XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Швед В.В., Луцишена Л. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., Швед В.В., Луцишена Л. 

Вінницький фінансово -  економічний університет, м. Вінниця.

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ  УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  ПІДПРИЄМСТВА

На сьогоднішній день зовнішньоекономічні зв'язки з'єднали всі держави в загальне світове господарство. 

Досягнутий високий ступінь єдності торгівлі, виробництва і кредитно-фінансової сфери служить ознакою формування нової світової ринкової системи, учасники якого, незважаючи на державні кордони, функціонують як складові частини єдиного цілого. Економічна взаємодія країн у рамках світової ринкової системи здійснюється в умовах постійної конкурентної боротьби за розширення своєї частки на світових ринках товарів, послуг, капіталів і фінансових ресурсів. При цьому першість і перевага найбільш розвинених країн служить могутнім фактором, що впливає на темпи просування до економічного прогресу країн-послідовників. Одночасно ці країни проводять активну політику власного розвитку на основі принципів ринкової економіки і конкуренції на світових ринках аж до проникнення на ринки розвинених країн і розширення там своїх позицій. Завдяки взаємодії цих двох факторів у світовій економіці складається система багатобічного конкурентного партнерства.

 Зазначені зміни сприяли появі сучасних поглядів на управління  зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Виділяються декілька сучасних напрямків управління зовнішньоекономічною діяльністю  підприємств [1].

Як основний виділяється ресурсний підхід. Оскільки підприємства  мають у своєму розпорядженні обмежені ресурси, вони повинні вирішити, використовувати їх усередині країни чи на міжнародному рівні. Переконавшись, що можливості на міжнародному ринку можуть виявитися більшими, ніж на вітчизняному, підприємства спрямовують свої ресурси в закордонний сектор.

Концепція експортних можливостей підприємства, яка безпосередньо впливає на саме підприємство, включає чотири підходи.

Для більш повного використання можливостей підприємства, використовують надлишкові потужності. Часто підприємства мають у своєму розпорядженні виробничі потужності в поточному або довгостроковому періодах, що не користуються адекватним внутрішнім попитом. Це можуть бути розвідані запаси природних ресурсів чи конкретні потужності для виробництва визначеної продукції, які важко переключити на виробництво інших товарів, що мають, можливо, відповідний внутрішній попит.

Також, для підприємству потрібно зменшувати витрати виробництва. Дослідження показали: підприємства можуть зменшувати свої витрати на 20-30 % тоді, коли подвоюється випуск продукції, це явище відоме як "крива акумулювання досвіду" (experience curve). 

Головна ціль підприємства це - підвищення прибутковості. Тому потрібно постійно шукати шляхи для цього підвищення. Виробник може за певних умов продавати ту саму продукцію з більшою вигодою за кордоном, ніж у себе вдома. Це може бути пов'язано з відмінністю конкурентного середовища на закордонному ринку від вітчизняного, тому що там товар знаходиться на іншому етапі життєвого циклу. Таким чином, етап зрілості всередині країни може призвести до зниження внутрішніх цін, у той час як етап зростання за кордоном може звести нанівець актуальність зниження цін. Підвищення прибутковості може також відбуватися у зв'язку з розходженнями всередині країни і за кордоном державних заходів, які впливають на прибутковість (наприклад, розходженнями в оподатковуванні прибутків або регулюванні  цін) [2].

Також для підприємства є важливим розподіл ризику. Виводячи збут за межі ринку тільки однієї країни, виробник має можливість зводити до мінімуму коливання попиту, оскільки цикли ділової активності країн перебувають в різних фазах, а ті самі товари знаходяться на різноманітних етапах життєвого циклу. Ще один чинник розподілу ризику за допомогою експорту полягає в тому, що виробник зможе придбати більше клієнтів, зменшуючи свою вразливість при втраті якогось одного чи декількох клієнтів [3].

Ще для більш повного використання можливостей, підприємству потрібно звернути увагу на концепцію імпортних можливостей. Імпульс до участі в торгівлі може надійти або від експортера, або від імпортера. У будь-якому випадку мають бути як продавець, так і покупець. Імпульс від імпортера полягає в тому, що підприємство  шукає дешевші і високоякісні сировинні та інші комплектуючі матеріали, готові вироби, щоб використовувати їх на своїх виробничих підприємствах. Або ж воно може активно шукати нові товари, розроблені за кордоном, щоб доповнити наявні асортиментні групи. Це дозволить підприємству   більше продукції запропонувати на продаж, а імпортеру - використовувати надлишкові потужності своєї торгово-розподільчої мережі.

 Якщо міжнародні постачання сировини, матеріалів і комплектуючих зменшують витрати виробництва чи підвищують якість готових виробів, то підприємство, що їх закуповує, має більшу стійкість проти конкуренції з боку імпортованих готових виробів або ж само може більш ефективно конкурувати на експортних ринках.  

 Таким чином,  можна зробити висновок, що без врахування сучасних  тенденцій і напрямків зовнішньоекономічної діяльності  підприємства  не в змозі  ефективно її здійснювати. Також важливе значення має розвиток ринкових інститутів розбудови двосторонніх економічних взаємозв'язків підприємств з її стратегічними та торговельними партнерами, маркетингові механізми управління зовнішньоекономічною діяльністю, регулювання та законодавче регламентування зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні договори та їх вплив на розвиток національного законодавства та   економіки.

Література:

1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. К.: Центр навчальної літератури, - 2004, - 384 с.

2. Дідківський М.І Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Навчальний посібник. К.:Знання, - 2006.- 462c.

3. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я.  Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: ВД "Професіонал", -  2005 - 152 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>