XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.е.н. Ривак О.С. ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

К.е.н., доцент Ривак О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Зростання темпів інфляції 2007-го - І-го кварталу 2008 замінилось падінням темпів інфляції у ІІ-ому кварталі 2008-го та дефляцією у липні-серпні 2008 року. За січень-березень 2008 року індекс споживчих цін складав 113,1% до грудня попереднього року, у наступні чотири місяці індекс споживчих цін зріс лише на 1,7%. Загалом за січень-липень 2008 року індекс споживчих цін складав 114,8%. Індекс цін виробників промислової продукції продовжує зростати і за січень-липень 2008 р. становив 136,5%.
За даними Держкомстату України на споживчому ринку загальна дефляція була викликана в основному тим, що у липні-серпні 2008р. передусім знизились ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, питома вага яких у споживчому кошику становить 53,1 відсотка. Найбільше подешевшали овочі (на 22,8% та 14,6% у відповідних місяцях). Крім того подешевшали фрукти ( на 1,3% та 7,1%) і сири (на 0,7% та 0,1%). На одяг і взуття ціни залишалися стабільними, у липні вони не зросли, а у серпні знизились на 0,1%. Ціни (тарифи ) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли (на 0,9% та 0,5% ) за рахунок підвищення квартирної плати (на 1,4% та 1,1%), цін на утримання та ремонт житла (на 0,7% та 0,5%), тарифів на водопостачання (на 0,3% та 2,2%), каналізацію (на 3,4% та 2,0%). Ціни на природний газ та електроенергію залишались стабільними, на гарячу воду та опалення знизились ( загалом за 8 місяців 2008 року на 12,8%). Зростання цін за липень-серпень 2008 року на транспорт в цілому на 2,1% та 1,3% відповідно зумовлене в основному подорожчанням бензину та підвищенням вартості перевезень автодорожнім транспортом. У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 0,7% та 0,6%, при цьому найбільше подорожчали санаторно-курортні та амбулаторні послуги. На 0,6% та 0,3% подорожчали послуги закладів освіти, ресторанів та готелів - на 1,4% та 1,1%, різних товарів та послуг - на 1,7% та 1,5%.
Основними чинниками формування дефляціиноі динаміки на продовольчому ринку є реалізація спільних антиінфляційних заходів уряду та Національного банку і дія сезонного зниження цін на окремі групи товарів. Підписаний меморандум між Кабміном і Нацбанком, яким передбачені заходи щодо утримання інфляції в поточному році на меншому рівні, ніж у 2007 році, коли мали майже 17 відсотків, а також повернення інфляції в межі однозначного числа до 2010 року, а починаючи з 2011-го в середньостроковій перспективі обмеження інфляції 5-7 відсотками.
Монетарна політика уряду - помірковано антиінфляційна. Видатки бюджету менші за надходження. За січень-червень 2008 р. профіцит зведеного бюджету становив 6553,4 млн. грн. ( 1,5% до валового внутрішнього продукту) [1,с.68]. Спостерігається позитивний надлишок фінансового рахунку платіжного балансу, профіцит якого у серпні місяці 2008 р. перевищив дефіцит поточного рахунку, і різниця вимушено викуповується Національним банком у резервний фонд. Проте, хоч у червні-липні Національний банк більше купував валюти порівняно з попередніми місяцями все ж активізувалась і мобілізація певної частини ліквідності. У серпні нетто-інтервенції на купівлю валюти були вдвічі меншими за обсягами, ніж у липні. У серпні НБУ здійснив операції з мобілізації коштів банків шляхом залучених коштів на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів на загальну суму 4,2 млрд. грн., за вісім місяців обсяг мобілізації коштів становив 38,1 млрд. гривень. Обов'язкові резерви збільшилися на 24 відсотки ( на 2,3 млрд. грн.) [2, с.3]. Монетарна політика Нацбанку не змінила спрямованості на певне уповільнення руху грошових агрегатів. За квітень-серпень монетарна маса зростала на 6,2 відсотка повільніше, ніж рік тому. Емісія - на 4,8 відсотка. Кредитна ( передусім споживча ) інфляція спадає. Майже на 12,4 відсотка повільнішою ніж рік тому, стала динаміка кредитів банків [3, с.6]..
Продовольчій дефляції сприяв імпорт продовольчих товарів. Стримуванню розвитку інфляційних процесів сприяло зниження цін на світовому ринку нафти, хоча на українському ринку ціни на дизельне паливо та бензин залишаються необгрунтовано високими. Середньозважені оптові ціни українських виробників нафтопродуктів перевищують світові на 22 відсотки при гіршій якості вітчизняних нафтопродуктів. [4, с. 1-2].
Зростання цін призупинене внаслідок дезінфляційного ефекту від ревальвації гривні, що зокрема стримує подорожчання імпортованих енергоресурсів та інвестиційного імпорту.
3 метою протидії інфляції витрат урядом розроблений проект Концепції розвитку системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на ринку комунальних послуг. Проект Концепції передбачає заходи, спрямовані на регулювання цін структур які постачають електроенергію, газ, всі житлово-комунальні послуги у випадку непрогнозованого підвищення ними цін та ведення необгрунтованої щодо споживача політики.
Інфляції попиту протидіяло уповільнення номінальних та реальних доходів населення. Якщо реальна заробітна плата у січні-червні 2007 року збільшилась порівняно з відповідним періодом 2006 року на 12,0%, то у відповідному періоді 2008 року - на 9,5%. Динаміка інвестицій в основний капітал у чотири рази поступається минулорічній. Ці чинники сприяють зниженню інфляційного тиску.
Факторами, що впливали на інфляцію у липні-серпні 2008 року були: вплив від підвищення цін виробників промислової продукції, сформований у попередні періоди і зумовлений зростанням вартості енергоносіїв та сільськогосподарської продукції, збільшення витрат на оплату праці, обслуговування позичкових коштів та інвестиційних витрат; збільшення внутрішніх цін на пшеницю; лаговий вплив від зростання пропозиції грошей в економіці ( грошова маса зросла за січень-серпень на 19,8 відсотка ); фактор відкритості економіки ( інфляційні процеси в більшості країн світу).
Література:
1. Про соціально-економічне становище України за січень-липень 2008 року, Київ, 2008, с. 68.
2. Богдан Данилишин. Уряд контролює цінову ситуацію//Урядовий кур'єр, 9 вересня 2008 року, № 166, с.3.
3. Валерій Литвицький. "Інфляційний вірус": правильний діагноз допоможе лікуванню//Урядовий кур'єр, 11 вересня 2008 року, № 168, с. 6.
4. Ціни на пальне залишаються необгрунтовано високими//Урядовий кур'єр, 15 серпня 2008 року, № 150, с. 1-2.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>