XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Невмержицький В.І., Дідур В.Г. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

К.е.н., доцент Невмержицький В.І., Дідур Вікторія Георгіївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

         Трансформаційні процеси в українській економіці потребують перегляду підходів до розробки зовнішньоекономічних стратегій поведінки підприємств. Розробка ефективних стратегій може бути реалізована, лише при врахуванні усіх сучасних умов виходу на зовнішні ринки.

Закономірності розвитку міжнародної економіки та проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю досліджуються у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких як О.Кириченко, А.Кредисов, Ю.Макогон, П.Орлов, І.Піддубний, С.Пивоваров, М.Портер, Л.Українська, А.Філіпенко та ін.

Етапи розробки стратегії поведінки вітчизняних підприємств  на зовнішньому ринку включають:

•-        всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

•-        аналіз очікуваних змін у кон'юнктурі зовнішнього ринку;

•-        аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних змін у його кон'юнктурі;

•-        аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи змін у ній на умови діяльності організації;

•-        аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку світового ринку, включаючи ринок кредиту, зовнішньоторговельної політики різних країн, оцінка впливу змін у ній на умови функціонування організації;

•-        розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням існуючого і прогнозного стану на зовнішніх ринках, а також можливостей і очікуваних змін в умовах функціонування підприємства.

Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку здійснюється на трьох різних рівнях: глобальному, стратегічному і тактичному.

На першому етапі розробки стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку об'єктами всебічного аналізу є стан на ринку товарів і послуг. На другому етапі аналізу очікуваних у кон'юнктурі ринку змін визначаються тенденції розвитку ринку і їхній вплив у перспективі на становище підприємства.

На третьому етапі розробки зовнішньоекономічної стратегії при оцінюванні можливостей організації об'єктом аналізу є: очікувана динаміка обсягів зовнішньоекономічної діяльності; доцільність переорієнтації на нові ринки збуту; умови діяльності в новому середовищі і доцільність скорочення її в традиційних сферах і сегментах ринку.

Об'єктом аналізу бюджетно-податкової політики, тобто на четвертому етапі є розгляд впливу відповідних чинників на умови функціонування організації при змінах фіскальної політики в межах країни і за кордоном.

На п'ятому етапі розробки зовнішньоекономічної стратегії аналізуються тенденції розвитку світової економіки і зовнішньоекономічних зв'язків і дається оцінка очікуваного впливу на умови функціонування організації.

Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності на шостому етапі передбачає формування глобальної довгострокової цілі зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, формування ефективної стратегії поведінки вітчизняних підприємств  на зовнішньому ринку, є пріоритетним завданням для українських підприємств на сучасному етапі розвитку економіки.

Література:

•1.     Масловська Л. Стратегічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в перехідний період // Економіка України. - № 8. - 2009. - с. 67 - 72 

•2.     Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб./ О.А Кириченко . -4-є вид., перероб. i доп.. -К.: Знання-Прес, 2009.-384 c. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>