XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Палагута К.О. РОЗВИТОК КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ.

Рубрика: Економіка

к.е.н. Палагута К.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

РОЗВИТОК КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Більш широке застосування банківських платіжних карткових систем сприяє поліпшенню економічної ситуації в країні, робить прозорішими фінансові операції,  перешкоджає ухиленню від податків.

В Україні постійно збільшується кількість карток, емітованих вітчизняними банками, при чому до них належать картки Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), одноемітентних (внутрішньобанківських) платіжних систем, міжнародних платіжних систем (МПС). На теперішній час структура ринку платіжних карток така: близько 80% числа задіяних у обороті платіжних карток - це картки МПС, у першу чергу MasterCard і VISA,  частка внутрішніх платіжних систем складає приблизно 20%. Лідерами у емісії міжнародних платіжних карток є Приватбанк (емітовано більше 5 млн. карток), Промінвестбанк, банк "Надра", Ощадбанк.

НСМЕП має переваги порівняно з найбільш розповсюдженими в Україні міжнародними картковими платіжними системами у використанні карток на інтегрованих схемах або смарт-карток. Смарт-картка містить вмонтовану мікросхему, що має процесор, пам'ять, введення - вивід і власну операційну систему. Інтелектуальні картки можуть не лише зберігати данні, а й оперувати ними. Картка НСМЕП є носієм двох платіжних інструментів - електронного чека і електронного гаманця, за допомогою яких здійснюються платіжні операції. Саме використання смарт-карток дає можливість реалізувати такі проекти НСМЕП, як "Карта обліку соціальних пільг", "Комунальна карта", "Транспортна карта", "Студентська карта", "Електронний паспорт", "Митна картка", "Картка страхувальника", "Картка водія" які спрямовані на реалізацію державної політики по систематизації отримання та обліку послуг і пільг, що надаються населенню.

Смарт-картки найповніше виконують функцію готівкових грошей, оскільки вони дозволяють значно більшу кількість операцій здійснювати у режимі непрямого доступу (у режимі off-line). Смарт-картки є більш сучасною формою електронних грошей у порівнянні з магнітними пластиковими картками, їх застосування у розвинутих країнах постійно збільшується. Смарт-картки більш універсальні у порівнянні з картками з магнітною смугою, виграють за рахунок багатофункціональності своїх фінансових інструментів, більш надійні, повністю відповідають міжнародним стандартам ISO.

На теперішній час найбільш потужні комерційні банки України працюють переважно зі звичайними пластиковими магнітними картками. Орієнтація на картки з інтелектуальними мікросхемами - це значна перевага НСМЕП у порівнянні з іншими платіжними системами.

Спостерігається постійний ріст економічних показників функціонування НСМЕП [1, 2]. Емісія карток у 2006 році у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 20%, річні обороти НСЕП збільшились у 2006 році на 28%. Незважаючи на зростання показників функціонування НСМЕП слід відмітити постійне зниження темпів зростання. Так зростання річних оборотів НСМЕП у 2002 році у порівнянні с попереднім роком складає 1016%, у 2003 р. - 917%, у 2004 р. - 177%, у 2005 р. - 140%, у  2006 р. - 128%.  Аналогічна динаміка спостерігається і по інших показниках, зокрема зростання кількості терміналів у 20002 році у порівнянні з попереднім складає 1149%, у 2003 р. - 211%, у 2004 р. - 185%, у 2005 р. - 131%, у  2006 р. - 132%.

Недостатньою є також кількість учасників НСМЕП - 32 фінансово-кредитні установи. Сьогодні НСМЕП об'єднує, головним чином, невеликі банки країни, які не мають широкої філіальної мережі й не мають в обороті достатньої кількості власних платіжних карт. Виключенням є лише деякі великі банки України, що входять у НСМЕП: "Кредитпромбанк", "Брокбізнесбанк", Банк "Південний", "Хрещатик", "Мрія" та одеський "Імексбанк". Планується у 2007 році приєднання до НСМЕП Ощадбанку. Найбільш крупні комерційні банки не є  учасниками НСМЕП, такі як Приватбанк, Промінвестбанк, "Надра", ПУМБ та ін. Перелічені комерційні банки є лідерами по роботі з магнітними пластиковими картками, складають таким чином певну конкуренцію НСМЕП. Приєднання крупних комерційних банків до НСМЕП потребує значних інвестицій. Однак, без залучення більшої кількості комерційних банків  позитивні зрушення у динаміці росту показників діяльності НСМЕП, на нашу думку, неможливі.

Серйозною проблемою є також недостатній розвиток інфраструктури НСМЕП. Система потребує  значного зростання еквайрингової мережі, кількості банкоматів, POS-терміналів. Недоліком у роботі НСМЕП є також відсутність цілеспрямованої маркетингової політики, яка сприяла б популяризації НСМЕП у суспільстві, рекламувала б її проекти.

Таким чином, можна зробити висновки, що ринок карткових платіжних систем в Україні постійно розвивається, значні переваги мають платіжні системи, орієнтовані на застосування смарт-карток, в Україні технологію смарт-карток використовує НСМЕП, НСМЕП потребує значного збільшення числа учасників, темпів зростання економічних показників, збільшення кількості банкоматів, розвитку системи  термінального обладнання,  еквайрингової мережі.

Література:

Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у 2006 році // Вісник НБУ. -2007. - №2. С.23-25

Сайт асоціації "Український союз учасників Національної системи масових електронних платежів" // ansmep.com.ua

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>