги зараз заслуговує питання ефективності застосування податкових пільг. Слід наголосити, що головною проблемою при одержанні достовірної оцінки ефективності надання податкових пільг є наявність значного часового лага між періодом застосування пільг та отриманням реальної віддачі для економіки від їх застосування. Крім того, не завжди можливо оцінити результати запровадження пільг у грошовому вимірі. Це стосується таких аспектів, як послаблення соціальної напруги у промислових регіонах за рахунок відновлення виробництва чи створення нових робочих місць, зростання престижу держави на міжнародній арені за рахунок запровадження нових технологій та багато інших.
Однак це не може служити підставою для відсутності належного контролю з боку зацікавлених органів державної влади за цільовим використанням наданих пільг та узгодженням їх надання з пріоритетами економічного розвитку держави. Останнім часом намітилася тенденція до зростання питомої ваги податкових пільг у надходженнях до бюджету, що призводить до зменшення обсягів державних фінансів та недофінансування соціальних програм уряду.
На нашу думку, найбільш адекватним стратегії зростання є функціональний підхід до податкового регулювання. Йдеться про надання податкових пільг не за галузевим принципом (чи безпосередньо окремому підприємству), а як “компенсації” за виконання суб’єктами господарювання певних суспільно важливих функцій відповідно до завдань державної економічної стратегії. Пільги не завжди повинні бути незмінними протягом тривалого часу, варто з часом коригувати або встановлювати регресивні (змінні) пільги.
З метою забезпечення цільового використання отриманих внаслідок податкової пільги коштів можна надавати пільги на основі конкретної угоди між уповноваженим державним органом та платником податку.
Викладене вище дає підстави зробити певні висновки та внести пропозиції:
— чинна система пільгового оподаткування недостатньо націлена на економічний ефект і прискорення економічного розвитку держави. Доцільно забезпечити постійне обмеження та скасування економічно необґрунтованих податкових пільг, покращення системи адміністрування податків, попередження фактів ухилення від сплати податків;
— розробити критерії ефективності використання податкових пільг та запровадити публічну звітність щодо їхньої ефективності;
— забезпечити перехід від безсистемного надання податкових пільг, що запроваджуються з метою вирішення поточних економічних проблем, до реалізації державної політики податкових пільг, підпорядкованої запровадженню інноваційної моделі економічного розвитку та державної структурної політики.
Список використаних джерел:
1. Башинський О. Система оподаткування в аграрному секторі // Ефективне птахівництво. - 2007. - № 6. – с. 49-52.
2. Павлюк Н.А. Проблеми нормативно-правового забезпечення пільгового оподаткування сільгосппідприємств // Облік і фінанси АПК. – 2005. - № 5. – с. 71-76.
3. http://www.agribusiness.kiev.ua/uk/node/2230
4. http://agroua.net/news/news_14925.html


Один комментарий к “К.е.н., Мулик Т.О., Тичко Т. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СТИМУЛ ДО ЕФЕКТИВНІШОГО ВИРОБНИЦТВА”

 1. Інна:

  дуже загально...((

  Чому б не зазначити:
  До позитивних ознак податкових пільг можна віднести можливість:
  – заохочення участі приватного сектора в соціальних програмах;
  – прийняття рішень приватним сектором, а не урядом;
  – зменшення державного контролю за використанням пільг.
  До негативних ознак належать їх потенційна неефективність та необ’єк-
  тив ність, зокрема:
  – зменшення податкової бази, а отже й можливостей для скорочення
  податкової ставки;
  – ускладнення податкового законодавства;
  – функціонування податкових пільг поза межами бюджетної системи;
  – створення регресивнішої системи оподаткування.

  Для тих, хто зацікавився ось стаття ПодАТкоВі Пільги: ТеореТичні АсПекТи
  http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Npndfi/2009_1/Statti/Taraschenko.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>