XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н. Соколовська В.В., Плахотнюк Л.С. ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

К.е.н., доц. Соколовська В.В., Плахотнюк Л.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка ефективності менеджменту персоналу є складним багатоаспектним питанням. Загалом її можна ототожнювати з успішністю організації під час здійснення персоналом зусиль для досягнення поставленої мети. Тобто, ефективність у вигляді кількісних вимірювачів показує, що управлінський персонал здійснює необхідні дії у правильному напрямі.  Сьогодні, враховуючи умови швидкого розвитку економіки держави та скорочення працездатного населення, менеджери звертають увагу на питання підвищення ефективності роботи з персоналом.

Важливим напрямком даної роботи являється побудова системи ефективного оцінювання персоналу підприємтсва. Функціонування такої системи дасть можливість визначити адекватність завдання на етапі його формування, розробити критерії та стандрати для працівників щодо виконання ними завдань та в кінцевому висновку оцінити ефективность виконання працівником поставлених перед ним завдань.

Проблеми, що стосуються оцінки персоналу, досліджувалися у працях таких закордонних науковців, як: А. Алавердов, М.Альберт, Г. Зіммель,  В. Веснін, М. Мескон. Аналогічною проблематикою займалися і вітчизняні науковці:  В.Абрамов, І. Іванова, А. Калина, В.Лагутін, Г. Щокін  та інші.

Оцінка ефективності персоналу необхідна, як і оцінка ефективності, результативності та продуктивності стосовно інших сфер діяльності підприємства. Але нововведення на підприємствах з боку працівників завжди сприймаються вороже та з недовірою. Тому, щоб уникнути негативних наслідків і не перетворити впровадження системи оцінки ефективності персоналу в стрес, необхідно дотримуватися декількох ключових моментів.

Етапи впровадження системи оцінювання ефективності персоналу [2]:

•1.  Чітке визначення цілі оцінювання персоналу. Перед тим, як запровадити систему оцінювання персоналу, керівник підприємства повинен обгрунтувати її цілі та бажані результати. Наприклад, компанія може ставити перед собою такі цілі:

•-   визначення результатів роботи, рівня знань та навиків працівників. Така оцінка дозволяє отримати точні результати діяльності персоналу і визначити його професійний потенціал.

•-   визначення можливості ротації кадрів і створення кадрового резерву, створення цільової програми розвитку персоналу. Дана оцінка визначає потребу в навчанні колективу, співвідносить корпоративні цілі компанії з конкретними знаннями та навиками працівників.

•-   побудова системи мотивації колективу та розвиток корпоративної культури. Власлідок проведення оцінки персоналу з'являються формалізовані дані для перегляду системи оплати праці, а також працівники чіткіше розуміють стратегію підприємства, її місію через вимоги, що ставляться до них.

•2.  Налагодження комунікацій з персоналом. Визначившись з ціллю оцінювання, необхідно підготовити персонанал перед запровадженням даного механізму. Для створення найбільш сприятливих умов оцінки персоналу та досягнення максимальних результатів, необхідно пояснити значення та важливість цього проекту. Така інформативність забезпечить більш лояльне ставлення колективу до планів і стратегії розвитку підприємства.

•3.  Визначення з підходами до оцінювання персоналу. Вибір інструмента оцінювання є ключовим елементом до впровадження ефективної  системи оцінки персоналу.

Сьогодні найбільш популярними є два методами оцінювання: дистанційний та асесмент-центри. Дистанційна оцінка реалізується відносно швидко і коштує недорого, але не дає точних результатів та підходить в основному для оцінки знань працівників, не враховуючи їх потенціал. Асесмет-центр є дорогим методом оцінювання, але дає достатньо чітку інформацію про працівника, яка може бути використана для проектних висновків.

Новітніми методами оцінювання персоналу є Turn-the-Scale. Суть методу полягає в тому, що керівник порівнює своїх підлеглих усередині довільно сформованих пар, тобто ставить двох працівників на різні чаші вагів і приймає рішення, хто з них переважить при порівнянні по заданій компетенції. [1] Таким чином, керівник порівнює всіх своїх працівників зі всіма, а не кожного з еталоном. Результат парної оцінки дозволяє побудувати рейтинг всіх працівників всередині групи і виділити категорії лідерів, середняків та аутсайдерів.

Дана мадель є однією з найбільш економічних способів оцінки персоналу, що потребує мінімальної підготовки та триває недовго - не більше 40 хвилин при вибірці 10-12 чоловік. Даний метод майже повністю виключає можливість маніпуляції зі сторони експертів, які проводять оцінку, а також проводиться за будь-якими важливими для підприємства критеріями.

Цікавим та ефективним методом оцінки персоналу є ділові ігри в настільному форматі. Гра - це унікальне середовище для оцінки характеру людей і їх можливостей. Оцінка за допомогою ділової настільної гри є економнішою, швидшою та надійнішою, ніж інші дистанційні види оцінок.

Будь-яка настільна гра має циклічний сценарій, тобто протягом всієї гри учасникам доводиться повторювати практично одні і ті ж дії, але в різних ігрових ситуаціях. Якщо сценарій гри розроблений правильно, то він дає унікальний оціночний матеріал, так як в грі учасники проявляють себе набагато частіше, ніж в інших формах оцінювання.

Напруження та азарт під час ділової гри є ефективним інструментом оцінки. Вже після 2-3 ходів гравці входять в азарт і повністю забувають, що їх оцінюють, тобто ведуть себе максимально природньо і процедура оцінки стає менш дискомфортною та травматичною. Ділова гра поєднує в собі два найбільш ефективних методи оцінки: спостереження і опитування. Такий синтез гарантує виключно високу результативність оцінки персоналу. [1]

•4.  Навчання топ-менеджерів оцінці персоналу. Прийнявши рішення введення оціночної системи персоналу, важливо розуміти, що залучення спеціалістів відбуватиметься не часто, тому подальша робота в даній області повністю лягає на плечі керівництва компанії, а особливо на топ-менеджерів.  Їх роль є особливо важливою в даному процесі, так як вони є зв'язною ланкою між керівництвом і персоналом. Тому потрібно навчати менеджерів грамотно оцінювати своїх співробітників.

•5.  Забезпечення зворотнього зв'язку. Оцінка персоналу - це завжди діалог, в якому дві сторони можуть почути думки один про одного. Дуже важливо вміти вислухати співробітників, зрозуміти, що їх тривожить, заважає працювати, удосконалити систему праці, мотивування колективу. Зворотній зв'язок повинен будуватися на демократичній основі і повинен нести зміни з врахуванням сказаних побажань. [2]

Введення оціночних методів в практичну діяльність підприємства дозволить отримати додаткові конкурентні переваги, як на ринку праці, де відбувається відбір персоналу, так і на ринку товарів, на якому воно функціонує, і за рахунок цього надасть можливості для збільшення стабільності подальшого розвитку.

Отже, впровадження системи оцінювання персоналу дозволяє вирішувати управлінські і стратегічні задачі підприємства, оскільки вона:

•-   надає об'єктивні дані для планування діяльності підприємства;

•-   дозволяє удосконалювати процес управління персоналом;

•-  забезпечує контроль якості виконання робіт;

•-  сприяє розробці ефективної системи мотивації працівників.

Література:

•1.     Иванов Р. Особенности оценки персонала в новой экономической ситуации // Менеджмент и менеджер. - 2009. - № 11-12. - с. 52 - 56.

2.  Кокоба А. Эффективная выжимка // Инвестгазета. - 2010. - № 9. -      с. 56 - 59.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>