XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Наумко Ю.С. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНАХ

к.е.н., доцент кафедри економіки і контролінгу,

Наумко Ю.С.

Сумський національний аграрний університет,

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНАХ

Досить актуальним на сьогодні є класифікація регіонів України за критерієм реального виробництва [2, с.111].

За сучасних умов регіональна політика ставить за мету розв'язання комплексу взаємопов'язаних управлінських, фінансових, соціально-економічних, кадрових проблем регіонів, розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, зміцнення міжрегіональних зв'язків, раціональне викорис­тання трудових ресурсів.

З метою ефективного використання трудових ресурсів та створення необхідних передумов для збереження робочих місць в сільськогосподарських підприємствах [1, с.56], необхідно вдосконалити механізм регулювання управління трудовими ресурсами в сільському господарстві.

Запропонована модель управління трудовими ресурсами в сільському господарстві включає наступні цілі: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток, що дасть можливість покращити кінцеві показники господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств.

Управління трудовими ресурсами здійснюється Державною службою зайнятості, Міністерством аграрної політики,  Міністерством освіти і науки. Велике значення в регулюванні ситуації на регіональному ринку праці відіграють місцеві органи управління, а саме: Обласне управління агропромислового розвитку та Районне управління агропромислового розвитку разом з Обласною службою зайнятості та Районною службою зайнятості.

         Заходи спрямовані на усунення причин звільнення працівників з сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств до них відносять:

•·        збільшення розміру заробітної плати;

•·         створення сприятливих умов праці;

•·        охорона та безпека праці на підприємстві;

•·        організація оплати праці; нормування праці;

•·        своєчасність виплати заробітної плати;

•·        можливість кар'єрного росту;

•·        розвиток соціальної інфраструктури.

Виконання сільськогосподарськими підприємствами даних заходів сприятиме  покращенню показників господарської діяльності підприємств; збільшенню чисельності працездатного населення (яке бажає працювати у сільському господарстві) та раціональному використанню трудових ресурсів.

         В свою чергу покращання показників діяльності сільськогосподарських підприємств та підвищення продуктивної зайнятості населення у сільському  господарстві сприяють покращенню кінцевих показників функціонування  сільського господарства.

Це забезпечить покращення умов життєдіяльності сільського населення, головним чином їх соціальних умов та підвищить ефективність сільськогосподарського виробництва.

Для подолання причин незайнятості у сільськогосподарських підприємствах нами запропоновано такі заходи: запровадження нових систем оцінки оплати праці; регулярна паспортизація робочих місць; механізація виробничих процесів; запровадження на робочих місцях нового устаткування; дотримання регламентованого робочого дня.

Кінцевим результатом впровадження запропонованих заходів буде поліпшення кінцевих показників господарської діяльності підприємства. 

Нами запропоновано такі заходи щодо поліпшення умов праці в сільськогосподарських підприємствах:

- постійна перевірка рівня безпеки працівників, які працюють на роботах із шкідливими умовами праці;

- регулярне проведення паспортизації робочих місць;

- механізація робочих місць;

-обов'язкове проведення періодичного медогляду робітників, що працюють в шкідливих та небезпечних умовах і забезпечення їх молоком та профілактичним харчуванням.

В умовах перехідної економіки напрямами поліпшення ефективного використання трудових ресурсів є: державна політика; запровадження курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями; збільшення кількості робочих місць; витрати на розвиток трудових ресурсів; надання можливостей міжнародного працевлаштування; запозичення досвіду зару­біжних країн щодо укладання колективних договорів; підвищення якості освіти; державне фінансування програм розвитку ринку праці; створення сприятливих умов для інтелектуального розвитку; ефективне управління  використанням трудових ресурсів та постійне його вдосконалення.

Література:

1. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та зайнятості /Д. П. Богиня, Г. Т. Куліков, В. М. Шамота [та ін.]. - К. : Ін-т економіки НАН України, 2001. - 300 с.

2. Юзефович В. Трудові ресурси регіону як багатовимірна категорія управління / Юзефович В.  // Вісник Української Академії державного управління, 2001.- №1. - с.111-114.

  


Один комментарий к “к.е.н., Наумко Ю.С. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНАХ”

  1. Femil:

    Модель должна предполагать возможность моделирования. Здесь есть "заходи" и "причина", а модели, как таковой, я не нашла (((


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>