XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Носов О.Ю. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

к.е.н., доц., Носов Олександр Юрійович

Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

  Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика є тісно пов'язаними та взаємообумовленими і тому їх переважно розглядають у контексті можливості досягнення стабільності економіки. В умовах глобальної кризи загострилася проблема неузгодженості монетарної та фіскально-бюджетної політики. До проблеми формування основних засад монетарної та фіскально-бюджетної політики долучився цілий комплекс нерозв'язаних питань, що вимагає їх комплексного розв'язання. Потреба в синхронному розвитку фіскально-бюджетної та монетарної політики інтенсифікувала пошуки шляхів їх ефективного використання.

Найгострішою проблемою взаємодії фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики було подолання інфляції та спроба забезпечити хоча б відносну стабільність українських грошей. В умовах глибокої кризи фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика не виконують властиві їм актуальні ролі в стабілізації економіки. Обмеження бюджетних витрат та намагання загальмувати приріст грошової маси були основними напрямами антиінфляційної політики. Проте в умовах відсутності повноцінних ринкових механізмів, а також поглиблення структурних диспропорцій в українській економіці, антиінфляційна політика лише гальмувала кредитування реального сектору економіки.

В умовах глобальної кризи уряд виявився неспроможним проводити виважену фіскальну політику, яка мала б розподілити податкове навантаження та забезпечити формування державного бюджету. Зростаючий дефіцит державного бюджету змушує вдаватися до зростаючих зовнішніх та внутрішніх запозичень, які сприяли послабленню національної грошової одиниці. Різке падіння курсу української гривні в кінці 2008 року є однією з причин мало збалансованої фіскально-бюджетної політики. В результаті заходів фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики інфляція змістилась від її відкритих форм до прихованих форм прояву. Проте, можливо, що ще більший негативний вплив спричиняє зниження платоспроможного попиту, що стало причиною падіння ВВП в кінці 2008 року.

Намагання уряду забезпечувати значні обсяги соціальних виплат через наповнення державного бюджету заходами фіскально-бюджетної політики «де-факто» направлені на обмеження платоспроможного попиту. Проте обмеження платоспроможного попиту з метою обмеження інфляції неминуче приводить до скорочення виробництва та доходу. Замкнене коло антикризової політики також породжує дефіцит інвестицій. Висока ціна кредитних ресурсів та інфляція не дають змоги сформувати достатній інвестиційний потенціал виходу з кризи. Рестрикційна грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика стимулює витікання грошової маси з реального сектора в банківську систему. В умовах фінансової дестабілізації антиінфляційний ухил фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики обмежує інвестиційну діяльність. Продовження політики «дорогих грошей» в подальшому неспроможне покращити інвестиційний клімат і, як наслідок, в перспективі звести нанівець заходи кризової політики.

В переважній більшості випадків при реалізації певної державної економічної політики пріоритет надається заходам фіскального регулювання, які повністю визначаються та контролюються урядом. В основі фіскально-бюджетної політики є вплив на сукупний попит через зміну податкових платежів та державних витрат. Поєднання заходів фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики забезпечує лише короткостроковий та одноразовий ефект. З позицій монетарної влади найважливішим аспектом взаємодії грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики є її антиінфляційна спрямованість та забезпечення стабільності грошей за рахунок обмеження приросту грошової маси.

В умовах глобальної кризи та стрімкого наростання негативних процесів в українській економіці необхідно переглянути проблеми  взаємодії фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики. Антиінфляційна скерованість державної економічної політики втрачає свою актуальність, коли скорочення платоспроможного попиту починає обмежувати зростання цін. Одночасно на перший  план виходить проблема стимулювання виробництва та сукупного попиту, що дозволяє уникнути скорочення ВВП та долати кризові явища. Світовий досвід свідчить, що скорочення фіскального навантаження дозволяє підтримувати виробництво. Крім того мають бути переглянуті засади грошово-кредитної політики, яка має змінити свої пріоритети в умовах загострення кризових явищ і перейти до політики «дешевих грошей», що є одним із найбільш дієвих важелів стимулювання економіки. Формуванню ефективної взаємодії грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики має сприяти подоланню кризових явищ в умовах глобальної економічної кризи.

Література:

  •1.  Геєць В. Уроки та перспективи ринкових реформ довгострокового економічного зростання в Україні // Економічна теорія. - 2004. - № 2. - С. 3-24.

•2.  Гальчинський А., Льовочкін С. Становлення інноваційної моделі економічного зростання України // Економіка України. - 2004. - № 6. - С. 4-12.

•3.  Словарь современной экономической теории Макмилана / За ред. Д. У. Пирса. - М., 1997. - 606 с.

•4.  Шаповалова М., Єніна Т. Становлення монетарної та фінансової політики в Україні // Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - С. 8-11.

•5.  BIS Review. - 2005. - № 49. - P. 4.    


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>