XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Проскура В.Ф. РОЛЬ ВЛАДНИХ СТРУКТУР У РОБОТІ ЕКОНОМІЧНОГО КЛАСТЕРА

Проскура В.Ф. , к.е.н., проф.

Мукачівський державний університет

РОЛЬ ВЛАДНИХ СТРУКТУР У РОБОТІ ЕКОНОМІЧНОГО КЛАСТЕРА

Світовий досвід прискорення розвитку регіональної економіки на основі формування кластерів, безумовно, привертає інтерес органів влади. Адже саме регіональні органи управління відповідають за стійкий економічний розвиток територій, що сприяє створенню умов для реалізації запитів жителів цієї території.

Стратегія розвитку регіону може бути намічена та реалізована лише в умовах погоджених інтересів і дій органів регіонального управління (влади) і підприємницьких структур (бізнесу). Формування економічних кластерів надає додаткові можливості обом сторонам [1, С. 94]. Найбільш чітко це видно, якщо звернутися до процесу стратегічного планування в рамках кластера.

Аналіз параметрів внутрішнього стану кластера і його оточення дозволяє виокремити внутрішні та зовнішні загрози розвитку. З врахуванням яких можна провести оцінку конкурентної переваги кластера в обраній системі показників. Для детальної оцінки поточного стану кластера можуть бути використані індикативні підходи, орієнтовані на основні напрямки стратегії розвитку. Перехід кластера на новий, вищий рівень конкурентоспроможності забезпечується за рахунок реалізації комплексу інвестиційних проектів. У реальних умовах, коли не всі внутрішні й зовнішні фактори відомі, доцільно вибрати найкращий у певному значенні сценарій розвитку бізнесу і території.

Кластер дозволяє сфокусувати проблеми й сильні сторони сектора економіки. Організація, що представляє кластер, до якої можуть входити представники органів влади, має у своєму розпорядженні різноманітну й концентровану інформацію про діяльність підприємств, про стан сектору економіки, про ринок трудових ресурсів [2, С. 623]. Це істотно зменшує обсяг аналітичної роботи, яку виконують органи влади, і підвищує вірогідність інформації.

Участь владних структур у роботі координаційних органів кластера надає владі можливість безпосередньо впливати на прийняття організаційних і економічних рішень у кластері, виступаючи при цьому як рівноправний партнер. За допомогою кластерів влада може краще розуміти ринкові тенденції, поєднуючи оцінки з середини кластера і розуміння зовнішніх макроекономічних факторів, тенденцій та реалій.

Іншими словами, кластерний підхід надає владі інструментарій ефективної взаємодії з бізнесом, глибше розуміння його характерних показників і тактичних завдань, дає можливість цілеспрямованого, реального і мотивованого стратегічного планування ресурсів регіону, розвитку територій.

Якщо метою кластера є здобуття глобальної репутації, залучення спеціалізованих ресурсів і вихід на світовий ринок, то йому необхідно привернути увагу фінансових організацій. Успіх кластерів зміцнює економічну ситуацію в регіоні, сприяє його економічному зростанню [3, С. 37].

У межах кластера влада може брати на себе різні ініціативи зі стимулювання активної діяльності приватного сектора.

Література:

•1. Каніщенко Н.Г. Концептуальні засади створення кластерів в Україні / Н.Г. Каніщенко // Науковий вісник Національного гірничого університету: наук.-техн. журн. - 2008. - № 10. - С. 92-98

•2. Пойченко К.А. Кластери як фактор структурування економіки // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. - К:КНЕУ, 2001. - Вип.7. - С.623-628

•3. Чевганова В., Брижань И. Кластеры и их экономическое значение // Экономика Украины 2002. - №11- С. 35-41.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>