XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Русак О.П. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

к.е.н. Русак О.П.

Житомирський національний агроекологічний університет

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

Різноманітність форм господарювання в сільському господарстві, його багатогалузевий характер зумовлюють існування різних видів конкуренції, серед яких вагоме місце посідає нецінова конкуренція.
Висока якість продукції, технічні параметри, надання додаткових послуг - основні структурні елементи нецінової конкуренції, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм.

За сучасних умов основними параметрами нецінової конкуренції на ринку продукції птахівництва є: підвищення харчової цінності, покращення смакових якостей та вищий ступінь готовності до споживання продукції, тобто високоякісна продукція.  Враховуючи те, що підприємства птахівничої галузі мають недосконалу племінну базу, не налагоджену матеріально-технічну роботу, слабке фінансове становище - виробництво м'яса птиці, зазвичай, зорієнтоване на швидку відгодівлю, виробництво яєць відбувається без відбірної категорії. Така ситуація зумовлює обмеження асортименту продукції, що значно знижує конкурентоспроможність продукції. В умовах сьогодення більшість споживачів мають різні рівні середньомісячних доходів, соціальні статуси, а, отже різні пріоритети при купівлі продукції птахівництва.  Майже усі вони ставлять на перше місце якість продукції, на друге місце ціну, далі слідує розмір  та колір.

Тому, для зміцнення позицій виробників птахівничої продукції слід більше уваги приділяти питанням якості, оскільки саме гарантія якості продукції забезпечує дотримання нормативів щодо фізико-хімічних властивостей (наприклад, пропонувати споживачу яйце, збагачене на каротиноїди, селен та вітамін Є; екологічно-чисте м'ясо птиці); питанням зберігання продукції, фасування та сортування яєць; відшукувати шляхи розвитку ринку і збільшення потенційних споживачів зазначеної продукції.

Враховуючи те, що вимоги споживачів до якості продукції птахівництва з кожним роком збільшується, відповідно рівень гарантії якості також повинен мати тенденцію до зростання (рис. 1).

image0012.gifimage002225.gif

 

Рис. 1. Розвиток вимог споживчого ринку до продукції птахівництва

Джерело: власні дослідження.

Проведені дослідження свідчать про те, що найвищий рівень гарантії якості продукції птахівництва досягається при впровадженні сертифікації на неї, яка відповідає міжнародним вимогам. Стає зрозуміло, що кожний вид продукції, яку підприємство хоче вигідно продати на ринку, повинен мати сертифікат - документ, що засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів. З цього приводу слід зазначити, що за сучасних вимог, коли Україна ввійшла до СОТ, така тенденція є досить позитивною і дає надію як споживачу даної продукції, так і її виробнику.

Сьогодні в Україні діє близько 3000 державних стандартів, з них 300 аналогічні міжнародним стандартам серії ISO. Як відомо Стандарти ІSО (Міжнародна організація із стандартизації) встановили єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов з оцінки систем якості й одночасно регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції. Головна мета систем якості, що побудовані на основі стандартів  серії ІSО 9000 - це забезпечення випуску продукції такої якості, що вимагається споживачем і доведення спроможності підприємства її досягнути. Іншими словами, стандарти ІSО жорстко зорієнтовані на споживача.

Правомірно, на наш погляд, разом із інтеграцією вітчизняних виробників до стандартів ІSО використовувати систему НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point - аналіз ризиків і концепції Критичної Контрольної Точки). Згадана система НАССР розроблена Оргнізацією об'єднаних націй по харчуванню і сільському господарстві. Сертифікат НАССР підтверджує, що система управління безпеки продуктів харчування була оцінена за стандартом, якому вона відповідає а також демонструє споживачам, що підприємство застосувало необхідний порядок роботи, який гарантує безпеку продукції [1].

НАССР є системою управління безпечності продуктів харчування, заснованої на попередженні і забезпечує системний підхід для аналізу процесу виробництва продукції, виявлення небезпечних факторів, критичних контрольних точок, необхідних для застерігання попадання небезпечних продуктів харчування до споживача. Витрати підприємств на впровадження та експлуатацією систем управління безпечністю харчової продукції (традиційно заснованих на принципах HACCP), можна згрупувати у три основні категорії:

1) запровадження пре-реквізитних програм (витрати на початок справи, змінні витрати на нове обладнання, ремонт приміщень);

2) розробка та впровадження плану HACCP  (витрати на розробку та оцінку плану HACCP, навчання працівників);

3) підтримка системи НАССР  (вартість документування та верифікації плану HACCP, коригувальні дії).

Розмір витрат на запровадження  HACCP  протягом певного періоду, як правило, залежить від розміру  підприємства [2].  Враховуючи той факт, що переважна більшість птахопідприємств є невеликі за розмірами одиниці, необхідним і затребуваним засобом вирішення такого завдання має стати формування інтегрованих регіональних блоків  які б концентрували б і розподіляли необхідні інвестиційні ресурси.

Запровадження відносно нової системи відслідковування якості продукції птахівництва упродовж всього життєвого циклу її виробництва, надасть можливість значно знизити ризики діяльності птахопідприємств, підвищити конкурентоспроможність продукції та наблизитись до споживача (рис. 2).

image002226.gifimage0013.gif

Рис. 2. Мета впровадження міжнародних стандартів якості на продукцію птахівництва

Джерело: власні дослідження.

Докладаючи максимум зусиль до відповідної якості продукції, птахо підприємства будуть мати можливість успішно конкурувати на ринку та отримувати відповідний прибуток.

Література

•1.                Система НАССР. - [Електронний ресурс]. - www/bvqi.ru, http://www.dnvrussia.com/.•2.                Впровадження систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах України. Аналіз витрат та вигід. - [Електронний ресурс]. - www.ifc.org/ProjectLeafletUkr/$FILE


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>