ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Кісельова 0.0. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ.

Кісельова 0.0.

ПВНЗ Донецький інститут психології підприємництва

ПРОБЛЕМИ  ЗАЙНЯТОСТІ  МОЛОДІ  НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Молодь завжди була і залишається основним трудовим потенціалом держави. І від того, наскільки ефективно вона може себе реалізувати, в значній мірі залежить розвиток як держави в цілому, так і окремого регіону. Серед усіх категорій населення на ринку праці молоді люди найбільш підвернені ризику стати безробітними. Це пояснюється тим, що з одного боку молоді фахівці мають більш високу професійну і територіальну мобільність у пошуках роботи, а з іншого - у них відсутній трудовий досвід, що робить їх менш конкурентоздатними.

Дані досліджень з питань працевлаштування молоді, проведених за методологією МОП, вказують, що серед молоді у віці до 20 років безробітними є 28%, до 30 років - 10%, при середньому рівні безробіття у Донецькій області - 6,1% економічно активного населення у віці 15-70 років. Тобто кожен третій безробітний, зареєстрований у державній службі зайнятості - це особа у віці до 28 років.

На ринку праці Донецького регіону склалась ситуація, коли випускники вищих і професійно-технічних навчальних закладів не можуть знайти себе на ринку праці і після отримання освіти становляться клієнтами центрів зайнятості при тому, що переважна кількість підприємств відчуває потребу в кваліфікованих робітниках. Так, за офіційними даними, протягом 2005 року до центрів зайнятості Донецької області звернулися 3,2 тис. випускників вищих навчальних закладів і 2,2 тис. випускників ПТУ, з яких працевлаштовані 2,7 тис. осіб. Значну кількість випускників навчальних закладів служба зайнятості вимушена спрямовувати на перенавчання (в 2005 році таких було 6,5%).

Працевлаштування не за отриманою при навчанні спеціальністю призводить до депрофесіоналізації кадрів.

Існуючі перекоси на ринку праці обумовлені рядом причин, серед яких можна назвати: відсутність дієвого механізму взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці, стихійність розвитку освітніх послуг, орієнтація навчальних закладів більш на попит з боку населення, ніж з боку роботодавців, відсутність цільового спрямування на роботу і проходження практики студентами, відсутність ефективної системи професійної орієнтації школярів, тощо.

Всі перелічені тенденції вказують на необхідність проведення в Донецькому регіоні комплексу заходів з метою поліпшення кон'юнктури та більш повного задоволення потреб роботодавців в кваліфікованій робочій силі. Для цього пропонується:

•-         розробити механізм визначення регіональної потреби підприємств і організацій у випускниках різного рівня навчальних закладів;

•-          поновити регіональне замовлення на підготовку спеціалістів і працівників робочих спеціальностей з метою поліпшення управління обсягами і напрямками професійної підготовки робочої сили, подолання дисбалансу між попитом і пропозицією на регіональному ринку праці;

•-         відродити систему професійної орієнтації випускників шкіл з метою підвищення їх мотивації до навчання тим професіям, які затребувані на ринку праці;

•-         створити уніфіковану систему контролю якості освіти для здійснення структурної перебудови професійного навчання всіх рівнів з урахування вимог ринку праці;

•-         поновити статус «молодого фахівця» для тих, хто навчається по регіональному замовленню з обов'язковим відпрацюванням на підприємствах регіону протягом 3 років після закінчення навчального закладу;

•-         передбачити можливість стимулювання роботодавців, які надають виробничі площі для проходження студентами виробничої практики.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>