XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Ткаченко Ю.О. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

Ткаченко Ю.О., к.е.н., доцент

Черкаський державний технологічний університет

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

         В умовах перехідної економіки важливе значення набуває реальне інвестування різноманітних проектів і заходів, без яких не можна уявити оновлення і розширення основних фондів у всіх сегментах сфери соціальних послуг.

Сьогоднішній стан інвестиційної діяльності в державі визначається взаємодією сукупності таких факторів та умов:

•- мірою дієвості та стійкості інвестиційних мотивацій, обумовлених степенем сприятливого загального інвестиційного клімату в регіоні;

•-  зниженою ринковою реакцією потенційних інвесторів на трансформаційні перетворення в економіці, а також на ситуацію в сфері кредитної, податкової, митної політики;

•- власними індивідуальними інвестиційними настановами підприємств та структур.

На інвестиційну активність в державі сьогодні впливають умови формування ринку інвестицій: потреби оновлення виробничого потенціалу і ресурсно-фінансова забезпеченість, дієвість системи пріоритетів в інвестиційній політиці регіону, готовність її інвестиційного комплексу до подальшого розвитку трансформаційних процесів, наслідки перетворень в сфері власності, створення передумов для свободи вибору сфери діяльності, привабливість економіки держави для зовнішніх інвесторів [1, С. 68].

Інвестиційні проекти в сфері соціальних послуг, порівняно з інвестиційними проектами в інших сферах платних послуг, відрізняються капіталоємністю, а також великими витратами на будівлі і меншими на придбання технологічного обладнання.

Ефективний розвиток сфери соціальних послуг на основі виключно бюджетного фінансування неможливе. Держава повинна вживати низку заходів направлених, перш за все, на стимулювання інвестиційної активності підприємств.

Регіональна влада може використовувати різні міри і стратегії направлені на залучення прямих інвестицій в економіку регіону. Умовно їх можна поділити на такі групи: державна підтримка прямих інвестицій на регіональному рівні; проведення різних спонукальних стратегій залучення потенційних інвесторів; створення ефективної інформаційної системи для потенційних інвесторів; проведення інвестиційної стратегії зі створення сприятливого іміджу регіону в очах потенційних інвесторів; фінансова підтримка і сприяння інвестиційній діяльності; створення регіонального агентства з інвестиційної політики [2, С. 824].

Державна підтримка прямих інвестицій може здійснюватися регіональною владою на основі таких механізмів :

•-  надання бюджетних гарантій ;

•-  страхування інвестицій (даний вид страхування є специфічною формою страхових операцій, які здійснюються як приватними, так і державними агентствами) [3, С. 926];

•-   регулювання інвестиційних суперечок (контроль за дотриманням національного та регіонального інвестиційного законодавства зі сторони регіональної влади і забезпечення на цій основі справедливого врегулювання можливих суперечок);

•-  адміністративна і консультаційна підтримка (прямі інвестиції мають стати предметом особливого піклування зі сторони державних органів певного регіону).

Сфера соціальних послуг в регіонах потребує значних капіталовкладень. Доцільним є створення в регіонах сприятливої підприємницької атмосфери, всебічної підтримки підприємництва, максимальне зменшення адміністративних бар'єрів, надання державних гарантій, адаптація економіки та регіонального законодавства до певних груп потенційних інвесторів.

Створення спеціальних спонукальних механізмів для потенційних інвесторів має за мету підвищення конкурентоздатності території по відношенню до інших регіонів держави.  В найзагальнішому вигляді спонукальні механізми можуть бути класифіковані за трьома основними групами:

•-  механізми, які направлені на підвищення рентабельності прямих інвестицій;

•-  механізми, які направлені на зниження витрат інвестора;

•-  механізми зниження ризиків для прямих інвесторів.

Література:

•1. Барановський О.І. Інвестиційна безпека// Фінанси України.- 1998.- №9. - С. 64-69.

•2. Вахович І.М., Каменська І.М., Панчишин Т.В. „Фінансовий потенціал економічного розвитку регіону" // Економіка: проблеми теорії та практики. - Випуск 196, Том -IV. - Дніпропетровський національний університет, 2004. - С.822-829.

•3. Чорнобаєв В. В. Міжнародний досвід державного регулювання інвестиційних процесів та його адаптація до економічних умов України /  В. В. Чорнобаєв // Економіка: проблеми теорії та практики, Випуск 202, том 4. - Дніпропетровськ,  2005. - С. 921-928.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>