XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.фарм.н., Бушуєва І.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МІЛІЦІЇ

доцент кафедри управління і економіки фармації, к.фарм.н. Бушуєва І.В.

Запорізький державний медичний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МІЛІЦІЇ

Європейський вибір нашої держави, що вперше на законодавчому рівні був сформульований в „Основних напрямах зовнішньої політики України" в липні 1993 року, став природним наслідком здобуття державної незалежності. Виходячи з стратегічної мети Української держави, удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції України підпорядковані цілям та завданням євроінтеграційного курсу.

Європейський вибір нашої держави, що вперше на законодавчому рівні був сформульований в „Основних напрямах зовнішньої політики України" в липні 1993 року, став природним наслідком здобуття державної незалежності. Виходячи з стратегічної мети Української держави, удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції України підпорядковані цілям та завданням євроінтеграційного курсу.Стовідсотковий позитив євроінтеграційного руху в контексті зближення України з Європою в галузі ветеринарної медицини обумовлений багатьма факторами. Для нашої країни основні переваги інтеграції в структури ЄС випливають, по-перше, з функціонування в останньому дієвої моделі організації ветеринарної медицини як галузі науки та практичних знань про хвороби (профілактику, діагностику, санітарію, лікування) тварин, що створює умови для взаємного обміну технологіями, інформацією тощо в сфері ветеринарії, а також галузі з підвищеним рівнем наукових досліджень. По-друге, це забезпечення ефективної координації дій з європейськими державами щодо визначення ветеринарно-санітарної якості та безпеки об'єктів ветеринарного контролю та нагляду, в тому числі при їх експорті, імпорті, транзиті, а також активізація співробітництва у боротьбі з контрабандою "ветеринарним" товаром. По-третє, позитивним фактором є висока платоспроможність європейського ринку, що відкриває значні перспективи для зростання обсягів виробництва вітчизняних ветеринарних товарів, сприяючи при цьому зростанню їх якості під впливом міжнародної конкуренції. Проте, найголовнішим інтеграційним стимулом потрібно визначити відкритий шлях до колективних структур спільної епізоотичної безпеки та наявних ефективних механізмів підтримання ветеринарного благополуччя.

Міжнародно-правовою основою сучасних двосторонніх відносин між Україною та ЄС виступає „Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною». Цим документом встановлені правові межі співробітництва, що передбачають здійснення конкретних заходів, основними з яких щодо галузі ветеринарної медицини можна назвати такі:  забезпечення умов для лібералізації взаємної торгівлі; наближення ветеринарного законодавства до законодавства ЄС, створення ефективної системи забезпечення виконання законодавчих актів; усунення обмежень конкуренції, до яких вдаються підприємства або які виникають внаслідок державного втручання; створення системи заохочення і захисту інвестицій в галузі ветеринарної медицини; створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності в галузі ветеринарної медицини [2].

Всезагальна проблема реформування вітчизняного законодавства, в тому числі про ветеринарну медицину, постала перед нашою країною ще на початку 90-х років після прийняття правових актів відродження української державності - Декларації про державний суверенітет України 1990 року та Акта проголошення незалежності України 1991 року [1].

Отже, виходячи з вищезазначеного, постає питання про необхідність перетворень, що повинні відбутися у правовій системі України, зокрема її складовій - галузі ветеринарного законодавства як євроінтеграційної складової.

Література:

•1.     Конституція України: Закон Верховної Ради України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996р. - № 30.

•2.     Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною: Багатостороння угода від 14.06.1994 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003. - № 8.

e-mail: bushujeva@zsmu.zp.ua; valery999@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>