XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Соколовська В.В., Плахотнюк Л.С. ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

К.е.н., доц. Соколовська В.В., Плахотнюк Л.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Збільшення дохідності, оптимізація накладних витрат, періоди відпусток і випадки звільнення, перші кроки в розвитку і реорганізації підприємства супроводжуються необхідністю поєднання одним і тим же працівником різних функціональних обов'язків.

Поєднання професій, спеціальностей і трудових функцій дозволяє вирішити важливе для підприємства соціальне завдання - підвищити змістовність і привабливість праці, понизити її монотонність, підвищити професійний рівень робітників, забезпечується повніше завантаження працівника протягом робочого дня.

Підприємство, яке бажає розвиватися в умовах ринкової боротьби, загостреної конкуренції повинне удосконалювати свою систему управління, використовуючи функціональне сумісництво працівників як елемент економії ресурсів, взаємозамінності персоналу, розвитку корпоративної культури та швидкої адаптації до мінливого зовнішнього середовища.

Звичайно, спеціалізація має перевагу над універсальністю в тому, що дає змогу досягнути більш високих і конкретних результатів. Але спеціалізація є прямою протилежністю сумісництву, так як досягається не об'єднанням обов'язків, а їх розділенням. Такий вибір для підприємства є дорожчим - необхідно залучати більше працівників, частіше підвищувати їх рівень знань, складніше мотивувати. Проте результати спеціалізованої праці легше контролюються, оцінюються, корегуються, тобто управляються. [1]

Суміщення професій передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професіює або посадою без звільнення від основної на одному і тому ж підприємстві за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня. Суміщення професій дозволяється, як правило, у межах тієї категорії персоналу, до якої належить даний працівник.  [2]

Розвиваючи напрямок сумісництва на підприємстві, необхідно дуже уважно розробити систему мотивації персоналу. Невідповідність принципів мотивації та стимулювання різних функціональних обов'язків при їх поєднанні є помилкою, яка приведе або до демотивації працівника виконувати дані завдання, а це в свою чергу - до неякісного результату, або до прямого протесту.  

         Вибираючи поєднання функцій для працівника, необхідно також звернути увагу на відмінність ритму виконання обов'язків, форму приведення результату, використання різного обладння. Тобто зайнятість працівника в трудовий день, крім основних та додаткових обов'язків, вимагає залучення таких факторів, як перенастроювання свідомості та обладнання, психологічна переорієнтація та технічна концентрація.

         Поєднання функціональних обов'язків повинне мати сезонність, яка не співпадає одна з одною, знаходиться в протифазі, або хоча б не має частих пікових навантажень, щоб уникнути фізичного перенапруження.

Тому при організації сумісництва необхідно прослідковувати весь управлінський ланцюжок знизу вгору, щоб виключити випадки зіткнення функціональних інтересів працівників і цілих структур. [1]

                   Керівнику підприємства потрібно контролювати процес функціонального сумісництва, щоб запобігти безвідповідальності працівників за результати праці, хаосу в управлінській ієрархії, невиконання поставлених завдань. Варіанти оптимального функціонального сумісництва, їх наслідки та оптимальні результати можливі тільки в середовищі, де чітко регламентуються права та обов'язки працівників.

         При ухваленні рішення про поєднання різних функціональних обов'язків працівниками слід брати до уваги наступні моменти:

•-  розподіл функцій та їх наслідки для розвитку підприємства, які склалися історично;

•-  відмінності різних функціональних обов'язків в системі компенсації, стумилюваня і мотивації;

•-  фізичні можливості працівників, обмеженість робочого дня;

•-  витрати часу, сил та емоцій на переналаштування працівників при підготовці до виконання всіх обов'язків;

•- організаційну структуру, ієрархію взаємодії і підпорядкованості;

•-  сезонні навантаження, ритм поєднувальних робіт. [1]

Отже, перспективним напрямком для покращення організації праці і підвищення її продуктивності є суміщення професій, під яким розуміється виконання працівником функцій і робіт, що відносяться до різних професій.

Поєднання професій найефективніше, коли поєднуються професії або спеціальності, взаємозв'язані ходом технологічного процесу, єдністю оброблювальних предметів праці, виконанням основного і допоміжного процесів.

Поєднання професій, спеціальностей і трудових функцій підвищує маневреність виробництва, скорочує простої устаткування, збільшує міру завантаження робітників, знижує відсоток допоміжних робітників.

Література:

•1.     Сбитнев А. Функциональные совмещения - выгода или просчет? // Менеджмент и менеджер. - 2006. - № 12. - с. 42 - 47.

•2.     Циганова Н. Суміщення професій: кому можна, а кому - зась. // Баланс-Бюджет. - 2008. - № 40. с. 17 - 19

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>