XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кісельова 0.0. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ.

Кісельова 0.0.

ПВНЗ Донецький інститут психології підприємництва

ПРОБЛЕМИ  ЗАЙНЯТОСТІ  МОЛОДІ  НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Молодь завжди була і залишається основним трудовим потенціалом держави. І від того, наскільки ефективно вона може себе реалізувати, в значній мірі залежить розвиток як держави в цілому, так і окремого регіону. Серед усіх категорій населення на ринку праці молоді люди найбільш підвернені ризику стати безробітними. Це пояснюється тим, що з одного боку молоді фахівці мають більш високу професійну і територіальну мобільність у пошуках роботи, а з іншого - у них відсутній трудовий досвід, що робить їх менш конкурентоздатними.

Дані досліджень з питань працевлаштування молоді, проведених за методологією МОП, вказують, що серед молоді у віці до 20 років безробітними є 28%, до 30 років - 10%, при середньому рівні безробіття у Донецькій області - 6,1% економічно активного населення у віці 15-70 років. Тобто кожен третій безробітний, зареєстрований у державній службі зайнятості - це особа у віці до 28 років.

На ринку праці Донецького регіону склалась ситуація, коли випускники вищих і професійно-технічних навчальних закладів не можуть знайти себе на ринку праці і після отримання освіти становляться клієнтами центрів зайнятості при тому, що переважна кількість підприємств відчуває потребу в кваліфікованих робітниках. Так, за офіційними даними, протягом 2005 року до центрів зайнятості Донецької області звернулися 3,2 тис. випускників вищих навчальних закладів і 2,2 тис. випускників ПТУ, з яких працевлаштовані 2,7 тис. осіб. Значну кількість випускників навчальних закладів служба зайнятості вимушена спрямовувати на перенавчання (в 2005 році таких було 6,5%).

Працевлаштування не за отриманою при навчанні спеціальністю призводить до депрофесіоналізації кадрів.

Існуючі перекоси на ринку праці обумовлені рядом причин, серед яких можна назвати: відсутність дієвого механізму взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці, стихійність розвитку освітніх послуг, орієнтація навчальних закладів більш на попит з боку населення, ніж з боку роботодавців, відсутність цільового спрямування на роботу і проходження практики студентами, відсутність ефективної системи професійної орієнтації школярів, тощо.

Всі перелічені тенденції вказують на необхідність проведення в Донецькому регіоні комплексу заходів з метою поліпшення кон'юнктури та більш повного задоволення потреб роботодавців в кваліфікованій робочій силі. Для цього пропонується:

•-         розробити механізм визначення регіональної потреби підприємств і організацій у випускниках різного рівня навчальних закладів;

•-          поновити регіональне замовлення на підготовку спеціалістів і працівників робочих спеціальностей з метою поліпшення управління обсягами і напрямками професійної підготовки робочої сили, подолання дисбалансу між попитом і пропозицією на регіональному ринку праці;

•-         відродити систему професійної орієнтації випускників шкіл з метою підвищення їх мотивації до навчання тим професіям, які затребувані на ринку праці;

•-         створити уніфіковану систему контролю якості освіти для здійснення структурної перебудови професійного навчання всіх рівнів з урахування вимог ринку праці;

•-         поновити статус «молодого фахівця» для тих, хто навчається по регіональному замовленню з обов'язковим відпрацюванням на підприємствах регіону протягом 3 років після закінчення навчального закладу;

•-         передбачити можливість стимулювання роботодавців, які надають виробничі площі для проходження студентами виробничої практики.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>