XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кіндратяк І.Т. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Студент І курсу фінансово-економічного факультету

Кіндратяк Ігор Тарасович

Буковинська Державна Фінансова Академія

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Однією з найважливіших проблем, поставлених перед вітчизняною економічною наукою, є підвищення рівня конкурентоспроможності та темпів розвитку вітчизняної економіки. При цьому низка науковців вважає, що шляхом до цього є розвиток великих підприємств, які, завдяки ефекту масштабу, мають змогу розробляти та впроваджувати інноваційну продукцію. Інша група дослідників стверджує, що основну увагу потрібно приділяти розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки малі та середні підприємства є передумовою сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення економіки регіонів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної проблематики доводить, що вченими створено підґрунтя для її подальшого плідного вивчення. Великий внесок у дослідження малого підприємництва та його державного регулювання зробили Н. Бех, О.М. Біломістний,  К.М. Ляпіна, О.П. Маляренко, Н. Мезенцева та ін.

Метою даної статті є дослідження сучасного стану, проблем функціонування малого та середнього бізнесу на території Чернівецької області, а також перспектив подальшого розвитку.

Малий і середній бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі та середні підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.

Одна з причин успішного розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою полягає у тому, що велике виробництво не протиставляється малому. Тут дотримуються принципу кооперування великих та малих суб'єктів господарювання, причому великі підприємства не пригнічують малий бізнес, а взаємодоповнюють один одного. В Україні спостерігається зворотна тенденція.

Розвиток малого та середнього бізнесу в Чернівецькій області має певні особливості, оскільки станом на кінець 2010 року становив 90% із загальної кількості суб'єктів господарювання, які працюють в економіці Чернівецької області. Однак надходження до бюджетів від малого та середнього бізнесу становлять лише 22% від загальних надходжень, а продукція, вироблена такими суб'єктами господарювання, становить 28% від загальної кількості по області. Це пояснюється тим що, підхід, за яким малий та середній бізнес мав стати локомотивом розвитку економіки, себе не повністю виправдав, тому сьогодні такий підхід вимагає корекції. [4, с.77]

Станом на кінець першого кварталу 2010 року в Чернівецькій області працює понад 70 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі 66 тисяч - фізичні особи, а  4800 мають статус юридичної особи [1 с.28].

Для підтримки малого та середнього бізнесу в бюджеті Чернівецької області передбачається прийняття і фінансування заходів на підтримку малого і середнього бізнесу в межах області. Зокрема, в 2010 році завершилася двохрічна Регіональна програма підтримки малого і середнього бізнесу, за якої було передбачено різні види допомоги підприємцям - від фінансової до методичної. [5, с.76]

За даними головного управління статистики Чернівецької області у 2010 році сектор малого та середнього підприємництва реалізував продукції на суму 2988233,8 тис. грн., причому кількість працівників, що була задіяна в малому та середньому бізнесі становила 26946 осіб. [6, с.37]

 

Найбільший обсяг реалізації продукції в торгівельній діяльності (61,3%) від загального об'єму реалізованої продукції, що свідчить, що і  надалі основною спеціалізацією Чернівецької області є  торгівельна діяльність, також в торгівлі зайнята найбільша кількість найманих працівників. Малими та середніми промисловими підприємствами Чернівецької області реалізовано продукції на суму 422096,4 тис. грн. (14,1%), у будівельними підприємствами - 242042,5 (8,1%).

Виділяють основні проблеми в Чернівецькій області, що сповільнюють розвиток малого та середнього підприємництва:

-  відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

- недофінансування заходів програм розвитку малого підприємництва з бюджетів усіх рівнів;

- низька економічна ефективність виставкових заходів та недостатня участь підприємств та організацій області у міжрегіональних, національних та міжнародних виставках, у тому числі за кордоном, через обтяжуючі умови участі в них;

- слабка матеріально-технічна база малих підприємств;

- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технології в малому бізнесі. [3, с.82]

Отже, роблячи висновок, можна сказати що малий і середній бізнес в Україні є тим динамічним елементом, який активно впливає на економічні та соціальні перетворення. Саме тому процес розвитку малого та середнього бізнесу необхідно координувати на державному рівні, але важелі державної підтримки слід використовувати у взаємозв'язку з процесами ринкової економіки та ресурсними особливостями регіону (у нашому випадку Чернівецької області). Крім того, велике значення на сучасному етапі розвитку малого та середнього бізнесу має використання світового досвіду. В усіх країнах з розвиненою ринковою економікою діють свої програми підтримки малого бізнесу, але ринкове середовище цих країн наближено до досконалого. Тому застосування світового досвіду для України досить обмежене, це стосується не тільки малого та середнього підприємництва , а й взагалі, всіх сфер економіки.

Література:

•1.   Бех Н. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні / Н. Бех // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №11. - С. 38-40.

•2.   Біломістний О.М. Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього  бізнесу в Україні на сучасному етапі розвитку економіки / О.М. Біломістний, // Економічний простір. - 2008. - №15. - С. 78-83.

•3.   Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва у країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Наукові праці НДФІ. - 2009. - №7. - С. 57-61.

•4.   Маляренко П.О. Аналіз розвитку малого підприємництва за регіонами України / П.О. Маляренко // Наукові праці НДФІ. - 2010. - №3. - С. 74-79.

•5.   Мезенцева Н. Рейтингова оцінка розвитку малого бізнесу в регіонах України / Н. Мезенцева // Економіст. - 2009. - №6. - С. 20-23.

•6.   Офіційний сайт головного управління статистики у Чернівецькій області [режим доступу: http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/].

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>