XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кірсанова Ю.В. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Кірсанова Юлія Валеріївна
Фундація ім. С.Баторія, фінансовий  експерт
Одеській Державний Економічний Університет, пошукач
ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
         Благодійна організація - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб [1]. Приватну ініціативу чи інтерес, які перебувають поза впливом держави та бізнесу ще називають «третій сектор», і це є основою самоорганізації громадянського суспільства. Благодійні організації є частиною «організацій третього сектору»,  до яких можна вжити  декілька синонімів: «неурядові організації» або «недержавні організації» ( йдеться про створення таких організацій незалежно від уряду чи держави); «неприбуткові організації» (оскільки, як правило, благодійним організаціям за виконання певних умов призначають код неприбутковості 005 [2]); «некомерційні організації» (ці організації діють без мети отримання та розподілу прибутку між засновниками таких організацій [3]).
         Попри формальну назву благодійних  організацій, територію їхньої діяльності чи статус, їх об’єднують ознаки, що спільні для всіх благодійних організацій та мають безпосередній вплив на економічні засади діяльності установ. Серед них доцільно виокремлювати наступні.
1.      Недержавний (неурядовий) характер організації. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації  [1]. Отже Держава  не здійснює адміністративного управління чи контролю за діяльністю благодійних організацій.
2.      Самоврядність. Керівництво благодійною організацією здійснюється ії учасниками відповідно до статутних документів.
3.      Добровільність та рівноправність. Благодійна організація засновується на основі доброї волі осіб чи особи, що виступає засновником. Ніхто не може бути примушений до вступу в організацію й нікому не може бути заборонено вийти з такої організації. Засновники та працівники благодійних організацій не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в благодійної організації.
4.      Неприбутковість. Метою створення чи діяльності благодійної організації не може бути отримання прибутку, що розподіляється між її засновниками, чи повязаними з ними особами. Прибуток організації, отриманий нею внаслідок комерційної діяльності, буде обкладений податком на прибуток на загальних підставах [3], та може використовуватися лише на статутні цілі, а кошти чи майно організації після її ліквідації не розподіляється між ії членами чи засновниками, а використовується лише із статутною метою.
5.      Обмеження в господарської діяльності та розпорядженні майном благодійної організації.  Благодійна організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату благодійної організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів , але існують певні обмеження:
- розмір витрат на утримання благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків  кошторису цієї організації в поточному році;
- джерелом формування майна та коштів благодійної організації не можуть бути кредити ;
                - майно та кошти неприбуткової організації не можуть бути           предметом застави [1].
Існують  невідповідності між Законом «Про благодійництво та благодійні організації» та позицією ДПА України в питаннях можливості благодійними організаціями здійснювати благодійну діяльність у формі безоплатної передачі (дарування) майна. На сайті ДПА України в розділі «Єдина база податкових знань» є роз’яснення, щодо  отримання відповіді з приводу можливості здійснення операцій з безоплатної передачі (дарування) майна. Відповідно оподаткування таких операцій неприбутковій установі (організації) необхідно звертатись до органу державної податкової служби за місцем реєстрацій разом з відповідними документами (статутними документами та документами щодо безоплатної передачі (дарування) майна).
6.      Корисність. Для певних категорій громадян будь - яка благодійна
 організація є корисною з приватної точки зору, як організація, яка надає соціальні послуги у вигляді благодійної допомоги; для суспільства в цілому - вона є суспільно-корисною організацію тому, що сприяє розвитку соціально - відповідального бізнесу та громадян.
 Література:
1.     Закон України  «Про благодійництво та благодійні організації» із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 7 березня 2002 року N 3091-III, від 18 травня 2010 року N 2258-VI.
2.     Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затверджений Наказом  ДПА від  11.07.97г. № 232.
3.     Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97г. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>