XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Шевченко Н.В. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

к.е.н., Шевченко Н.В.

Львівська філія Європейського університету

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

       Вдосконалення законодавчої бази, щодо підвищення рівня ринкової капіталізації акціонерних товариств, передбачає внесення змін або доповнень до Закону України "Про акціонерні товариства" [1].

       Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про акціонерні товариства", який очікували як акціонери, так і представники фінансового сектору. Закон дає змогу вирішити питання організації створення та діяльності акціонерних товариств на фінансовому ринку. Проте, вони не вирішують питання ролі ринкової капіталізації в забезпеченні діяльності та економічного розвитку акціонерних товариств.

       На нашу думку, є два шляхи створення відповідного законодавства. Перший - створення окремого законодавчого акта, закону, присвяченого винятково ринковій капіталізації акціонерного товариства; другий - внесення низки поправок (доповнень) у діюче законодавство, які стосуються питань, пов'язаних з українською ринковою капіталізацією.

       Створення окремого законодавчого акта, який визначатиме ринкову капіталізацію акціонерних товариства, не є актуальним через низький рівень розвитку фондового ринку, проте внесення доповнень до вже діючого є значно прийнятнішим для сучасного економічного розвитку країни.

      Внесення запропонованих змін стосується визнання поняття ринкова капіталізації та сфери його застосування. Передусім потрібно затвердити термін «ринкова капіталізація акціонерного товариства»  як ринкову вартість публічного акціонерного товариства, яку розраховують множенням кількості випущених товариством акцій на їхню вартість. Вартість акцій визначають у процесі котирування акцій на фондовій біржі на підставі їхнього попиту.

      Ринкову капіталізацію публічного акціонерного товариства можна визначити за день, тиждень, місяць та рік. Визначаючи загальну ринкову капіталізацію акціонерного товариства на підставі найвищої ціни продажу цінного паперу, що є актуальним за умов нерозвиненості українського фондового ринку, її поділяють на два види:

•-       початкова  капіталізація акціонерного товариства - визначають на підставі номінальної вартості акцій. Розрахунок показника здійснюється як множення номінальної вартості на кількість акцій товариства.

•-       ринкова капіталізація акціонерного товариства - визначають на засадах максимальної ціни продажу акціонерного товариства.

      Початкова капіталізація акціонерного товариства не лише визначить капіталізацію товариства, акції якого не мають курсової ціни, а й дасть змогу порівняти вартість акціонерного товариства за різні періоди його діяльності та котирування на фондовому ринку.

      Головною метою внесення поняття ринкова капіталізації в Закон України "Про акціонерні товариства" є можливість встановлення додаткового аспекту регулювання та стимулювання діяльності акціонерного товариства на фондовому ринку. Законодавчо встановлене поняття ринкової капіталізації акціонерного товариства дасть змогу визначити як інвестиційну привабливість акціонерного товариства на фондовому ринку, так і  вартість акціонерного товариства за умови його продажу, злиття чи поглинання.

      Також, це можливість для акціонерного товариства встановити новий рівень корпоративної політики, спрямований на забезпечення поліпшення фінансового стану товариства, вихід на новий рівень залучення інвестицій та забезпечення добросовісної конкуренції на фінансовому ринку.

       Ринкова капіталізація акціонерного товариства визначає його статус належності до складу індексів фондових бірж. Капіталізацію розраховують у національній валюті та переводять в іноземну за курсом, який діє на момент конвертації, з метою визначення рівня ринкової капіталізації на міжнародних ринках для присвоєння котирувального листа.

      Головна мета внесення змін до закону з поправкою на капіталізацію акціонерного товариства - правова підтримка розвитку: корпоративної політики, промисловості, законодавчо-нормативних умов розвитку корпоративних підприємств. Для держави це стратегічна лінія соціально-економічного розвитку країни.

Література:

•1.   Закон України "Про акціонерні товариства" [Електронний ресурс] . № 514-VI. - 2008. - Режим доступу до закону : http://zakon.rada/. gov.ua/cgibi/laws/main.cgi?nreg=51417.

 

e-mail: shevanv88@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>